Toate referatele din domeniul Birotica

 • Kinesiologie

  Indicele de masa corporala - IMC - este un indicator oficial de calculare a greutatii corporale ideale, pentru o inaltime data. In primul rand, indicele de masa corporala ajuta la stabilirea grupei de greutate in care se incadreaza o persoana - gradul de obezitate. De asemenea, indicele de masa corporala poate fi folosit pentru calcularea numarului de kilograme pe care o persoana trebuie sa le piarda sau sa le castige, pentru a ajungela greutatea ideala, pentru inaltimea sa. Indicele de masa...

 • Prelucrarea datelor din LP1 cu ajutorul pachetului econometric Eviews

  Caracteristici si clasificari Metodele de management reprezinta ansamblul de mijloace si procedee cu ajutorul carora managementul influienteaza actiunea elementelor sistemului condus in vederea realizarii obiectivelor stabilite. Utilizarea metodelor moderne de management a fost impusa de cresterea complexitatii sistemelor conduse si a devenit posibila datorita realizarilor teoretice si operationale obtinute de stiinta managerului. Majoritatea metodelor moderne de management au atat un...

 • Jocul didactic in invatamantul prescolar

  Învăţământul românesc contemporan, încadrat noului context socio-politic, tinde spre structuri şi arii curriculare cât mai flexibile prin care să răspundă exigenţelor instructiv-educative la nivel naţional şi internaţional. Curentul schimbării include şi educaţia preşcolară. Noile planuri de învăţământ elaborate după revoluţie au un caracter reglator-strategic şi reflectă filosofia şi politica educaţională a sistemului de învăţământ naţional. Noul curriculum pentru educaţie timpurie a...

 • Birocratia

  Din punctul de vedere al administrației publice și al literaturii științelor sociale, “birocrația” înseamnă mult mai mult decât caracteristicile plictisitoare ale organizațiilor moderne. În literatura serioasă despre administrație, termenul denotă elementele structurale generale și formale ale unui tip de organizație umană, în special a unei organizații guvernamentale. Birocrația are, în acest sens, atât caracteristici pozitive cât și negative fiind mai degrabă un termen neutru decât unul...

 • Obligatiile Functionarilor Publici Europeni

  1.Noţiuni introductive Funcţionarul public este persoana care îşi desfăşoară activitatea în cadrul administraţiei de stat, al administraţiei publice, potrivit unui statut, unui regulament care îi prevede drepturile şi obligaţiile. Funcţionarul public comunitar prestează activitatea în interesul comun al Uniunii Europene şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciului public existent într-o instituţie sau autoritate administrativă aflată pe teritoriul comunitar. Funcţionarul public...

 • E-Governement - Prezent si Perspective

  Capitolul I . Noţiunea de e-guvernare. Încă de la începutul anilor ’90 a început să fie utilizat termenul de societate informaţională cu scopul de a prezenta multiplele şi variatele schimbări din mediul politic, din economie şi în general în ansamblul societăţii, de dezvoltare rapidă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Ne aflăm într-o revoluţie complexă în domeniul informaţiei şi comunicaţiilor, ceea ce a dus la o interacţionare diferită între cetăţeni, administraţie si mediul...

 • Etapele Renovarii unei Garsoniere Folosind Programul Microsoft Office Project

  Etapele renovării unei garsoniere folosind programulMicrosoft Office Project 1. Managementul proiectelor informatice – considerente teoretice Definirea conceptului Managementul de proiect este reprezentat de procesul planificării, organizării și conducerii sarcinilor și resurselor pentru a realiza un obiectiv definit, de obicei poate fi simplu (o listă de sarcini cu datele inițiale și finale scrise pe o foaie de hârtie) sau poate fi complex (mii de sarcini și resursele aferente, alături...

 • Business Intelligence

  Ce reprezintă Business Intelligence? Pentru prima dată termenul de "business intelligence" a fost pus în circulaţie de către analiştii Gartner la sfârşitul anilor 1980 ca un "proces centric de utilizare, care include accesul la informaţii de cercetare, analiză, dezvoltare de intuiţie şi înţelegere, ce conduce la îmbunătăţirea procesului decizional." Mai târziu, în 1996 au fost făcute clarificări „instrumentele pentru analiza datelor, construirea de rapoarte şi interogări...

 • Asigurarea, Planificarea si Controlul Calitatii Produselor Softweare

  1.1. ELEMENTE SPECIFICE CALITATII SISTEMELOR DE PROGRAMARE Problema determinarii, asigurarii si evaluarii calitatii este o problema destul de veche.Ea a fost abordata de mult timp si a determinat aparitia la sfarsitul anilor ‘80 a primelor standarde referitoare la calitate I.S.O. În anii `70, în SUA s-au întreprins primele studii si cercetari pentru masurarea calitatii în domeniul produselor software. Obiectivele acestor studii au fost: - definirea cadrului conceptual al calitatii...

 • Afaceri Electronice

  1.Caracteristicile afacerilor electronice Pentru ca o afacere să supravieţuiască este necesar ca potenţialii ei clienţi să ştie de existenţa acesteia. World Wide Web oferă o oportunitate unică, aceea de a permite lumii să afle despre existenţa companiei, despre produsele şi serviciile pe care ea le oferă şi dispune de mijloacele care permit clienţilor să comande produsele şi serviciile pe care firma le oferă, toate acestea utilizând Internetul. Afacerile derulate pe Web sunt asemănătoare...

 • E-Government - Prezent si Perspective

  Introducere Globalizarea şi evoluţia rapidă a tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor aduc schimbări fundamentale în toate aspectele societăţii. Potenţate de creşterea aşteptărilor cetăţenilor şi a mediului privat, schimbări similare se produc şi în administraţie. Utilizarea tehnologiei în sprijinul activităţii guvernamentale poate contribui la existenţa unei administraţii publice mai accesibile, mai rapide, mai ieftine şi mai eficiente. Guvernarea electronică înseamnă nu doar schimbări...

 • E-learning

  Introducere Trecerea către societatea informaţională globală având ca suport tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor determină schimbarea radicală a majorităţii conceptelor clasice care vizează structura societăţii şi modul în care aceasta este dirijată şi controlată. Conceptele devin prin intermediul noilor tehnologii concepte electronice sau e-concepte. E-conceptele păstrează în esenţă principiile clasice legate de libertate şi democraţie, cu implicaţia majoră a modului nou de transmitere...

 • Prezentarea unei Baze de Date - Access

  O bază de date (BD) reprezintă o colecţie de date integrată, anume structurată şi dotată cu o descriere a structurii şi a relaţiilor dintre date. Un ansamblu structurat de date inregsitrate pe suporturi accesibile calculatorului pentru a satisface simultan mai multi utilizatori de o maniera selectiva si intru-un timp oportun, se numeste baza de date in conceptual lui C.Delobel si M. Adiba. Baza de date este un ansamblu structurat de date ce contine structuri de date legate functional intre...

 • Lucrare Practica la Birotica Profesionala

  Problema 1 Traseul în calculator a operaţiei de adunare 42010 + 110010 = 152010 Def : (de scriere a unui număr într-o baza de numeraţie D) Spunem că un număr N este scris în baza B dacă prezintă următoarea formă: NB = Cr x Br + Cr-1 x Br-1 +.... C2 x B2 + C1 x B + C0 + C-1 x B-1 +................. Sistemul de numeraţie universal , ce este folosit în mod curent se numeşte sistem zecimal datorită faptului că baza sistemului este B = 10. Cele zece cifre ale sistemului zecimal sunt : B10 =...

 • Motoare de Cautare

  Un motor de căutare este un program care accesează Internetul în mod automat şi frecvent şi care stochează titlul, cuvinte cheie şi parţial chiar conţinutul paginilor web într-o bază de date. În momentul în care un utilizator apelează la un motor de căutare pentru a găsi o anumită frază sau cuvânt, motorul de căutare se va uita în această bază de date şi în funcţie de anumite criterii de prioritate va crea şi afişa o listă de rezultate (engleză: hit list ). Problema nu este de loc trivială,...

Pagina 1 din 3