Tipologia Riscurilor Bancare

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Tipologia Riscurilor Bancare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Tache Ileana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

Ca orice întreprindere, banca este confruntata cu anumite riscuri, unele specifice iar altele comune tuturor agentilor economici-

Clasificarea acestora, fara a fi exhaustiva, conduce la stabilirea distinctiei dintre riscurile generale si riscurile specifice bancii-

În categoria riscurilor generale se includ:

- riscurile comerciale (riscul clent/produs, riscul de piata, riscul de imagine comerciala);

- riscurile aferente bunurilor si persoanelor (riscul accidentelor, riscul de delict);

- riscuri operationale si tehnice (riscul asupra tratamentului operatiunilor, riscul asupra

sistemului legat de telecomunicatii);

- riscuri de gestiune interna (riscul reglementarilor, riscul deontologic, riscul strategic,

riscul de insuficienta functionala, riscul asupra gestiunii personalului, riscul de dependenta tehnologica, riscul de comunicatii)-

Riscurile specifice bancilor cuprind:

- riscurile financiare (riscul de rata a dobânzii, riscul de lichiditate, riscul asupra titlurilor cu venit variabil);

- riscuri de semnatura sau de contrapartida (riscul clientelei, riscul interbancar, riscul de tara).

În continuare, sunt prezentate principalele riscuri bancare, faptele generatoare, cauzele si consecintele acestora asupra activitatii bancare-

Riscul de rata a dobânzii denumit si risc de transformare, corespunde unui risc de pierdere sau de absenta a câstigului, fiind legat de evolutia ratei de dobânda- De exemplu, o banca ce acorda un credit la o rata fixa a dobânzii de 30%, pe o perioada de 5 ani, în decursul careia rata dobânzii ajunge la 35%, se va confrunta cu acest tip de risc-

Un asemenea risc poate fi generat si de o repartizare necorespunzatoare între creditele cu rata fixasi rata variabila a dobânzii, si de detinerea de catre banca a unei pozitii nefavorabile în raport cu piata, din punct de vedere al ratei de dobânda-

Consecintele acestui tip de risc se concretizeaza într-o pierdere financiarasi în absenta câstigurilor-

Gestionarea riscului ratei de dobânda poate fi realizata prin urmatoarele metode:

- punerea în aplicare, pentru operatiunile de piata a unui tabel al expunerilor la risc la o rata a dobânzii, pentru a cunoaste, în orice moment, pozitia în raport cu alte active de referinta;

- masurarea marjelor previzionate si a sensibilitatii la variatiile de rata de dobânda (pentru operatiunile bilantiere si extrabilantiere);

- utilizarea instrumentelor financiare în scopul acoperirii operatiunilor-

Riscul de schimb corespunde pierderii antrenate de variatia cursului devizelor în raport cu devizele de referinta în care banca si-a exprimat creantele sau datoriile- De exemplu, o banca româneasca acorda un credit în dolari, la momentul t0 când nivelul cursului este 20000 lei/$, iar la momentul rambursarii cursul de schimb este28000 lei/$- Acest tip de risc este generat de o evolutie nefavorabila a cursului de schimb între monede si de o repartizare nefavorabila a riscurilor pe devize, antreneaza o pierdere financiara sau absenta câstigului estimat-

Pentru gestionare pot fi adoptate urmatoarele masuri:

- aplicarea unei bune repartitii a riscurilor pe devize;

- punerea în aplicare a unui scadentar pe devize si consolidat în moneda de referinta a bancii;

- crearea unui comitat al angajamentelor;

- acoperirea sistematica a acestor riscuri-

Riscul de lichiditate corespunde riscului de încetare a platilor datorita imposibilitatii bancilor de se refinanta, sau pierderilor legate de dificultatea bancii de a-si procura fondurile în conditii normale de pe piata monetara-

Principala cauza a acestui risc este structura dezechilibrata a bilantului, respectiv credite acordate pe termen mediu, lung si finantate prin depozite la vedere, precum si cotarea bursiera tot mai degradata- Principalul efect antrenat de acest risc îl constituie majorarea costului împrumutului pe care banca trebuie sa îl suporte pentru a-si onora angajamentele sale la scadenta-

Dintre masurile speciale care pot fi utilizate pentru coordonarea riscului, poate fi precizata o buna masurare a nevoilor de finantare si a costului acestora-

Riscul asupra titlurilor cu venit variabil, denumit si risc asupra actiunilor, risc de emisiune sau risc de tranzactionare, corespunde riscului de pierdere sau de absenta a câstigului ca urmare a variatiei valorii titlurilor detinute de banca- De exemplu, o banca detine un portofoliu de actiuni evaluate la un anumit curs iar valoarea acestuia se va diminua, întrucât rezultatele financiare ale întreprinderii emitente sunt slabe si nu se distribuie dividende-

Fisiere in arhiva (1):

  • Tipologia Riscurilor Banca.doc