Semnatura electronica si DES-ul

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Semnatura electronica si DES-ul.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Birotica

Extras din document

-Ce este semantura electronica:

Semnătura electronică este o succesiune de biţi, adică un set de date în formă electronică, care sunt asociate sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care servesc ca metodă de identificare.

Semnătura electronică extinsă este singura care are valoare probanta in justitie, fiind semnătura care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

- este legată în mod unic de semnatar

- asigură identificarea semnatarului

- este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar

- este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.

Orice persoana poate folosi semnatura electronica extinsa daca a obtinut in prealabil un certificat calificat emis de o Autoritate de Certificare, care atesta in mod legal legatura dintre semnatura electronica si posesorul acesteia ca persoana.

-Utilizari ale semnaturii electronice:

Putem utiliza semnatura electronica in orice domeniu de activitate. Se reduc cheltuielile si castigam timp prin facilitarea transmisiei electronice a informatiilor, indiferent de natura acestora. Prin atasarea semnaturii electronice pe documentele care necesita a fi semnate, in loc de semnatura si stampila, se realizeaza trecerea la noua era informationala. Semnatura electronica se aplica unui document in format electronic, redactat sau obtinut prin intermediul programelor informatice, ca de exemplu:

- Documente MS Word (contracte, documente, notificari, etc.)

- Spread-sheet Excel (rapoarte financiare, state de plata a salariilor, note de comanda)

- Documente in format pdf (superior ca aspect si securitate a integritatii informatiilor)

- Programe expert de gestiune a documentelor (content si document management)

- Documente rezultate din prelucrarea datelor contabile si fiscale (declaratii de impunere, documente de plata catre Bugetul de stat, etc)

Efectul produs prin utilizarea semnaturii electronice este asimilat semnaturii olografe si stampilei aplicate unui document in forma fizica.

Pentru ca o persoana sa poata folosi semnatura electronica, este necesara ca in prealabil sa dobandeasca un certificat care ii atesta identitatea. Certificatul reprezinta o colectie de date in forma electronica si care atesta legatura dintre datele de verificare a semnaturii electronice si semnatarul ca persoana, confirmand identitatea acelei persoane.

Certificatul calificat este eliberat de catre un furnizor de servicii de certificare, legal constituit. In cazul de fata, furnizorul ( de servicii de certificare este E-SIGN Romania S.A. si este eliberat in urma unei proceduri, care va fi descrisa in continuare.

Certificatul calificat va cuprinde urmatoarele mentiuni, conform legii:

a) indicarea faptului că certificatul a fost eliberat cu titlu de certifcat calificat;

b) datele de identificare a furnizorului de servicii de certificare, respectiv numele semnatarului sau pseudonimul acestuia, identificat ca atare, precum si alte atribute specifice ale semnatarului, daca sunt relevante, in functie de scopul pentru care este eliberat certificatul calificat;

c) numele semnatarului sau pseudonimul acestuia, identificat ca atare, precum şi alte atribute specifice ale semnatarului, dacă sunt relevante, în funcţie de scopul pentru care este eliberat certificatul calificat.

d) codul personal de identificare a semnatarului;

e) datele de verificare a semnaturii, care corespund datelor de creare a semnaturii aflate sub controlul excfusiv al semnatarului;

f) indicarea inceputului si sfarsitului perioadei de valabilitate a certificatului calificat;

g) codul de identificare a certificatului calificat;

h) semnatura electronica extinsa a fumizorului de servicii de certificare care elibereaza certificatul calificat;

i) daca este cazul, limitele utilizarii certificatului calificat sau limitele vaiorice ale operatiunilor pentru care acesta poate fi utilizat;

j) orice alte informatii stabitite de autoritatea de regiementare si supraveghere specializata in domeniu.

Fiecarui semnatar i se va atribui de catre furnizorul de servicii de certificare un cod personal care sa asigure identificarea unica a semnatarului.

Generarea codului personal de identificare si a codului de identificare a certificatului calificat se face pe baza reglementarilor stabilite de autoritatea de reglementare si supraveghere specializata în domeniu.

La solicitarea titularului, fumizorul de servicii de certificare va putea inscrie in certificatul calificat si alte informatii decat cele mentionate anterior, cu conditia ca acestea sa nu fie contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii publice, si numai dupa o prealabila verificare a exactitatii acestor informatii.

Certificatul calificat va indica in mod expres faptul că este utiiizat un pseudonim, atunci cand titularul se identifica printr-un pseudonim.

Fisiere in arhiva (1):

  • Semnatura electronica si DES-ul.doc