Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Burse

Cuprins

1. Prezentare C.N.V.M.
2. Activitatea C.N.V.M.
3. Drepturile C.N.V.M. asupra SSIF-urilor
4. Principiile C.N.V.M. privind intermediarii financiari
5. Mecanismul de rezolvare a contestatiilor
6. Cooperare internationala si nationala
7. Concluzii
Test grila
Bibliografie

Extras din document

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) este institutia care

reglementeaza si supravegheaza piata de capital, pietele de marfuri si

instrumentele financiare derivate. CNVM este subordonata Parlamentului

Romaniei.

Obiectivele principale ale C.N.V.M. sunt :

stabilirea si mentinerea cadrului necesar dezvoltarii pietelor reglementate;

promovarea increderii in pietele reglementate si in investitiile in instrumente financiare;

asigurarea protectiei operatorilor si investitorilor impotriva practicilor neloiale, abuzive si frauduloase;

promovarea functionarii corecte si transparente a pietelor reglementate;

prevenirea manipularii pietei si a fraudei si asigurarea integritatii pietelor reglementate;

stabilirea standardelor de soliditate financiara si de practica onesta pe pietele reglementate;

adoptarea masurilor necesare pentru evitarea aparitiei riscului sistemic pe pietele reglementate;

prevenirea afectarii egalitatii de informare si tratament al investitorilor sau al intereselor acestora.

În scopul exercitării activităţii de supraveghere, C.N.V.M. poate:

a) să verifice modul de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale şi statutare

ale  administratorilor, directorilor, directorilor executivi, precum şi ale altor persoane în

legătură cu activitatea entităţilor reglementate sau supravegheate;

b) să solicite consiliului de administraţie al entităţilor reglementate, întrunirea

membrilor acestuia sau, după caz, convocarea adunării generale a acţionarilor;

c) să solicite tribunalului competent să dispună convocarea de adunări generale

ale acţionarilor;

d) să solicite informaţii şi documente emitenţilor ale căror valori mobiliare fac

obiectul unor oferte publice;

e) să efectueze controale la sediul entităţilor reglementate şi supravegheate

de C.N.V.M.;

f) să audieze orice persoană în legătură cu activităţile entităţilor reglementate şi

supravegheate de C.N.V.M.

g) C.N.V.M. poate verifica veridicitatea datelor înscrise în situaţiile financiare şi

în raportările periodice, prin inspecţii.

C.N.V.M. este în drept să retragă autorizaţia de a presta servicii de

investiţii financiare unei S.S.I.F., în următoarele situaţii:

a) S.S.I.F. nu a început să presteze serviciile de investiţii pentru care

a fost autorizată, în termen de 12 luni de la primirea autorizaţiei sau nu a

prestat nici unul din serviciile autorizate de C.N.V.M.,pe o perioadă mai mare

de 6 luni;

b) S.S.I.F. nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza emiterii

autorizaţiei;

c) S.S.I.F. nu respectă reglementările privind adecvarea capitalului,

stabilite de C.N.V.M.;

d) S.S.I.F. sau agenţii săi pentru servicii de investiţii financiare nu

respectă reglementările C.N.V.M. şi/sau ale pieţelor reglementate;

e) dacă evenimente ulterioare acordării autorizaţiei creează

incompatibilitate în prestarea de servicii de investiţii financiare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.ppt