Business Intelligence

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Business Intelligence.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Birotica

Extras din document

Ce reprezintă Business Intelligence?

Pentru prima dată termenul de "business intelligence" a fost pus în circulaţie de către analiştii Gartner la sfârşitul anilor 1980 ca un "proces centric de utilizare, care include accesul la informaţii de cercetare, analiză, dezvoltare de intuiţie şi înţelegere, ce conduce la îmbunătăţirea procesului decizional." Mai târziu, în 1996 au fost făcute clarificări „instrumentele pentru analiza datelor, construirea de rapoarte şi interogări pot ajuta utilizatorii să prelucreze mai multe date pentru a sintetiza informaţii valoroase, astăzi toate aceste instrumente intră într-o categorie numită Business Intelligence."

Termenul de „Business Intelligence” există de foarte mult timp, doar că la noi e mai puţin utilizat din cauza lipsei de înţelegere şi înterpretare adecvată. Acesta este caracteristic mai mult ţărilor occidentale.

În limba română cuvântul inteligenţă reprezintă abilitatea de gândire a omului. La prima vedere se pare a fi o bună traducere pentru „Business Intelligence” – analiza intelectulă a datelor, dar imediat se pune întrebarea există o analiză neintelectuală a datelor?

Business Intelligence ca metodă, tehnologie, mijloc de extracţie şi de reprezentare a cunoştinţelor

În conformitate cu definiţiile originale, „Business Intelligence” - se referă la sisteme informatice de identificare, extragere și analizare a datelor disponibile într-o companie, sisteme al căror scop este de a oferi un suport real pentru luarea de decizii antreprenoriale. Trebuie remarcat faptul că cele mai multe definiţii tratează «business intelligence» ca un proces, tehnologie, metode şi instrumente de extragere şi de reprezentare a cunoştinţelor.

În articolul de Jonathan Wu «Business Intelligence: Ce este Business Intelligence?», spune: Business Intelligence este un proces cu multe faţete de colectare a informaţiilor. Dezvoltarea aplicaţiilor software oferă utilizatorilor posibilitatea de a efectua un astfel de proces pentru a răspunde la problemele de afaceri."

Dicţionarele evită traducerea directă a cuvântului business intelligence, deoarece mai mult este vorba despre instrumentele de Business Intelligence (business intelligence tools). Software-ul Business Intelligence Tools - permite utilizatorilor de afaceri de a vedea şi de a folosi cantităţi mari de date complexe, bazate pe cunoaştere (data-based knowledge), care pot fi obţinute din date folosind instrumente de business intelligence şi procesul de creare şi menţinere unui depozit de date (data warehousing) ».

BI - cunoaştinţe antreprenoriale

O altă parte a definiţiei nu ia în considerare „Business Intelligence” ca un proces, ci ca un rezultat al procesului de extragere de cunoştinţe şi însăşi cunoştinţele de afacere pentru luarea deciziilor.

Astfel, o inteligenţă antreprenorială (business intelligence), în sensul larg al cuvântului defineşte:

-Procesul de transformare a datelor în informaţii şi cunoştinţe pentru a sprijini îmbunătăţirea procesului decizional şi informal;

-Tehnologia informaţiei (metode şi instrumente), colectarea de date, consolidarea de informaţii;

-Cunoştinţe antreprenoriale, obţinute ca urmare a unei analize detaliate a datelor şi a informaţiilor consolidate.

Locul de amplasare şi caracteristicile „Business Intelligence”

La baza tehnologiei BI stă organizarea accesului utilizatorilor finali. BI creează un proces iterativ de utilizatori antreprenori, inclusiv accesul la date şi analiza lor, formarea concluziilor, găsirea relaţiilor pentru a schimba compania într-un mod cât mai eficient. BI are în cadrul companiei o gamă largă de utilizatori, inclusiv manageri şi analişti.

Business intelligence şi Knowledge Management

Unii tind să interpreteze foarte larg BI, incluzând în acest concept şi tehnologiile de gestionare a cunoştinţelor de management (KM), care însă are mai mult de a face cu analiza de date nestructurate sau semistructurate (de exemplu: HTML), care nu este supusă analizei de instrumente BI. KM oferă o clasificare inteligentă şi o procesare semantică a textelor, precum şi o căutare avansată de informaţii. Tehnologia BI este legată de analiza structurată pe fapte (baze de date, fişiere plate şi alte ODBC (Open Database Connectivity) sau OLE DB-surse de date). Corporaţiile IBM şi Microsoft realizează strategii de integrare software pentru business intelligence şi instrumente de gestionare a cunoştinţelor, ele şi-au propus să creeze o nouă generaţie de software care se va ocupa atât de date structurate cât şi nestructurate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Business Intelligence.docx