Rasele Umane si Trasaturile lor Specifice Consecinta a Adaptarii la Conditiile de Mediu

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Rasele Umane si Trasaturile lor Specifice Consecinta a Adaptarii la Conditiile de Mediu.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Biologie

Extras din document

RASELE UMANE ŞI TRĂSĂTURILE LOR SPECIFICE, CONSECINŢĂ A ADAPTĂRII LA CONDIŢIILE DE MEDIU

Abstract: Most anthropologists believe that the origin of the formation of races was natural that the influence of the basic factor selective adaptation. Changes caused by environmental influences on human body have been submitted gene from one generation to another. The amendments relate to somatic and physiological traits such as skin color, hair growth, the relationship between different parts of body size, skull shape, the shape of lips, nose, eye color, etc.

Die meisten Anthropologen glauben, dass die Herkunft der Bildung von natürlichen Rennen war, dass der Einfluss der grundlegenden Faktor selektive Anpassung. Veränderungen durch Umwelteinflüsse auf den menschlichen Körper verursacht worden Gen von einer Generation vorgelegt zu einem anderen. Die Änderungen beziehen sich auf somatische und physiologische Merkmale wie Hautfarbe, Behaarung, die Beziehung zwischen verschiedenen Teilen der Körpergröße, Schädelform, die Form der Lippen, Nase, Augenfarbe, usw.

Key Words: human race, anthropological features, population, natural environment Menschengeschlecht, anthropologischen Merkmale, Bevölkerung, natürlichen Umwelt

Rasele umane pot fi definite ca grupuri umane, formate în procesul de diferenţiere a subspeciei Homo sapiens sapiens, grupuri care prezintă o serie de trăsături somatice şi fiziologice comune şi caracteristice, variabile totuşi în cadrul unor limite determinate. (S.I. Bruk, 1986). Definiţia rasei suscită multiple controverse, mai ales astăzi, în contextul globalizării, mondializării. Problema raselor şi a populaţiilor aparţinând speciei om (Homo sapiens sapiens) are importanţă deosebită, deoarece în acest domeniu au existat numeroase aspecte controversate şi concepţii eronate privind superioritatea şi inferioritatea unei anumite rase. Majoritatea antropologilor sunt de părere că la originea formării raselor a stat influenţa mediului natural, factor de bază al adaptării selective. Selecţia rasială este şi rezultatul endogamiei unei populaţii umane, practicată pe un teritotiu restrâns, unde se combinau aceleaşi caracteristici genetice. Grupurile rasiale cele mai personalizate sunt localizate predilect în arii izolate, departe de contactul cu alte grupuri. Dar mobilitatea foarte mare a populaţiilor umane a făcut ca şi între rase să se producă numeroase suprapuneri şi mixări, destul de complicate. Pentru întelegerea variaţiei caracteristicilor fizice în rândul populaţiilor umane, trebuie ţinut seama de trei tipuri de cauze: procesele evolutive - care afectează diversitatea genetică, mediul înconjurător - variaţia experienţei unice de viaţă în medii înconjurătoare unice şi cultura - variaţia datorată credinţelor şi practicilor culturale, însuşite în timpul anilor de formare şi reîntărite de-a lungul vieţii. Ca urmare a adaptării organismului uman la diferite condiţii climatice, din trunchiul comun al speciei umane s-au desprins toate rasele actuale. Cauza apariţiei diferenţierilor rasiale a constat în extinderea subspeciei noastre în detrimentul altor subspecii mai vechi de Homo Sapiens care a dus la individualizarea unor grupuri care au început să trăiască în condiţii fizico-geografice diferite de cele din ţinuturile de origine la care s-au adaptat într-un timp destul de îndelungat; de exemplu culoarea deschisă a pielii reprezintă o formă de adaptare la insolaţia mai redusă decât aceea din continentul de origine (Africa). Modificarea bruscă a ariei de repartiţie a membrilor unei anumite rase nu permite apariţia unor astfel de adaptări, anumite particularităţi rasiale fixate genetic păstrându-se. Acest lucru s-a întâmplat în cazul negrilor luaţi sclavi în America de Nord care au fost predispuşi la rahitism deoarece ecranul de melanină din piele nu permitea radiaţiilor ultraviolete să pătrundă în piele şi să sintetizeze o cantitate suficientă de vitamina D. Trăsăturile determinate de adaptarea la mediu sunt: talia, culoarea pielii, a părului şi ochilor, forma feţei, indexul cefalic, etc. Principalele diferenţe dintre rase constau în modul în care acestea fac faţă frigului. Aşa se explică faptul că persoanele din regiunile reci au o constituţie robustă, picioare şi braţe relativ scurte şi un strat adipos mai bine dezvoltat, ceea ce contribuie la păstrarea căldurii corpului. Dar există modificări antropologice, mai mult sau mai puţin generale, care nu au nicio legătură cu rasa. Una dintre acestea se referă la creşterea generală a înălţimii medii a indivizilor din statele dezvoltate, determinată de modificarea modului de viaţă: reducerea proporţiei muncii fizice în favoarea muncii intelectuale, creşterea cuantumului de alimente disponibil şi de îmbunătăţirea structurii regimului alimentar, de practicarea educaţiei fizice, etc. De exemplu, la bărbaţii francezi de 20 de ani, înălţimea medie a crescut de la 1,65 m, în 1880, la 1,70, în 1970 şi la 1,76 m în anul 2000. Culoarea pielii este influenţată de insolaţie şi de durata perioadei scurse de la stabilirea unui anumit grup rasial în anumite condiţii de climă. Ea este apreciată în funcţie de reflectanţă (proporţia luminii reflectate de piele), aceasta variind în limite largi, de la 25% la negroizii din

Fisiere in arhiva (1):

  • Rasele Umane si Trasaturile lor Specifice Consecinta a Adaptarii la Conditiile de Mediu.doc

Alte informatii

Prezinta rasele umane si caracteristicile acestora.