Supravegherea si Controlul Vamal

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Supravegherea si Controlul Vamal.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Criclivaia Diana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Banci, Finante

Cuprins

Introducere 3
1. Controlul vamal şi formele lui 3
2. Documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului vamal 4
3. Controlul corporal 4
4. Timpul aflării sub supraveghere vamală 5
5. Termenul de verificare a documentelor vamale 6
6. Asistarea declarantului şi altor persoane la efectuarea controlului vamal 6
7. Serviciul Vamal al Republicii Moldova 7

Extras din document

Introducere

Controlul este o activitate specific umană care constă în verificarea şi analiza permanentă, periodică sau inopenată a muncii şi a rezultatelor muncii dintr-un domeniu sau sector în scopul preîntîmpinării şi lichidării eventualilor neajunsuri. Controlul asigură cunoaşterea temeinică şi detaliată a realităţilor economico-sociale, face judecăţi de valori sau de confirmări, interpretînd stările de lucru sau relaţiile constatate printr-o raportare continuă a acestora la obiectivele de atins, normele fixate anticipat sau regulile de desfăşurare prestabilite.

1. Controlul vamal şi formele lui

Controlul vamal este efectuat de colaboratorul vamal şi constă în:

a) verificarea documentelor şi informaţiilor prezentate în scopuri vamale.

b) controlul vamal.

c) evidenţa mărfurilor şi mijloacelor de transport.

d) interogarea verbală a persoanelor fizice şi a persoanelor cu funcţii de răspundere.

e) verificarea sistemului de evidenţă şi a dărilor de seamă.

f) Controlul depozitelor provizorii, antrepozitelor vamale, zonelor libere, magazinelor duty-free, altor teritorii şi spaţii unde se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse controlului vamal sau unde se pot desfăşura activităţi supuse supravegherii vamale.

g) efectuarea altor operaţiuni prevăzute de Codul Vamal şi de alte acte normative.

La efectuarea controlului vamal, pot fi aplicate mijloace tehnice de control care nu prezintă nici un pericol pentru sănătatea şi viaţa oamenilor, animalelor şi plantelor şi care nu cauzează prejudicii mărfurilor şi mijloacelor de transport.

Regulile de efectuare a controlului vamal sunt stabilite de Serviciul Vamal.

2. Documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului vamal

Persoanele care trec mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală sau care desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală sunt obligate să prezinte organului vamal documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului vamal.

Lista documentelor şi informaţiilor, procedura lor de prezentare sunt stabilite de Serviciul Vamal în conformitate cu legislaţia.

Pentru efectuarea controlului vamal, organul vamal este în drept, în conformitate cu legislaţia, să primească de la bănci şi de la alte instituţii financiare informaţii şi certificate referitor la operaţiunile şi conturile persoanelor care trec mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală, ale brokerilor vamali şi ale altor persoane care desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală.

Organele de drept şi de control, inspectoratele fiscale furnizează organelor vamale, din oficiu sau la solicitarea acestora, datele necesare efectuării controlului vamal.

Documentele necesare efectuării controlului vamal trebuie să fie păstrate de către persoane nu mai puţin de 3 ani.

3. Controlul corporal

Controlul corporal, ca formă excepţională de control vamal, poate fi efectuat cu permisiunea şefului organului vamal sau a adjunctului acestuia dacă există destule temeiuri pentru a presupune că persoana care trece frontiera vamală sau care se află în zona de control vamal ori în zona de tranzit din aeroportul internaţional are asupra sa şi nu le prezintă mărfuri ce constituie obiectul contravenţiilor sau infracţiunilor prevăzute de legislaţia Republicii Moldova sau de acordurile internaţionale la care aceasta este parte.

Până la efectuarea controlului corporal, colaboratorul vamal înştiinţează persoana fizică despre decizia şefului organului vamal sau a adjunctului acestuia privind efectuarea controlului corporal, îi lămureşte drepturile şi obligaţiile pe care le are şi îi propune să prezinte singură obiectele tăinuite.

Fisiere in arhiva (1):

  • Supravegherea si Controlul Vamal.doc