Sistemul European al Bancilor Centrale

Referat
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 10734
Mărime: 174.97KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

1. Misiunea si obiectivele Sistemului European al Bancilor Centrale:

1.1. Misiunea SEBC

1.2. Obligatii de raportare.

2. Organizarea si functionarea bancilor centrale:

2.1. Arhitectura Sistemului European al Bancii Centrale (SEBC)

2.2. Organismele oficiale ale Bancii Centrale Europene

2.3. Politica monetara a Bancii Centrale Europene

2.3.1. Strategiile Bancii Centrale Europene

2.4. Modul de functionare al Bancii Centrale Europene

2.5. Resursele Bancii Centrale Europene

2.5.1. Repartizarea profitului, capitalul si provizioanele bancii centrale

2.5.2. Rolul Comitetului economic si financiar.

3. Functiile si operatiunile realizate de SEBC:

3.1. Functiile realizate de SEBC

3.2. Operatiunile realizate de SEBC.

4. Independenta Bancii Centrale – aspecte de independenta:

4.1. Tipuri de independenta

4.2. Controlabilitatea si transparenta activitatii bancilor centrale – premise a functionarii acestora intr-o societate democratica

4.3. Implicatii practice

4.4. Alte prevederi.

5. Integrarea legala a bancilor centrale in cadrul Eurosistemului:

5.1. Integrarea legala

5.2. Etapele catre moneda unica

5.2.1. Inceputurile cooperarii monetare

5.3. Comitetele Sistemului European al Bancilor Centrale.

6. Coordonarea participarii BNR la structurile/substructurile SEBC/BCE:

6.1. Istoricul BNR-ului

6.2. Rolul si functiile BNR.

Extras din document

Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC)

si

Banca Centrala Europeana (BCE)

Procesul de constructie politica, economia si sociala a unei Europe unitare

se deruleaza conform unei anumite “logici istorice” relevate pentru oportunitatile, dar si riscurile aferente acestui proces. Daca V. Hugo evoca, in mod vizionar “Statele Unite ale Europei”, proiectul de unificare continentala a inceput sa se structureze doar in perioada postbelica.

Cel mai important rezultat in plan institutional al acestui proiect il reprezinta crearea Sistemului European de Banci centrale (SEBC) si a Bancii Centrale Europene (BCE), adica autoritatea monetara unica a zonei euro. Termenul de “Eurosistem” este rezervat pentru a desemna BCE si bancile centrale nationale (BCN) ale statelor care au adoptat euro. BCN ale statelor membre ale Uniunii Europene care nu participa la zona euro sunt membre ale SEBC cu un statut special, pot sa conduca in mod autonom politici monetare nationale, dar nu participa la adoptarea si implementarea deciziilor de politica monetara ce vizeaza zona euro.

Banca Centrala Europeana (BCE) este responsabila pentru politica monetara a zonei euro incepand cu luna ianuarie 1999, odata cu transferul acestei responsabilitati de la bancile centrale nationale a 11 state membre UE. Baza legala pentru politica monetara unica o constituie Tratatul de instituire a Comunitatii Europene si Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale (SEBC) si al Bancii Centrale Europene. BCE este centrul Eurosistemului si al SEBC, indeplinind impreuna cu acestea sarcinile ce le-au fost atribuite.

Sistemul European al Bancilor Centrale include BCE si bancile centrale nationale ale statelor membre UE, indiferent daca acestea au adoptat sau nu moneda unica. Principiul in conformitate cu care actioneaza SEBC este acela al unei economii de piata deschisa, unde concurenta este libera, favorizand alocarea eficienta a resurselor. De asemenea, SEBC contribuie la infaptuirea de catre autoritatile competente, a politicii in domeniul controlului prudential al institutiilor de credit si al stabilitatii sistemului financiar.

1. Misiunea si obiectivele Sistemului European al Bancilor Centrale:

Sistemul European al Bancilor Centrale are drept obiectiv principal mentinerea stabilitatii preturilor. Fara a prejudicia acest obiectiv, SEBC contribuie la sustinerea politicii economice generale cu scopul de a fi realizate obiectivele Comunitatii. Principiul in conformitate cu care actioneaza SEBC este acela al unei economii de piata deschisa, unde concurenta este libera, favorizand alocarea eficienta a resurselor.

1.1. Misiunea SEBC:

Misiunea Sistemului European al Bancilor Centrale consta in urmatoarele obiective:

- definirea si punerea in aplicare a politicii monetare a Uniunii Europene;

- realizarea operatiunilor de schimb;

- detinerea si gestionarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre, fara a fi prejudiciata gestionarea de catre guvernele statelor membre, a fondului de rulment in devize;

- promovarea unei bune functionari a sistemelor de plati;

- supravegherea prudentiala a institutiilor de creditare si a stabilitatii sistemului financiar.

De asemenea, SEBC contribuie la infaptuirea de catre autoritatile competente, a politicii in domeniul controlului prudential al institutiilor de credit si al stabilitatii sistemului financiar. Banca Centrala Europeana indeplineste functii consultative, colecteaza informatii statistice si detine un rol important in cooperarea internationala. Rolul consultativ se manifesta asupra oricarei actiuni comunitare si care intra in domeniul competentei sale. Colectarea informatiilor statistice se realizeaza fie in mod direct, de la autoritatile competente, fie direct, de la agentii economici. In acest scop, BCE coopereaza cu institutiile si organismele din fiecare tara, precum si cu organismele internationale.

1.2. Obligatii de raportare:

Pentru a-si mentine legitimitatea, o banca centrala independenta trebuie sa isi asume responsabilitatea in fata institutiilor democratice si a publicului larg pentru actiunile pe care le intreprinde in vederea indeplinirii mandatului sau. Asadar, BCE are obligatii de raportare precise, mentionate in articolul 15 din statut.

Potrivit prevederilor statutului, BCE are obligatia de a publica rapoarte trimestriale privind activitatile Eurosistemului, precum si situatia financiara saptamanala consolidata. In plus, BCE are datoria de a elabora un Raport anual privind activitatile sale si politica monetara pentru anul precedent si cel curent. Raportul anual este supus atentiei Parlamentului European, Consiliului UE, Comisiei Europene si Consiliului European.

Preview document

Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 1
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 2
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 3
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 4
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 5
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 6
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 7
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 8
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 9
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 10
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 11
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 12
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 13
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 14
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 15
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 16
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 17
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 18
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 19
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 20
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 21
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 22
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 23
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 24
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 25
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 26
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 27
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 28
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 29
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 30
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 31
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 32
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 33
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 34
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 35
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 36
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 37
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 38
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 39
Sistemul European al Bancilor Centrale - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Sistemul European al Bancilor Centrale.doc

Alții au mai descărcat și

Integrarea Monetar-Europeana

1. INTRODUCERE Dacă la nivel mondial se găsesc cu greutate soluţii de combatere a efectelor negative ale globalizării financiare, iar colaborarea...

Situatiile Financiare Anuale in BCR SA

INTRODUCERE Obiectivul fiecărei bănci este optimizarea contribuţiei operaţiunilor pe care le desfăşoară şi controlul permanent al costurilor...

Banca Central Europeana

CAPITOLUL I BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ Banca Centrală Europeană, cu sediul central la Frankfurt, şi-a început activitatea efectiv o dată cu...

Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a Băncii Centrale Europene

CAPITOLUL I. PRINCIPII GENERALE ALE POLITICII MONETARE Politica monetară are ca prioritate asigurarea stabilităţii preţurilor, altfel spus,...

Organizarea si functionarea Sistemului Bancar al Bancilor Centrale

1. Constituirea SEBC Arhitectura Uniunii Economice si Monetare a fost trasata prin Tratatul de la Maastricht, elaborat în 9-10 decembrie 1991,...

Cadrul Politicii Monetare Unice a BCE

Capitolul I: Banca Central Europeană - caracteristici 1.1 Organizare şi funcţionare Banca Central Europeană (BCE) este una din cele mai tinere...

Sistemul European de Banci Centrale

Introducere Lucrarea de faţă, cu titlul „ Sistemul European de Bănci Centrale – Politica Monetară Unică” reprezintă un studiu asupra elementelor...

Unificarea Monetara Europeana

INTRODUCERE Uniunea Economică şi Monetară Europeană (UEM), cunoscută şi sub denumirea de ”zona euro” sau „Euroland”, a luat fiinţă la 1 ianuarie...

Ai nevoie de altceva?