Sistemul Resurselor de Apa din Bazinul Hidrografic Somes - Tisa

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Sistemul Resurselor de Apa din Bazinul Hidrografic Somes - Tisa.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Biologie

Extras din document

1. Generalităţi

Resursa de apă constituită din reţeaua hidrografică şi regimul ei de scurgere este determinată de caracteristicile geometrice ( suprafaţa, altitudinea, panta medie a versanţilor) din arealul bazinului.

Spaţiul hidrografic delimitat de bazinul hidrografic Someş - Tisa însumează o suprafaţă de 22380 km2 reprezintă o pondere de 9,4% în ansamblul ţării, are o poziţie nord, nord-vestică şi cuprinde, din punct de vedere administrativ, teritoriul a 7 judeţe : Cluj, Sălaj, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Satu Mare iar Alba şi Bihor nesemnificativ.

Bazinul hidrografic Someş - Tisa se caracterizează printr-o suprafaţă de 22380 km2 , lungimea reţelei hidrografice de 7828 km şi o densitate hidrologică de 0,349 km/km2.

Resursele de apă se constituie din :

- Resurse neutilizabile (tehnic, scurse la viituri, ecologice)

- Resurse utilizabile ce pot fi estimate în funcţie de gradul de amenajare a bazinului hidrografic, formate din :

- ape de suprafaţă (râuri şi acumulări)

- ape subterane (ape freatice şi ape de adâncime)

Particularităţile resurselor de apă pot crea unele dificultăţi în asigurarea debitelor şi calităţii apei la nivelul cerinţelor prevăzute de normativele în vigoare. Pentru folosinţele existente.

În bazinul hidrografic Someş - Tisa reţeaua hidrografică se caracterizează printr-un regim permanent al scurgerii pe cursurile principale şi afluenţii din zonele montane şi printr-un regim semipermanent şi intermitent cu suprafaţa bazinelor sub 100 km2 din zonele deluroase şi de câmpie. Din zonele cu altitudini mai înalte de 500 m provine cca. 85 % din scurgerea totală.

Principalele elemente de caracterizare hidrologică sunt următoarele :

Tabel 1.

Nr.crt Bazinul hidrografic Suprafaţa (km2) Lungimea reţea (km) Densitate (km/km2)

1 Someş 17840 6236 0,349

2 Tisa 4540 1592 0,350

Total 22380 7828 0,349

Tabel 2.

Cursul transfrontier aferent b.h. Someş-Tisa Lungimea cursului în km din care : Suprafaţa bazin de recepţie Qmed multianual la ieşirea din ţară (m3/sec)

nr. km în total nr. km în România nr. km la vecini Nr. Km2 în România % din km2 totali în România

Tisa 962 61 901 3237 2,1 144

Someş 427 376 51 15740 99 125

Crasna 180 134 46 1931 61 5,55

Tur 98 68 30 1144 90 12,2

1.1. Regimul hidrologic

Resursele de apă pot fi privite ca un sistem format din elemente complexe, care se află într-o permanentă interacţiune şi se prezintă ca un întreg.

Regimul resurselor de apă se caracterizează printr-o mare varietate a scurgerii în timp, între anii ploioşi şi anii secetoşi, precum şi în cursul unui an când se pot regăsi perioade de ape mari şi perioade secetoase.

În bazinul hidrografic Someş - Tisa, sunt prezente toate fazele regimului hidrologic.

Perioade de iarnă înregistrează apariţia şi dezvoltarea formaţiunilor de gheaţă, în lunile ianuarie şi februarie, cu frecvenţă şi durată mai mare în bazinele superioare ale Someşului Mic. Apele mari de primăvară se produc în lunile : martie, aprilie şi iulie iar apele mari din an semnalate la cele mai multe staţii hidrometrice din subbazinul Someşului Mic. Cele mai mici valori ale scurgerii s-au înregistrat în lunile iunie şi septembrie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul Resurselor de Apa din Bazinul Hidrografic Somes - Tisa.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCTII MASTER: MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APA