Riscuri Chimice si Biologice

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Riscuri Chimice si Biologice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Oana Marinescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Biologie

Extras din document

Adeseori activitǎţile economice si sociale ale oamenilor, precum şi componentele mediului înconjurǎtor pot fi tulburate de efectele tragice ale unor fenomene naturale (calamitǎţi naturale) sau acţiuni umane scǎpate de sub control (catastrofe), ce pot produce astfel dereglǎri distructive si brutale ale unui sistem sau situaţii prestabilite.

Produse de regulǎ in mod brusc aceste evenimente pot conduce la apariţia unui numǎr mare de victime în rândul oamenilor si al animalelor, a unui volum mare de distrugeri de bunuri şi valori materiale, a unui dezechilibru ecologic.

Conform Legii privind protecţia civilǎ nr. 481/2005 noţiunea de dezastru este definită ca fiind evenimentul datorat declanşării unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului şi care, prin amploare, intensitate şi consecinţe, atinge ori depăşeşte nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate şi aprobate potrivit legii.

In timpul ultimelor douǎ decade dezastrele de mediu au constituit cauza a 8 milioane de morţi si a 800 de milioane de oameni îmbolnaviţi de diverse maladii. In acelaşi timp, acestea au condus la un volum impresionant de pierderi si distrugeri de bunuri materiale, valoarea lor atingând 30 de miliarde de dolari.

Dezastrele se clasificǎ în : dezastre naturale (inundaţii, cutremure, surpǎri si alunecǎri de teren, avalanşe, furtuni, cicloane) şi dezastre antropice, datorate acţiunii omului, evenimente cu urmări deosebit de grave asupra mediului înconjurător, provocate de accidente (accidentele chimice, biologice, nucleare, accidentele în subteran, avariile la construcţiile hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masă, accidentele majore la utilaje şi instalaţii tehnologice majore, avariile mari la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii etc.).

În cadrul prezentei lucrari voi analiza riscurile chimice si biologice, care, scǎpate de sub control, pot conduce la dezastre cu urmǎri deosebit de grave asupra mediului înconjurator si a omenirii.

În încercarea de a exemplifica riscurile chimice, voi începe prin a defini noţiunea de “accident chimic”. Prin accident chimic se înţelege eliberarea necontrolatǎ în mediul înconjurător a unor substanţe toxice industriale, pe timpul producerii, stocării sau transportului acestora, la concentraţii mai mari decât concentraţiile maxim admise, punând astfel în pericol sănătatea populaţiei, activitaţilor economice sau a altor forme de viaţa.

Organizaţia Mondialǎ a Sǎnǎtǎţii (O.M.S.) apreciază cǎ în lume se produc câteva accidente chimice pe săptămână. Din fericire, numai un procent foarte mic dintre acestea pun în pericol sănătatea oamenilor din împrejurimi. Dar unele din accidentele care s-au produs în ultimul deceniu au fost însoţite de emisia unor substanţe extrem de nocive în urma cărora multe persoane şi-au pierdut viaţa, iar altele au fost intoxicate.

Sunt considerate substanţe toxice industriale (S.T.I.), substanţele chimice care datoritã proprietăţilor fizice, chimice şi fiziopatologice în concentraţii mici, produc intoxicaţii oamenilor şi animalelor la distanţe foarte mari, depăşind limitele agentului economic sursã toxicã.

Accidentele chimice, denumite si accidente tehnologice, includ :

- scǎpǎri in mediu de substanţe chimice (inclusiv petrochimice), toxice (inclusiv deşeuri), ca urmare a accidentelor locale la instalaţii industriale si de depozitare (care produc, prelucreazǎ sau consumǎ asemenea substanţe) si la halde de deşeuri, sau ca urmare a accidentelor de transport pe mare, in special in apele litorale, pe râuri interioare sau pe uscat (transport rutier, feroviar sau aerian) ;

- scurgeri sau deversǎri de petrol si gaze, în special în apele litorale, pe râuri interioare sau pe uscat, din conducte si rezervoare ;

- accidente nucleare sau incidente care conduc la scurgeri de substanţe radioactive în mediu, de la instalaţii nucleare sau locuri de depozitare a deşeurilor, sau în timpul transportului acestor substanţe pe uscat, pe mare sau în aer.

Asemenea incidente pot fi cauzate de : erori umane, neglijentǎ, alte forme de accident,

fenomene naturale (cutremure), rǎzboaie, conflicte civile sau sabotaje.

Accidentele chimice pot fi:

- accidente chimice minime – atunci când într-o instalaţie - sursǎ toxicǎ (sursǎ de pericol chimic) se produce o avarie controlabilǎ, urmatǎ de eliminarea unor cantitǎţi de substanţe toxice în mediul înconjurător.

Fisiere in arhiva (1):

  • Riscuri Chimice si Biologice.doc