Agenti Cancerigeni sau Mutageni la Locul de Munca

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Agenti Cancerigeni sau Mutageni la Locul de Munca.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Boca Grigore

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Biologie, Medicina

Extras din document

Atentie la criminalul invizibil!

Cum sa preveniti si sa reduceti expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

Când realizati evaluarea riscurilor de expunere la agenti cancerigeni sau mutageni, trebuie sa acordati o atentie deosebita lucratorilor cu sensibilitate speciala. Luati în considerare faptul ca este preferabil sa NU angajati astfel de lucratori în zonele în care pot fi expusi unor asemenea riscuri.DRUL LEGAL

Ce sunt factorii de risc?

- abateri de la normal ale celor patru elemete ce compun orice sistem de munca: lucrator, sarcina de munca, echipament de munca si mediu de munca;

- cauze potentiale ale accidentelor de munca si ale bolilor profesionale. Care sunt principalele categorii de factori de risc?

- Factori de risc proprii lucratorului, ce se pot manifesta ca actiuni gresite ale acestuia (executarea defectuoasa a unor operatii, nesincronizari etc.), omisiuni (neefectuarea unor operatii, neutilizarea echipamentului de protectie etc.)

sau comunicari ce pot provoca accidente.

- Factori de risc proprii sarcinii de munca, ce se pot manifesta fie ca urmare a unui continut necorespunza tor al sarcinii de munca (operatii gresite, procedee de lucru defectuoase etc.), fie din cauza unei sarcini prost dimensionate în raport cu capacitatea lucratorului.

- Factori de risc proprii echipamentelor de munca, ce pot fi factori de risc mecanic, termic, electric sau biologic.

- Factori de risc proprii mediului de munca, ce se pot manifesta at5t ca abateri în plan fizic (zgomot, vibra- tii, noxe chimice etc.), chimic (gaze, vapori toxici sau inflamabili, pulberi în suspensie în aer etc.), biologic (bacterii, virusuri etc), dar si social, prin factori de natura psihica. Factorii de risc nu sunt independent i, iar evenimentele înregistrate în situatia manifestarii riscurilor sunt deseori consecinte ale interdependent ei dintre ei.

Ce masuri de igiena si de protectie individuala trebuie sa luati?

Pentru orice activitate în care exista riscul de contaminare cu agenti cancerigeni sau mutageni trebuie sa luati masuri adecvate pentru a va asigura ca:

- lucratorii nu man5nca, nu beau si nu fumeaza în zonele de lucru în care exista acest risc; - lucratorii sunt dotati cu echipament individual de protectie adecvat sau alt echipament special adecvat;

- sunt prevazute locuri special amenajate

pentru depozitarea separata a echipamentului individual de protectie sau a echipamentului special, pe de o parte, de îmbracamintea de strada, pe de alta parte;

- lucratorii au la dispozitie grupuri sanitare si dusuri, suficiente si curate;

- echipamentul individual de protectie este depozitat corect, în locuri bine stabilite, si este verificat si curatat, daca este posibil înainte si obligatoriu

dupa fiecare utilizare;

- echipamentul individual de protectie cu deficiente este reparat sau înlocuit înainte de urmatoarea utilizare

Cum procedati daca lucratorii dvs. sunt sau pot fi expusi unor astfel de riscuri?

|n calitate de angajator, trebuie ca în primul r5nd sa determinati natura, gradul si durata de expunere a lucratorilor la agenti cancerigeni sau mutageni, pentru a face posibila evaluarea riscurilor de aceasta natura, evaluare ce trebuie reînnoita periodic. Odata evaluate riscurile, avetI obligatia de a reduce agentul cancerigen sau mutagen prin înlocuirea lui cu o substanta, preparat sau procedeu care nu este periculos sau este mai putin periculos pentru sanatate. Daca aceasta solutie tehnica nu este posibila, atunci veti lua masuri ca agentul cancerigen sau mutagen sa fie produs ori utilizat într-un system închis. |n cazul în care nici aplicarea unui sistem închis nu este posibila, suntetI obligat sa asigurati conditii pentru ca expunerea lucratorilor dvs. sa fie redusa la nivelul cel mai scazut posibil din punct de vedere tehnic. Informarea si instruirea  doua instrumente-cheie în prevenirea sI reducerea expunerii lucratorilor la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca |n calitate de angajator, trebuie sa asigurati pentru lucratorii dvs. O instruire suficienta si adecvata, bazata pe toate cunostintele disponibile, referitoare la: - riscurile potentiale pentru sanatate, inclusiv riscurile suplimentare cauzate de consumul de tutun; - masurile care trebuie luate pentru prevenirea expunerii;

- cerintele de igiena;

- purtarea si utilizarea echipamentului

individual de protectie;

- masurile pe care trebuie sa le ia lucra torii, în special personalul de intervent ie, în cazul producerii unor incidente si pentru prevenirea acestora

Cerintele minime de securitate si sa natate, pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor care apar sau este posibil sa apara prin expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca, sunt reglementate prin H.G. nr. 1093/ 2006 (intrata în vigoare la 01.10.2006)

Reducerea utilizarii si înlocuirea agentilor cancerigeni

sau mutageni la locul de munca

Angajatorul trebuie sa reduca utilizarea unui agent cancerigen sau mutagen la locul de munca, daca este posibil din punct de vedere tehnic, în special prin înlocuirea sa cu o substanta, preparat sau procedeu, care, în conditii de utilizare, nu este periculos ori este mai putin periculos pentru sanatatea sau securitatea lucratorilor, dupa caz.

La cererea inspectoratului teritorial de munca si/sau a autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, angajatorul comunica acestora rezultatul actiunilor sale.

Prevenirea si reducerea expunerii la agenti cancerigeni

sau mutageni la locul de munca

Expunerea nu trebuie sa se realizeze în situatia în care s-a depasit valoarea limita a agentului cancerigen sau mutagen prevazuta de prezenta hotarâre ori de actele normative

Expunerea lucratorilor trebuie evitata daca rezultatele evaluarii evidentiaza un risc pentru sanatatea sau securitatea lucratorilor.

Daca din punct de vedere tehnic nu este posibila înlocuirea agentului cancerigen sau mutagen printr-o substanta, preparat sau procedeu, care, în conditii de utilizare, nu este periculos sau este mai putin periculos pentru sanatate si securitate, angajatorul trebuie sa ia masuri ca agentul cancerigen sau mutagen sa fie, atat cat este posibil din punct de vedere tehnic, produs ori utilizat într-un sistem închis.

Daca aplicarea unui sistem închis nu este posibila, angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca expunerea lucratorilor sa fie redusa la nivelul cel mai scazut posibil din punct de vedere tehnic.

in toate cazurile în care se utilizeaza un agent cancerigen sau mutagen, angajatorul este obligat sa ia urmatoarele masuri:

Fisiere in arhiva (1):

  • Agenti Cancerigeni sau Mutageni la Locul de Munca.doc