Sistemul Bancar Spaniol

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Sistemul Bancar Spaniol.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 23 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bogdan Capraru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

1. Sistemul monetar spaniol: o viziune istorică 1
1.1. Antecedente: 2
1.2. Naşterea Comunităţilor Europene: 2
1.3. Tratatul de la Maastricht: 2
1.4. CE ESTE UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ? 3
1.5. CELE TREI FAZE ALE UNIUNII ECONOMICE ŞI MONETARE: 3
1.6. CRTERIILE DE CONVERGENŢĂ: 5
1.7. INTRODUCEREA MONEDEI EURO: 6
2. Banco de España 7
2.1. Istoria unei bănci centrale: 7
2.2. Funcţiile Băncii Spaniei: 12
1.2.1. Funcţii ca membru al SEBC: 12
1.2.2. Funcţii ca Bancă Centrală Naţională: 13
2.3. Produse şi servicii bancare: 13
2.4. Monedele şi bancnotele Spaniei: 13
3. Alte bănci din sistem 19
3.1. Caja Madrid 19
3.1.1. Istoric: 19
3.1.2. Caja Madrid astăzi: 20
3.1.3. Acţionariat: 21
3.1.4. Principalele cifre (decembrie 2007): 21
3.2. Banca Santander: 22
3.2.1. Despre bancă: 22
3.2.2. Produse şi servicii: 23

Extras din document

1. Sistemul monetar spaniol: o viziune istorică

1.1. Antecedente:

După al doi-lea Război Mondial s-a consolidate intrarea în naţiunile unite, un mijloc propice de a evita repetarea masacrului şi ditrugerii care au avut loc în acel moment.

Acest spirit de colaborare se concretizează în 1949 în urma semnării Tratatului de la Londra se crează Consiliul Europei.

S-au aliniat zece state: Belgia, Danemarca, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Marea Britanie şi Suedia. Misiunea sa este să promoveze democraţia şi să protejeze drepturile omului

La 9 mai 1950 , Robert Schuman, considerat a fi părintele fondator al unirii Europei, prezintă o propunere de creare a unei Europe organizate , sub numele de “Declaraţia Schuman”. Aceasta prevede controlul producerii carbonului şi a oţelului , materia primă în industria producătoare de armament.

1.2. Naşterea Comunităţilor Europene:

Propunerea lui Robert Schuman includea şase state: Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda care vor semna în 1951 un accord pentru a gestiona ramura industrială comună – carbon şi oţel- dând naştere la Comunitatea Europeană a Carbonului şi Oţelelului(CECA).

În martie 1957 se semnează la Roma, Tratatul de la Roma, locul în care ia naştere Comunitatea Economică Europeană(CEE) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice(CEAA sau Euratom).

Cele trei comunităţi existente fuzionează în 1965 în urma Tratatului de la Bruxelles

1.3. Tratatul de la Maastricht:

Pasul definitiv în procesul de integrare europeană a fost în 1992 prin Tratatul de la Maastricht.

Tratatul de la Amsterdam din 1997 şi Tratatul de la Niza din 2001 vor permite amplificarea competenţelor Uniunii şi emiterea de reguli şi norme.

1.4. CE ESTE UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ?

Uniunea Economică şi Monetară este un domeniu care împarte aceeaşi piaţă, aceeaşi monedă şi în care se execută o pilitică monetară unică.

Crearea sa presupune:

• Pentru politicile economice naţionale:

1. Pierderea schimbului ca mecanism de ajustare înainte de o posibilă deteriorare a copetitivităţii.

2. Imposibilitatea modificării tipurilor de interese naţionale.

• Pentru pieţe:

1. Reducerea costurilor de transport.

2. Distrugerea incertitudinilor în condiţii monetare, de schimb şi financiare.

3. Tendinţa de integrare atât a pieţelor financiare cât şi a avuţiei naţionale.

1.5. CELE TREI FAZE ALE UNIUNII ECONOMICE ŞI MONETARE:

Faza Anul Conţinut

Prima 1.07.1990 • Liberalizarea circulaţiei capitalurilor pe piaţa cominităţii.

• Intrarea în vigoare a: Piaţa Unică Europeană.

• Independenţa băncilor centrale faţa de guverne.

• Băncile centrale au autorizat organisme de Dept Public.

• Statele membre trebuie să pună în practică programe plurianuale pentru a stabili o convergenţă de lungă durată, şi în particular, stabilizarea preţurilor şi stabilizarea finanţelor publice.

• Să nu se modifice componenţa ECU.

A doua 1.01.1994 • Crearea unui Institut Monetar European.

• Coordonarea politicilor monetare ale ţărilor membre.

• Îndeplinirea condiţiilor de convergenţă.

• Înainte de 31 decembrie 1996 Consiliul Europei trebuie să decidă dacă majoritatea membriloe îndeplinesc condiţiile de convergenţă.

1. Decizie pozitivă: stabilirea datei de începere a fazei a treia.

2. Decizie negativă: înainte de 1 iulie 1998 Consiliul Europei trebuie să stabilească ţările care pot trece la a treia fază.

A treia 1.01.1999 • Crearea Sistemului European a Băncilor Centrale.

• Lichidarea Institutului Monetar European.

• Stabilirea unui curs de schimb între euro şi moneda ţărilor integrate irevocabil.

• Adoptarea euro ca monedă legală europeană, care să substituie monedele ţărilor membre.

Prima fază a UEM începe la 1 iulie 1990 şi se caracterizeaza prin distrugerea barierelor interene ale circulaţiei de bunuri, personae, servicii şi capitaluri între statele membre ale UE şi intenţioneaza să dezvolte schimbul economic, mediind vigilenţa multiraterală a politicilor economice a statelor membre.

Se revizuiesc Tratatele constitutive ale Comunităţii Economice Europene pentru adaptarea noilor obiective. La 7 februarie 1992 se semnează Tratatul de la Maastricht al Uniunii Europene care intră în vigoare la 1 noiembrie 1993. În noul tratat apare protocolul despre statutul Sistemului European a Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene şi protocolul despre statutul Institutului Monetar European.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul Bancar Spaniol.doc

Alte informatii

Referatul prezinta descrierea sistemului bancar spaniol.