Conducerea bursei de marfuri si casa de clearing

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Conducerea bursei de marfuri si casa de clearing.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Burse

Cuprins

I. Conducerea bursei de mărfuri 3
1.1. Statutul bursei 3
1.2. Regulamentul de funcționare al bursei 4
1.3. Comitetul bursei 4
1.4. Administrația bursei 5
II. Casa de Clearing 6
Bibliografie 9

Extras din document

I. Conducerea bursei de mărfuri

Organele de conducere ale bursei de mărfuri sunt stabilite în Statutul și Regulamentul bursei.

Responsabilitățile pentru mersul afacerilor bursei se află în mâinile Comitetului bursei. Conducerea zilnică a bursei se face de către Administrația bursei în frunte cu un director și mai multe comitete consultative.

1.1. Statutul bursei

Întreaga problematică privind strutura organizatorică și funcțională a bursei este reglementată în termeni preciși prin Statutul bursei.

Statutul bursei de mărfuri, la care aderă în mod obligatoriu și necondiționat toți membrii bursei, are în vedere pe lângă rolul de a crea credibilitate și scopul de a institui o bază juridică solidă acestei instituții de bază a economiei concurențiale.

Statutul unei burse cuprinde următoarele prevederi:

- Obiectul de comercializare sau obiectul tranzacției, care poate fi o singură marfă sau mai multe produse.

- Unitatea de măsură, care în operațiile bursiere se constituie în unități fizice, stabilite pe produse, numite contracte sau loturi și diferă de la o bursă la alta.

- Calitatea mărfurilor, care este un element statutar clar, precizat alături de metodele de verificare ale acesteia, în baza standardelor stabilite de societățile profesionale de pecialitate.

- Moneda în care se stabilește prețul și se încheie tranzacțiile, este de regulă moneda țării de pe teritoriul căreia se găsește bursa.

- Contractul de vânzare-cumpărare, care este un contract tip, conținând clauze standard privind marfa, calitatea, metodele de verificare, condițiile de livrare, de transport și de asigurare.

- Drepturile și obligațiile prticipanților la bursă.

- Drepturile și obligațiile membrilor bursei.

- Constituirea Comitetului bursei.

- Reguli economice, administrative și de conduită etică a membrilor bursei și a participanților la tranzacțiile bursiere.

1.2. Regulamentul de funcționare al bursei

În Regulamentul de funcționare al bursei sunt detaliați, până la cele mai mici amănunte, termenii din cadrul Statutului bursei.

În Regulamentul bursei se prezintă:

- modul de organizare a ședințelor de tranzacționare;

- participanții;

- ordinele de tranzacționare;

- ședința de tranzacționare;

- contestații;

- sancțiuni.

1.3. Comitetul bursei

Conducerea bursei de mărfuri este asigurată de Comitetul bursei, care se alege anual din cadrul memebrilor bursei. Comitetul bursei alege un președinte și mai mulți vicepreședinți, în concordanță cu amploarea activităților desfășurate la bursa.

Comitetul bursei are în atribuții următoarele activități legate de organizarea și funcționarea administrativă a burselor:

- Respectarea uzuanțelor stabilite prin Statutul și Regulamentul bursei;

- Fixarea programului de funcționare a bursei;

- Numirea salariaților bursei;

- Convocarea și conducerea adunărilor generale ale membrilor bursei;

- Numirea Comisiei de Arbitraj;

- Reprezentarea bursei față de terți ;

- Administrarea fondurilor bursei;

- Constatarea și publicarea cursurilor oficiale, procurarea materialelor informative și comunicarea de informații instituțiilor oficiale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Conducerea bursei de marfuri si casa de clearing.docx

Bibliografie

1. Chiran A., Leonte E., Jităreanu A., 2017- Burse de mărfuri și valori , Ed. ”Ion Ionescu de la Brad” Iași;
2. Chiran A. Gându E. Drobotă B., 2010- Burse, Ed, PIM, Iași;
3. Negoescu Gh., Bontaș C., 1997- Bursa de mărfuri și de valori, Ed. Zigotto, Galați;
4. Popa I., 1995- Bursa vol.I și II, Ed. Adevărul S.A., București;
5. www.cdep.ro;
6. https://www.investclub.ro/derivate-financiare-casa-de-compensatie/ .