Sistemul Informational Bancar - Evolutii Tendinte si Mutatii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Sistemul Informational Bancar - Evolutii Tendinte si Mutatii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

I Introducere în sistemul informational bancar 2
II Sistemul informational bancar 6
Evolutii ale sistemului informational bancar 6
Sistemul informational bancar în contextul actual 7
III Specificitatea sistemului informational bancar 10
Specificitatea sistemului informational al Raiffeisen Bank 10
Bibliografie 14

Extras din document

Introducere în sistemul informational bancar

Sporirea eficientei activitătii bancare, corespunzătoare exigentelor ce decurg din aplicarea în practică a cerintelor mecanismului economiei de piată, face necesară cunoasterea amănuntită a proceselor si actiunilor economice, implicatiile lor de ordin financiar, atât în timpul desfăsurării acestora cât si ulterior, după ce fenomenele respective s-au produs

Realizarea acestui deziderat presupune organizarea unui sistem informational bancar adecvat, care să asigure un flux continuu de informatii. Activitatea bancară în general, organizarea controlului si conducerea băncilor se constituie ca efect al deciziilor pe baza cărora are loc executia. Legatura între activitatea de decizie si cea de executie se realizează printr-un flux continuu de informatii.

intrări iesiri

iesiri intrări

Fig. 1 Fluxul informational bancar

Decizia, ca parte componentă a activitătii de conducere si control, presupune emiterea dispozitiilor corespunzătoare obiectivelor urmărite a se realiza în cadrul atributiilor băncilor, având si un important rol de autoreglare a acestora. Activitatea de executie presupune efectuarea operatiilor ce decurg din decizie.

Sistemul informational bancar este constituit din ansamblul mijloacelor si metodelor prin care se realizează colectarea, prelucrarea si transmiterea datelor si a informatiilor si reprezintă premisa organizării si desfăsurării eficiente a activitătilor de conducere , coordonare si control, cât si a celor operative. În acelasi timp, sistemul trebuie să asigure păstrarea si depozitarea datelor si a informatiilor, realizarea de sinteze, rapoarte pentru fundamentarea deciziilor

Calitatea activitătii bancare este influentată direct de organizarea si functionarea sistemului informational, de operativitatea, precizia si calitatea informatiilor culese, prelucrate si transmise, de fundamentarea stiintifică a deciziilor.

Datele ce stau la baza sistemului informational bancar au ca sursă, atât evidenta contabilă, operativă si si statistică proprie băncilor, cât si a agentilor economici în calitate de titulari de conturi. Sistemul informational bancar este supus unui proces continuu de îmbunătătire, de perfectionare a principalelor sale caracteristici. Perfectionarea sistemului informational bancar presupune ca volumul de informatii bancare să fie redus la strictul necesar, utilitatea fiind principalul criteriu de selectie.

Preluate în sistemul informational bancar, datele se transpun în informatii bancare, care pot fi structurate astfel:

1. din punct de vedere al gradului de prelucrare

- elementare

- complexe

Informatiile bancare elementare precizează aspectul direct măsurabil, cum ar fi de exemplu, numerarul încasat, cecuri de călătorie achitate, etc. Spre deosebire de acestea, informatiile bancare complexe sunt cele rezultate din prelucrarea datelor primare. În acest sens, putem exemplifica informatiile referitoare la creditele acordate, executia de casa a bugetului statului, activitatea de decontări, etc.

La rândul lor, informatiile bancare complexe, în functie de gradul de prelucrare, pot fi definitive sau intermediare. În timp ce informatiile bancare definitive ne apar ca rezultate finale, cele intermediare urmează sa fie supuse ulterior si altor prelucrări.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul Informational Bancar - Evolutii Tendinte si Mutatii.docx