Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 19825
Mărime: 197.56KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ovidiu Stoica
UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA" IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: FINANŢE ŞI BĂNCI

Cuprins

Cap I.Rolul pieţelor de capital în economie 4

1.1.Pieţele de capital – instiţutii fundamentale în economia de piaţa 4

1.2.Funcţiile pieţelor de capital 7

1.3.Piaţa de capital şi rolul ei în finanţarea economiei 11

1.4.Eficienţă şi crah.Riscul în cadrul pieţelor de capital contemporane 15

Cap II.Mutaţii şi orientari la nivelul pieţelor de capital 21

2.1.Tendinţa de integrare a pieţelor de capital 21

2.1.1.Bursa NYSE EURONEXT 21

2.1.2.Alte operaţiuni privind alianţe,achiziţii şi fuziuni pe plan internaţional 23

2.2. Informatizarea pieţelor de capital 28

2.3.Inovaţia financiară. Reglementarea şi supravegherea pieţelor de capital 30

2.3.1.Reglementarea pe pieţele de capital 32

2.3.2 Riscurile implicite ale inovaţiei financiare 33

Cap III.Studiu asupra pieţei de capital din România 35

3.1.Contextul apariţiei şi evoluţiei pieţei de capital româneşti 36

3.2.Dezvoltare pieţei de capital în România în contextul preaderării la UE 38

3.3.Racordarea pieţei de capital româneşti la cerinţele pieţei unice europene de capital 44

Concluzii şi propuneri 52

Bibliogafie 53

Anexa 1 58

Extras din document

Cap. I.Rolul pieţelor de capital în economie

1.1.Pieţele de capital – instiţutii fundamentale în economia de piaţa

’’Piaţa – afirma economistul francez M.Dider – apare ca un ansamblu de mijloace de comunicaţii prin care vânzătorii şi cumpărătorii se informează reciproc despre ceea ce ei au, despre ceea ce aceştia au nevoie, despre preţurile pe care le cer şi pe care le propun pentru ca tranzacţiile dintre ei să se încheie. Deci, piaţa este înainte de toate ’’un contract social’’, mai mult sau mai puţin spontan, care difineşte locul economic în ansamblul vieţii sociale’’

Piaţa de capital reprezintă o piaţă specializată în efectuarea de tranzacţii cu active financiare cu scadenţe pe termene medii şi lungi. Prin intermediul ei, capitalurile disponibile sunt dirijate către agenţii economici naţionali sau de pe pieţele altor ţări, unde nevoile de capital depăsesc posibilitaţile financiare interne de acoperire sau autorităţile monetare impun anumite restricţii privind accesul la resursele financiare interne.

Aceste definiţii nu acoperă în întregime activitatea de pe piaţa de capital, ţinând cont de locul şi rolul pieţei de capital în ansamblul mecanismelor economice, deoarece nu se poate face o delimitare strictă între piaţa de capital şi piaţa financiară, cele două noţiuni confundându-se, prin includere sau completare reciprocă, în funcţie de reglementările fiecărei ţări în parte.

Se pot delimita însă două modele de definire a pieţelor (de capital şi financiară):

Abordarea europeană, bazată pe sistemul bancar, în care băncile (ca operatori specifici) sunt prezente pe ambele tipuri de pieţe, prin unificarea definiţiei acestora şi în care găsim următoarea structură pentru piaţa de capital:

- piaţa monetară - capitaluri atrase pe termen scurt şi mediu;

- piaţa ipotecară - capitalurile sunt atrase în special pentru construirea de locuinţe ;

-piaţa financiară - pentru emisiunea, plasarea şi tranzacţionarea titlurilor de capital pe termen lung.

Abordarea anglo-saxonă, bazată pe manifestarea libera a cererii şi ofertei pe fiecare tip de piată în parte şi care prezintă instrumente, operatori şi instituţii de reglementare şi supraveghere specifice şi în care piaţa financiară cuprinde:

- piaţa de capital - pentru capitaluri pe termen mediu şi lung;

- piaţa monetară - pentru capitaluri atrase şi plasate pe termen scurt.

În fapt, organizarea instituţională a pieţelor este dată de trei elemente:

- instrumentele folosite de fiecare piaţă;

- operatorii specifici ;

- mecanismul de piaţă cu regulile sale specifice.

Spre deosebire de pieţele monetare unde instrumentele se negociază pe termen scurt, piaţa de capital se caracterizează prin tranzacţii pe termen mediu şi lung cu valori mobiliare specifice: acţiuni, obligaţiuni, bonuri de tezaur şi derivate pe baza acestora: contracte options, futures, forward (care au cunoscut o dezvoltare spectaculoasă în ultimii ani).

În general, instrumentele pe piaţa de capital sunt: valori mobiliare cu venituri fixe (titluri de valoare de trezorerie - note de trezorerie – , obligaţiuni de trezorerie, titluri de valoare emise de agenţii guvernamentale, obligaţiuni municipale, obligaţiuni ale societăţilor comerciale) şi valori mobiliare cu venituri variabile (acţiuni comune şi preferenţiale, derivate – combinate, forwards, standardizate (futures, options), sintetice, contracte pe indici bursieri).

Piaţa de capital are două componente:

1. Piaţa primară, asigură întalnirea cererii cu oferta de titluri permiţând finanţarea activităţii agenţilor economici. Este mijloc de distribuire şi plasament de titluri.

2. Piaţa secundară are rolul de concentrare a cererii şi ofertei de titluri derivate. Este deschisă, publică (plasamentul se efectueaza în marea masă a investitorilor şi tranzacţiile au caracter public). Există în practică emisiuni şi plasamente private, dar ele nu fac obiectul reglementărilor şi nu beneficiază de mecanismele specifice unei pieţe financiare publice.

Clasificarea pieţelor secundare

Pieţele secundare de capital se caracterizează prin existenţa mai multor participanţi de ambele părţi. Există mai multe criterii de departajare:

a)după continuitate:

-pieţe intermitente – în care formarea preţurilor se bazează, în general, pe fixing. Tranzacţionarea valorilor mobiliare este permisă doar în anumite momente specificate:când un titlu este anunţat, acele persoane interesate să vândă sau să cumpere se reunesc pentru o licitaţie explicită. Se anunţă preţuri până când cantitatea cerută este cât mai aproape de cea oferită – cazul procedurii folosită la Bursa de la Paris pentru acţiuni majore.

Preview document

Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 1
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 2
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 3
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 4
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 5
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 6
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 7
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 8
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 9
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 10
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 11
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 12
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 13
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 14
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 15
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 16
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 17
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 18
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 19
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 20
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 21
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 22
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 23
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 24
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 25
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 26
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 27
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 28
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 29
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 30
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 31
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 32
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 33
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 34
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 35
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 36
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 37
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 38
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 39
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 40
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 41
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 42
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 43
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 44
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 45
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 46
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 47
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 48
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 49
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 50
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 51
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 52
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 53
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 54
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 55
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 56
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 57
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 58
Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Tendinte Actuale in Evolutia Pietelor de Capital in Tarile Dezvoltate.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Pieței de Capital în Dezvoltarea Economiei

Studiile efectuate pâna acum au lacune în încercarea lor de a face o stricta delimitare între sisteme financiare bazate pe banci si sisteme...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Piața Internațională de Capital

1. Bursa - elemente definitorii Bursele actuale sînt rezultatul unei evoluţii istorice îndelungate şi reflectă, cu particularităţi zonale sau...

Te-ar putea interesa și

Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România

INTRODUCERE Asistăm, în ultima vreme, la o dezvoltare şi transformare fără precedent a lumii în care trăim. Aproape totul se schimbă, se...

Fondurile mutuale de investiții

INTRODUCERE La ora actuală, omenirea este tot mai preocupată de modul cum să ducă o viaţă mai bună, să ocupe un anumit rang în societate, să...

Rolul FMI în economia mondială

CAP. I FONDUL MONETAR INTERNATIONAL - ISTORIC, OBIECTIVE, STRUCTURA ORGANIZATORICA SI TRASATURI ALE ACTIVITATII 1.1 Conferinta monetara mondiala...

Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane

Introducere La început de mileniu, omenirea se îndreaptã spre o nouã erã; fenomene complexe dominã viata politicã, economicã, socialã, militarã...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri

Introducere Actualitatea cecetării. La hotarele mileniilor lumea a căpătat o nouă imagine, imagine ce se remarcă prin schimbarea substanţială a...

Calitatea serviciilor petroliere la interfața cu satisfacția consumatorului

INTRODUCERE Perioada de afirmare a marketingului serviciilor corespunde cu cea in care, in ecanomia mondiala in ansamblu si in cadrul majoritatii...

Salariile și piața muncii în Republica Moldova

Introducere Munca este o condiție generală a oricarei activități economice. În condițiile economiei de piață, pentru cea mai mare parte a acestor...

Ai nevoie de altceva?