Sistemul Informational Bancar

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Sistemul Informational Bancar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Capraru Bogdan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

1. Evoluţia sistemului informaţional bancar 3
2. Sistemul informaţional bancar 4
3. Obiectivele sistemului informatic bancar 5
4. Principii ale organizării şi funcţionării sistemului informaţional
bancar 7
5. Informatica managerială 8
6. Informatizarea operaţiunilor bancare 9
7. Protejarea sistemelor informatice 13
Bibliografie 15

Extras din document

1. Evoluţia sistemului informaţional bancar

Ca urmare a fenomenului de bancarizare a economiei, ce constă într-o creştere sensibilă a numărului clienţilor băncilor, atât agenţi economici, cât şi persoane fizice, o majorare excesivă a volumului de operaţiuni şi extinderea fără precedent a reţelei de filiale şi agenţii bancare, activitatea bancară impune o largă utilizare a informaticii şi telecomunicaţiei.

Informaţia reprezintă una din resursele esenţiale ale unei organizaţii, ea fiind necesară tuturor activităţilor manageriale în realizarea atributelor managementului modern. În acest sens, sistemele de gestiune a informaţiilor constituie un instrument utilizat de managerii bancari, indiferent de nivelul ierarhic şi domeniul de activitate, pentru fundamentarea şi adoptarea deciziilor, pentru administrarea şi controlul activităţilor.

Un sistem informaţional bancar descrie fluxurile şi circuitele informaţionale ale băncii, adică crearea, utilizarea şi stocarea informaţiilor, iar echipamentele electronice care asigură aceste operaţiuni, şi programele de prelucrare a informaţiei, reprezintă tehnologia informaţională. Echipamentul definitoriu al tehnologiei informaţionale îl constituie calculatorul electronic, un dispozitiv electronic ce prelucrează date pe baza unui set de instrucţiuni.

Istoria utilizării semnificative a tehnologiei informaţionale pe bază de calculator (informatica) în sectorul serviciilor bancare începe în anii ’60, când calculatoarele din generaţia a doua şi a treia au oferit posibilităţi de realizare simultană a lucrărilor (operaţiunilor bancare). Până la mijlocul anilor ’70, informatica a fost utilizată de bancă, în special, pentru accelerarea procesării unui volum mare de operaţiuni rutiniere (prelucrarea datelor), afectând în mod direct activităţile bancare de susţinere (back office).

Treptat, băncile au dezvoltat sisteme de înregistrare orientate către client, precum şi sisteme de înregistrare bazate pe conturi, aceste sisteme luând forma bazelor de date relaţionale, informaţia fiind utilizată şi în operaţiunile cu clienţii (front office).

Factorii care au determinat informatizarea extinsă a serviciilor bancare, a activităţii băncilor au fost:

- modificarea şi restructurarea activităţilor bancare, a celor financiare;

- creşterea şi diversificarea cererii clienţilor;

- extinderea cheltuielilor cu personalul;

- majorarea costurilor pentru întreţinerea reţelelor bancare.

Dezvoltarea tehnologiei informaţiei în sectorul bancar a avut un impact evident asupra băncii, cel puţin sub trei aspecte :

- asupra managementului bancar, atât strategic, cât şi operativ, precum şi

asupra calificării şi structurii personalului;

- asupra mediului intern al activităţii bancare, referitor la siguranţa locurilor de

muncă, flexibilitatea activităţilor, activitatea în echipă, confruntarea cu factorii schimbării;

- asupra relaţiilor cu clienţii, banca orientându-şi activitatea spre piaţă, spre

clienţi, trebuind să cunoască cerinţele acestora, concurenţa etc

2. Sistemul informaţional bancar

Activitatea bancară, conducerea acesteia şi exercitarea controlului se desfăşoarăca efect al deciziilor. Legătura între procesul de decizie şi cel de execuţie se realizează prin fluxul continuu de informaţii, specific sistemului bancar.

Sistemul informaţional bancar este constituit din ansamblul mijloacelor şi metodelor prin care se realizează colectarea, prelucrarea şi transmiterea datelor şi a informaţiilor şi reprezintă premisa organizării şi desfăşurării eficiente a activităţilor de conducere, coordonare şi control, cât şi a celor operative. În acelaşi timp, sistemul trebuie să asigure păstrarea şi depozitarea datelor şi informaţiilor, realizarea de sinteze, rapoarte pntru fundamentarea deciziilor. Datele care stau la baza sistemului informaţional bancar au ca surse atât evidenţa operativă, statistică şi contabilă, proprie băncii, cât şi evidenţele clienţilor acstora, în calitate de titulari de conturi. Preluate în sistemul informaţional, datele se transformă în informaţii bancare elementare sau complexe, intermediare sau definitive, operative, postoperative sau previzionale. Ca rezultat al prelucrării datelor, informaţiilebancare se constituie într-un flux informaţional care se manifestă în cadrul unităţilor bancare, cât şi în afara lor (între bancă şi clienţi).

Sistemele informaţionale bancare sunt concepute pe două niveluri: un nivel al aplicaţiilor bancare propriu-zise şi altul al suportului de dezvoltare acestor aplicaţii.

Sistemul informaţional bancar îndeplineşte rolul de prelucrare normală/automată a informaţiilor transmise de către sistemul operant, în scopul furnizării datelor necesare controlului activităţii globale asigurate de către sistemul de conducere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul Informational Bancar.doc

Alte informatii

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Iasi,