Cloroplastele

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Biologie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 11 în total
Mărime: 812.57KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

este implicat în cel mai important proces fiziologic, fotosinteza, care presupune transformarea energiei luminoase (solare), în energie chimică de tipul glucidelor, proces la care participă sisteme enzimatice specifice, care lipsesc din mitocondrii sau alte organite celulare;

aceste organite care lipsesc la celulele animale, fiind prezente numai în celulele vegetale, la nivelul tuturor organelor verzi ale plantelor, dispun de un aparat molecular unic care converteşte energia luminoasă într-un tip de energie accesibil utilizării celulare. Dacă în faza de lumină a fotosintezei se generează molecule ATP din ADP, molecule NADP-redus din NADP-oxidat şi molecule de oxigen din apă, în faza de întuneric a fotosintezei se transformă bioxidul decarbon în hidrat de carbon, folosindu-se molecule de ATP şi NADP-redus formate prin reacţiile enzimatice desfăşurate la lumină;

Cloroplastul are o arhitectură asemănătoare cu a mitocondriei.Cloroplastul este alcătuit din:

membrană dublă care la exterior prezintă o foiţă netedă, iar la interior o foiţă cutată care dă naştere la criste sau pliuri dispuse paralel cu axa lungă a organitului;

stroma sau matricea cloroplasmatică;

formaţiuni discoidale care formează pachete compacte numite grane.

Ultrastructura: 1-membrana externă 2-spatiul intermembranar 3-membrana internă 4-stroma 5-interiorul tilacoidului 6-membrana tilacoidală

7-granum 8-tilacoidul intergranar 9-amidon 10-ribozom 11-ADN plastidial 12-plastoglobulă

Faptul că membrana externă şi stroma cloroplastului sunt incolore prezintă o semnificaţie fiziologică deosebită, deoarece permite trecerea luminii până la moleculele de clorofilă, ceea ce facilitează derularea procesului fotosintetic.

Stroma este masa fundamentală care este lipsită de pigmenţi asimilatori şi care conţine picături lipidice, granule de amidon şi lamele numite tilacoide. Ele străbat spaţiul intern al cloroplastului, au o dispunere paralelă cu axa lungă a acestuia şi rămân într-o legătură permanentă cu membrana internă care le-a format. Pe tilacoidele stromei se constată prezenţa unor entităţi numite grane care conţin pigmenţii asimilatori. Conformaţia granelor se recunoaşte uşor având în vedere faptul că seamănă cu fişicurile de monede. O grană este alcătuită dintr-un teanc de discuri lipoproteice (8-20)circulare şi suprapuse. Pe discurile granei sunt localizate moleculele de clorofilă,apreciindu-se că pe o singură lamelă ar exista fixate circa un milion de molecule de clorofilă. Din complexul creat între clorofilă şi membranele lipoproteice ale granei se formează entităţi eliptice sau sferice, cu diametrul de 90Å, numite cuantozomi.Aceştia funcţionează asemeni unor fotoreceptori întrucât modul lor de orientare spaţială permite pătrunderea mai uşoară a cuantelor de lumină.

Conținut arhivă zip

  • Cloroplastele.ppt

Alții au mai descărcat și

Clorofila, Structura, Clasificare, Proprietati

1. Clorofila Culoarea verde, caracteristică plantelor, se datoreazaă pigmentului numit clorofilă, care se găseşte din abundenţă în frunzele...

Sistemul Nervos

In culmea activitatii si in adancul somnului, nervii transmit incet si neistovit impulsurile de la creier si inapoi la creier. De la clipitul...

Funcțiile Frunzei

Frunza este organul aerian al plantei, aflat pe tulpina. Ea are rol important în desfasu-rarea functiilor de fotosinteza, respiratie si...

Cresterea Animalelor

Rase de bovine: Rase de lapte - Friza - Holstein Friza - Jersey - Rosie Danezã - Rosie de stepã - Rosie brunã - Angler - Baltata cu...

Recoltarea Probelor de Alimente, Prelucarea si Determinarea Numarului Total de Germeni Aerobi Mezofili(NTHMA) - Medii de Cultura

Prin noţiunea de probă se înţelege orice produs sau material destinat examenului microbiologic. Indiferent de natura probelor sau de tipul...

Biologie Celulara

Capitolul 1. Unitatea de baza a vietii: celula 1.1. Ce este o celulã? elulele sunt unitãti structurale care compun corpul unei plante sau al unui...

Organite Celulare

Organizarea ultrastructurală a celulei eucariote: organitele sintezei şi secreţiei celulare si organitele generatoare de energie Citoplasma este...

Organite Citoplasmatice

Prezintã o mare diversitate din punct de vedere structural, funcţional şi biochimic; participã la activitatea vitalã a celulei. 1.Reticulul...

Ai nevoie de altceva?