Bursa de Valori București - prezent și perspective

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 30862
Mărime: 168.11KB (arhivat)
Publicat de: Grigore Lupu
Puncte necesare: 12
UNIVERSITATEA ORADEA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Cuprins

 1. CAPITOLUL I.
 2. PIAŢA DE CAPITAL. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 3
 3. 1.1. Piaţa de capital. Definire şi scurtă caracterizare 3
 4. 1.2. Componentele pieţei de capital 5
 5. CAPITOLUL II.
 6. BURSELE DE VALORI. ROL ŞI EVOLUŢIE 8
 7. 2.1. Rolul burselor de valori 8
 8. 2.2. Evoluţia burselor de valori 10
 9. 2.3 Începuturile burselor de mărfuri şi valori. Premise ale apariţiei pieţelor de capital 11
 10. 2.4. Bursele de valori ce au schimbat lumea 14
 11. CAPITOLIL III.
 12. VALORI MOBILIARE ŞI ALTE INSTRUMENTE BURSIERE 21
 13. 3.1.Valori mobiliare şi alte instrumente bursiere. Concept şi clasificare
 14. 21
 15. 3.2. Cauzele apariţiei şi evoluţia titlurilor financiare. Inovaţii financiare
 16. 23
 17. 3.3. Indicii bursieri
 18. 26
 19. CAPITOLIL IV.
 20. ACTIVITATEA BURSIERĂ ÎN ROMÂNIA 29
 21. 4.1. Activitatea bursieră în România. Istoric şi evoluţie 29
 22. 4.1.1. Activitatea bursieră în România înainte de 1949 29
 23. 4.1.2. Piaţa de capital românească după anul 1989 33
 24. 4.2. Piaţa extrabursieră românească 38
 25. 4.3. Bursele de mărfuri în România 41
 26. 4.4. Bursa de Valori Bucureşti de la reînfiinţare până în prezent 43
 27. 4.4.1. Bursa în contextul economic al anilor 1999-2005 44
 28. 4.4.2. Bursa de Valori Bucureşti în contextul anului 2007 48
 29. 4.4.3. Activitatea Bursei în anul 2008, în contextul crizei “subprime” 58
 30. 4.5 Bursa româneasca în 2009 si perspective pentru anul 2010 64
 31. CAPITOLUL V.
 32. INDICATORI AI PIEŢEI DE ACŢIUNI ROMÂNEŞTI 69
 33. 5.1. Indicatori Bursieri 69
 34. 5.2. Indicii pieţei bursiere româneşti 71
 35. CONCLUZII 74
 36. BIBLIOGRAFIE 81

Extras din referat

CAPITOLUL I.

PIAŢA DE CAPITAL. DELIMITĂRI CONCEPTUALE

1.1. Piaţa de capital. Definire şi scurtă caracterizare

Piaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin care se realizează transferul fondurilor de la cei care au un surplus de capital - investitorii - către cei care au nevoie de capital, cu ajutorul unor instrumente specifice (valorile mobiliare emise) şi prin intermediul unor operatori specifici (societăţile de servicii de investiţii financiare). Piaţa de capital este specializată în efectuarea de tranzacţii cu active financiare cu scadenţe pe termene medii şi lungi.

Noţiunea de piaţă de capital este definită diferit de şcolile economice mondiale, accepţiunea ei derivând din structurile diferite de piaţă pe care economiştii le îmbracă în acestă noţiune. Şcoala americană consideră piaţa financiară drept macropiaţa pe care se manifestă oferta şi cererea de capitaluri în general, incluzând astfel piaţa de capital în piaţa financiară. Pentru şcoala franceză, piaţa de capital este cea pe care americanii o denumesc piaţă financiară. Nu se poate face o delimitare strictă între piaţa de capital şi piaţa financiară, cele două noţiuni fiind interdependente, prin includerea sau completarea reciprocă, în funcţie de reglementările fiecărei ţari în parte.

Aceste consideraţii le întâlnim şi în lucrările altor specialişti. Din punctul de vedere al sferei sale de cuprindere, în literatura de specialitate s-au structurat două concepţii referitoare la piaţa de capital: conceptia continental europeană (identificată în special cu cea franceză) şi concepţia anglo-saxonă. : În concepţia continental europeană, piaţa de capital are o structura complexă care cuprinde: piaţa monetară, piaţa ipotecară şi piaţa financiară. Pentru şcoala franceză, piaţa de capital reprezintă piaţa ofertei şi cererii de capitaluri în general, deci cea pe care americanii o numesc piaţa financiară. Piaţa monetară este piaţa capitalurilor pe termen scurt şi mediu, fiind reprezentată de piaţa interbancară şi piaţa titlurilor de creanţa negociabile. Instrumentele negociate sunt certificatele de depozit, biletele de trezorerie (emise de societăţi comerciale, cu excepţia instituţiilor de credit, bonurile de tezaur (emise de trezoreria publica), titlurile pe termen scurt (emise de instituţii şi societăţi financiare). Piaţa ipotecară este o piaţa specifică construcţiei de locuinţe, instrumentele constând în bilete ipotecare.

Piaţa financiară este piaţa capitalurilor pe termen lung, pe care se emit şi se tranzacţionează valori mobiliare ce servesc drept suport al schimbului de capitaluri.

În concepţia anglo-saxonă (şcoala americană), piaţa de capital formează împreună cu piaţa monetară (bancară) ceea ce se numeşte piaţa financiară. În acest context, piaţa de capital (equity market) este sinonimă cu piaţa valorilor mobiliare (securities market) şi asigură investirea capitalurilor pe termen mediu şi lung.

Un exponent al concepţiei continental-europene, autorul francez Frederic Teulon consideră că pieţele de capital înglobează bursele (pe care le numeşte pieţe financiare), piaţa monetară, piaţa valutară şi pieţele derivate. Varianta franceză se întâlneşte uneori şi în literatura românească, un exemplu fiind Carmen Corduneanu care structurează pieţele de capital în pieţa financiară, piaţa monetară şi pieţele de credit. Sunt autori care nu fac nici o diferenţă între termenii piaţă financiară şi piaţă de capital.

În opţiunea practicii din România pentru concepţia anglo-saxonă, potrivit căreia piaţa de capital este sinonimă cu piaţa valorilor mobiliare şi reprezintă o componentă a pieţei financiare. , Şi Ovidiu Stoica subliniază că: ”În ceea ce priveşte practica din România, este evident că s-a optat pentru varianta anglo-americană; de altfel, şi structura pieţei bursiere s-a creat tot după modelul american.”

În sprijinul afirmaţiei de mai sus, cităm opinia unui alt autor român care consideră piaţa financiară formată, în funcţie de termenul pentru care mobilizează capitalurile, din două componente: piaţa monetară şi piaţa de capital. Piaţa monetară este „locul” de întâlnire al ofertei cu cererea de capitaluri disponibile pe termen scurt şi foarte scurt – de la maxim 360 zile la 24 ore sau mai puţin. Piaţa de capital este o componentă a pieţei financiare care asigură întâlnirea ofertei cu cererea de capitaluri pe termen mediu şi lung (termediul mediu este pentru unii specialişti de la 1 la 10 ani, pentru alţii încadrându-se în intervalul 1-7 ani). Urmând concepţia predominant exprimată în literatura de specialitate românească, în accepţiunea acestei lucrări prin piaţa de capital înţelegem piaţa de valori mobiliare, respectiv de titluri financiare negociabile pe termen lung.

Piaţa de capital asigură rolul de canal de transmitere între economia simbolică şi cea reală. Acest lucru se realizează în momentul când fondurile sunt transferate spre utilizatori şi aceştia le folosesc în economia reală. Motivaţia fundamentală a unei pieţe de capital constă în plasarea valorilor mobiliare emise de agenţii economici pentru cautare de capital de la potenţiali deţinatori de excedent de capital datorită economisirii.

Preview document

Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 1
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 2
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 3
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 4
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 5
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 6
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 7
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 8
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 9
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 10
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 11
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 12
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 13
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 14
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 15
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 16
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 17
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 18
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 19
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 20
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 21
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 22
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 23
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 24
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 25
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 26
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 27
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 28
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 29
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 30
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 31
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 32
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 33
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 34
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 35
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 36
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 37
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 38
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 39
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 40
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 41
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 42
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 43
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 44
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 45
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 46
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 47
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 48
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 49
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 50
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 51
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 52
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 53
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 54
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 55
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 56
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 57
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 58
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 59
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 60
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 61
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 62
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 63
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 64
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 65
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 66
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 67
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 68
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 69
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 70
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 71
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 72
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 73
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 74
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 75
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 76
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 77
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 78
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 79
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 80
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 81
Bursa de Valori București - prezent și perspective - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Bursa de Valori Bucuresti - Prezent si Perspective.doc

Alții au mai descărcat și

Indicii Bursei de Valori București

Introducere Lucrarea urmăreşte evoluţia pe o perioada de 4 ani a indicilor oficiali ai Bursei de Valori Bucureşti, studiul având ca scop...

Bursele de mărfuri în România

1.1 ISTORICUL BURSELOR DE MARFURI Aparitia si formarea burselor de marfuri sunt rezultatul unui proces evoluativ natural, care a început în urma...

Bursa de Valori București

INTODUCERE Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe...

Indici Bursieri ai BVB

1. Scurt istoric al bursei în România Activitatea bursieră în ţara noastră îşi marchează primele începuturi în anul 1839; bursele de comerţ...

Indicele BET al BVB

1. Scurt istoric al bursei din România Activitatea bursieră în ţara noastră îşi marchează primele începuturi în anul 1839; bursele de comerţ...

Obligațiunile - valoare, randament, tipuri

CAP. I Generalităţi Obligaţiunile sunt valori mobiliare care reprezintă un titlu de creanţă asupra societătii care le-a emis. Practic, posesorul...

Burse de mărfuri din România

BURSE DE MARFURI DIN ROMANIA 1. SCURT ISTORIC AL BURSEI ROMANESTI Începuturile pietelor bursiere de marfuri si valori în tara noastra pot fi...

Bursa de mărfuri Londra

BURSA DE MARFURI DE LA LONDRA Exchange Produse London Metal Exchange (LME) Metale neferoase: Al, Cu, Ni, Zn, etc. Otel, plastic, steel,...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă

CAPITOLUL I PIAŢA BURSIERĂ – PARTE INTEGRANTĂ A PIEŢEI DE CAPITAL 1. Caracteristici ale pieţei de capital Sunt greu de imaginat astăzi...

Impactul Politicii de Dividend asupra Cursului Bursier al Acțiunilor

CAPITOLUL I ESTE NECESAR SA SE DISCUTE DESPRE POLITICA DE DIVIDEND ? Abordarea unei teme precum politica de dividend a firmelor românesti cere...

Evoluția pieței de capital în România

Piata de capital Reprezinta o piata specializata unde se întâlnesc si se regleaza în mod liber cererea si oferta de active financiare pe termen...

Modernizarea Pieței de Capital în România în Contextul Integrării Europene

Capitolul 1. Analiza pieţei de capital din România în perioada tranziţie 1.1. Necesitatea dezvoltării şi apariţiei pieţei de capital din România...

Practică BRD

1. Rezumat executiv Prin acest proiect am urmărit valorificarea cunoştintelor acumulate pană acum şi transpunerea lor din sfera abordării...

Analiza portofoliului alcătuit din acțiunile societatiilor Alro Slatina, Banca Transilvania, Petrom SA

Justificarea selectiei portofoliului Un prim motiv al alegerii acestei combinatii l-a constituit diversificarea portofoliului prin alegerea unor...

Bursa de valori

CAPITOLUL I Piaţa de capital în România 1.1. Concept de piaţă de capital Despre piaţa de capital românească se poate vorbi în două registre...

Analiza piețelor financiare

INTRODUCERE În cadrul acestui proiect am realizat un studiu privind analiza a cinci companii care sunt cotate la Bursa de Valori Bucureşti. Pe...

Ai nevoie de altceva?