E-Government - Prezent si Perspective

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie E-Government - Prezent si Perspective.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mircea Georgescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Birotica

Cuprins

Introducere 2
Capitolul I Noţiunea conceptului de E-Guvernare 3
Capitolul II Obiectivele E-Guvernării 4
II 1. Soluţiile de tip E-Guvern 5
II 2. Serviciile din sfera E-Guvernării 5
Capitolul III Starea actuală a E-Guvernării 6
Concluzii 8

Extras din document

Introducere

Globalizarea şi evoluţia rapidă a tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor aduc schimbări fundamentale în toate aspectele societăţii. Potenţate de creşterea aşteptărilor cetăţenilor şi a mediului privat, schimbări similare se produc şi în administraţie.

Utilizarea tehnologiei în sprijinul activităţii guvernamentale poate contribui la existenţa unei administraţii publice mai accesibile, mai rapide, mai ieftine şi mai eficiente. Guvernarea electronică înseamnă nu doar schimbări tehnologice, ci şi culturale şi organizaţionale ale administraţiei. Toate agenţiile publice trebuie să găsească noi metode de lucru şi să înveţe ce înseamnă o organizaţie guvernamentală în era informaţională. E-guvernarea nu se realizează doar prin simpla adăugare a literei “e” la guvernare. Ea trebuie să pună accent pe procesul guvernării în sine, şi nu pe IT; pe cetăţeni şi pe nevoile lor; pe oamnei şi nu pe sistem.

Modernizarea şi reorganizarea guvernării şi administrării publice au ca punct terminus guvernul electronic. E-guvernul a devenit sintagma folosită pentru a desemna multe activităţi şi încercări de inovare şi modernizare a administraţiei publice care în general, este organizată într-o manieră rigidă şi birocratică.

Privită din punctul de vedere al tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, guvernarea îndeplineşte două funcţii principale: administrarea resureslor (umane, materiale, financiare, informaţionale) şi intermedierea persoanelor (fizice sau juridice), inclusiv în relaţiile acestora cu statul. Administrarea presupune sporirea eficienţei utilizării resurselor în vederea creşterii nivelului de dezvoltare a societăţii şi ameliorarea calităţii vieţii cetăţenilor. Intermedierea permite persoanelor soluţionarea problemelor proprii, inclusiv cele legate de interacţiunea cu statul, în baza unor principii unanim acceptate, cum ar fi echitate şi protecţie, transparenţă şi vizibilitate, timp minim de răspuns. În cazul intermedierii, scopul principal constă în maximizarea satisfacţiei persoanei, respectând restricţiile, generate de carul legal, instituţional şi de altă natură, prin oferirea de servicii în format electronic.

Serviciile electronice reprezintă o alternativă mai eficientă şi mai ieftină, care permite guvernării să fie mai aproape de cetăţeni şi să se adapteze la cerinţele acestora. Deplasarea procesului de adoptare a deciziilor la nivelul cetăţenilor creează o situaţie social-economică absolut nouă. Procesul fiind interactiv, iar luarea deciziilor descentralizată, apar noi posibilităţi, dar şi noi responsabilităţi. Una dintre problemele principale este generată de faptul că atât cetăţenii, cât şi funcţionarii publici vor fi obligaţi să-si schimbe modul de activitate în condiţiile unei structuri interactive de reţea, să-şi sporească nivelul de cunoaştere a computerului, să înveţe continuu pe întreg parcursul vieţii.

Capitolul I Noţiunea conceptului de E-Guvernare

În literatura de specialitate, conceptual de e-guvern este privit ca o viziune de ansamblu a întregului sector de administraţie publică şi guvernare. De aceea, strategiile cheie implică restructurare şi modernizare (reingineria afacerilor şi un management nou), precum şi oferirea de servicii mai bune pentru persoanele fizice şi juridice (ghişeu unic, servicii disponibile 24 de ore pe zi pentru oricine şi de oriunde). Pe de altă parte, considerând proiectele concrete de guvernare electronică, se disting două sfere de cuprindere :

- e-guvern în sens larg, care include toată gama de proiecte de guvernare şi administrare electronică (e-democraţie, e-vot, e-administrare, e-asistenţă, e-justiţie şi chiar e-sănătate şi e-educaţie);

- e-guvern în sens restrâns, care include implementarea proceselor locale doar din sfera e-administrării.

O guvernare bună este parte a unui proces de dezvoltare clar şi responsabil, care conduce la relaţii politice şi economico-sociale şi în care părerea oricărei persoane poate fi luată în considerare în procesul de luare a deciziei cu privire la alocarea resurselor. Apariţia noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii conţine toate atributele necesare pentru ca acest proces să devină posibil.

În termeni simpli, guvernarea electronică poate fi definită ca fiind, pe de o parte, posibilitatea cetăţenilor de a alege momentul şi locul pentru accesarea informaţiilor şi serviciilor guvernamentale, iar pe de altă parte, livrarea serviciilor şi informaţiilor guvernamentale publicului, utilizând mediile electronice. Guvernarea electronică nu se referă doar la paginile web şi postă electronică sau la punerea la dispoziţie a diverselor servicii prin intermediul Internetului. Ea va aduce noi concepţii cetăţeneşti în termeni de nevoi şi responsabilităţi. Guvernarea electronică le va permite cetăţenilor să comunice cu Guvernul şi să participe la elaborarea legilor. Aceasta va permite, de asemenea, cetăţenilor sa participe la procesul de luare a deciziei din Guvern, să-şi prezinte nevoile lor reale şi bunăstarea prin utilizarea instrumentelor guvernelor virtuale.

Fisiere in arhiva (1):

  • E-Government - Prezent si Perspective.doc