Bursa de Valori Bucuresti

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Bursa de Valori Bucuresti.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Burse

Extras din document

1. PREZENTARE GENERALĂ

Activitatea bursieră în ţara noastră datează din anul 1839, prin întemeierea burselor de comerţ. La 1 decembrie 1882 a avut loc deschiderea oficială a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), iar peste o săptămână a aparut şi cota bursei, publicată în Monitorul Oficial. De-a lungul existenţei sale, activitatea bursei a fost afectată de evenimentele social-politice ale vremii (răscoala din 1907, războiul balcanic 1912-1913), bursa fiind închisă apoi pe perioada primului război mondial. După redeschiderea sa, a urmat o perioadă de şapte ani de creşteri spectaculoase, urmată de o perioadă tot de şapte ani de scădere accelerată. Activitatea Bursei de Efecte, Acţiuni şi Schimb se întrerupe în anul 1941, moment în care erau cuprinse la cota bursei acţiunile a 93 de societăţi şi 77 de titluri cu venit fix (tip obligaţiuni).

Bursa de Valori Bucureşti este constituită ca o instituţie publică non-profit, desfăşurându-şi activitatea pe principiul autofinanţării, şi care are ca scop oferirea unui cadru organizat şi legal pentru întâlnirea cererii cu oferta de capital pe termen mediu şi lung.

După o perioadă de întrerupere de 50 de ani, Bursa de Valori Bucureşti s-a redeschis la 23 iunie 1995, prin fondarea Asociaţiei Bursei de către 24 de societăţi de valori mobiliare, şi printr-o decizie a guvernului României, ca instituţie finanţată de la bugetul de stat, urmând ca în termen de 3 ani de la înfiinţare, să ramburseze din comisioanele aplicate tranzacţiilor efectuate suma alocată la înfiinţarea sa.

Bursa de Valori Bucureşti a fost înfiinţatǎ pe baza Deciziei nr. 20/21.04.1995 a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. BVB este investitǎ cu personalitate juridicǎ, încheie bilanţ contabil şi are cont bancar. Activitatea sa se desfǎşoarǎ în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/1994 în scopul realizǎrii unei pieţe organizate pentru negocierea valorilor mobiliare admise la cotǎ şi al asigurǎrii publicului, prin activitatea intermediarilor autorizaţi a unor sisteme, mecanisme şi proceduri adecvate pentru efectuarea continuǎ, ordonatǎ şi echitabilǎ a tranzacţiilor cu valori mobiliare.

După aprobarea de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a Regulamentelor şi Procedurilor de funcţionare şi operare, Bursa de Valori Bucureşti şi-a început activitatea în mod efectiv, realizând primele tranzacţii la data de 20 noiembrie 1995, în incinta pusă la dispozţie de Banca Naţională a României. În cadrul primei şedinţe de tranzacţionare, societăţile de valori mobiliare membre ale Asociaţiei Bursei au putut negocia 905 acţiuni a 6 societăţi comerciale cotate.

În prezent societatea comercială Bursa de Valori Bucureşti S.A. are 84 de acţionari, capitalul social înregistrează valoarea de 34.844.300 lei, corespunzător unui număr de 3.484.430 de acţiuni cu valoare nominală de 10lei/acţiune.Titlurile de capital emise de BVB SA sunt dematerializate. Acţiunile deţinute de acţionarii care au primit autorizaţie valabilă emisă de CNVM fac parte din categoria acţiunilor ordinare (3.461.114 acţiuni). Un alt tip de titluri de capital, cele din categoria acţiunilor preferenţiale (în total 23.316 acţiuni), sunt în proprietatea Asociaţiei Brokerilor (4.479 acţiuni), a acţionarilor provenind din foste societăţi de servicii de investiţii financiare (13.437 acţiuni) care nu deţin autorizaţie valabilă emisă de către CNVM şi a acţionarilor persoane fizice (5.400 acţiuni).

Calitatea este considerata de către managementul BVB o condiţie esenţială a menţinerii poziţiei actuale de lider naţional pe piaţa bursieră românească. Viziunea, misiunea şi valorile organizaţiei au fost definite având în vedere acest aspect.

În stabilirea coordonatelor viitoare ale organizaţiei, managementul a pornit de la ideea consolidării unei instituţii bursiere pe deplin capabile să recepteze cerinţele în continuă schimbare ale clienţilor şi să îşi adapteze rapid oferta la acestea. Pe lângă aceasta, viziunea BVB a înglobat interesele şi aşteptările angajaţilor, evaluând obiectiv nivelul actual de performanţă şi potenţialul acestora.

În vederea îmbunătăţirii permanente a activităţilor desfăşurate, creşterii eficienţei, satisfacerii depline a cerinţelor clienţilor şi depăşirii aşteptărilor acestora, BVB a implementat Sistemul de Management al Calităţii, aliniat prevederilor standardului ISO 9001:2000, fapt certificat de TÜV Management Service GmbH în iunie 2002. Acelaşi organism acreditat internaţional a recertificat în urma auditului efectuat în iunie 2005, Sistemul de Management al Calităţii implementat de BVB.

Aplicarea Modelului de Excelenta EFQM în cadrul BVB se încadrează în eforturile de îmbunătăţire continuă care urmăresc satisfacerea tuturor factorilor interesaţi (clienţi, acţionari, angajaţi, parteneri, mediu social). Menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii este responsabilitatea fundamentală a managementului BVB. Pentru realizarea acestora a fost numit un reprezentant al managementului pentru Sistemul de Management al Calităţii. În acelaşi scop, conducerea organizaţiei asigură resursele necesare perfecţionării şi specializării profesionale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bursa de Valori Bucuresti.doc