Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 3136
Mărime: 323.19KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Angela Cozorici

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I Bursa de valori-noţiuni generale

CAPITOLUL II Evoluţia Bursei de Valori Bucureşti în anul 2011

CAPITOLUL III Perspectivele Bursei de Valori Bucureşti pentru anul 2012

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Prin acest referat se urmăreşte a se reliefa evoluţia pieţei bursiere din România în anul 2011 şi perspectivele acesteia pentru 2012.

Bursa de valori este una din cele mai importante instituţii ale economiei de piaţă, un segment al pieţei financiare, o piaţă secundară organizată, transparentă şi supravegheată, pe care se încheie tranzacţii referitoare la valori mobiliare.

Indiferent de forma ei juridică, care poate fi de drept public sau de drept privat, bursa de valori funcţionează sub controlul şi supravegherea statului. Pe plan internaţional, în cele mai multe state funcţionează burse de drept privat ca societăţi pe acţiuni. Bursele de drept public sunt administraţii ale statului cu caracter nelucrativ. Bursa de valori înfiinţată în România în 1995 este o instituţie de drept public.

Referatul este structurat pe trei capitole; în primul capitol sunt prezentate noţiuni generale cu privire la bursa de valori şi scopul esenţial al acesteia. În cel de-al doilea capitol este prezentată evoluţia Bursei de Valori, Bucureşti, iar în ultimul capitol, perspectivele BVB pentru acest an.

CAPITOLUL I Bursa- noţiuni generale

Bursa reprezintă piaţa pe care se oferă şi se desfac după o procedură specială, mărfuri sau valori mobiliare. Caracteristică ţărilor cu economie de piaţă, bursa este definită ca o asociaţie organizată a comercianţilor, agricultorilor, armatorilor, bancherilor, asigurătorilor în vederea negocierii de valori publice şi private pe piaţa capitalului.

Bursele de valori sunt pieţe special organizate de către stat sau de către asociaţii particulare, în cadrul cărora se pot încheia tranzacţii cu valori mobiliare: acţiuni, obligaţiuni, titluri de rentă, bonuri de tezaur etc. Tranzacţiile în cadrul burselor se încheie pe baza unor reglementări bine determinate şi a unor uzanţe şi reguli cunoscute, fapt ce sporeşte încrederea între vânzători şi cumpărători, iar cotaţiile care se stabilesc în cadrul burselor pot influenţa nivelul preţurilor şi cursurilor de schimb pentru operaţiunile care se încheie în afara acestora.

În prezent, aproape în toate statele cu economie de piaţă, precum şi în marile centre comerciale funcţionează burse de însemnătate, fie locale, fie internaţionale.

Bursa de valori are rolul principal de a facilita acumularea fondurilor necesare finanţării activităţii economice şi de a dirija fluxul fondurilor acumulate spre ramurile economice cele mai rentabile. Ea îşi îndeplineşte acest rol mai ales prin operaţiunile de vânzare şi cumpărare de acţiuni şi obligaţiuni emise de societăţile pe acţiuni. Cei care doresc să devină proprietari şi să participe nelimitat la riscuri şi beneflcii cumpără acţiuni simple, cei care nu doresc să-şi asume riscuri şi beneficii nelimitate cumpără acţiuni preferenţiale cu un venit fix şi cu un risc minimal, iar cei care nu doresc să devină proprietari ci numai creditori, micşorându-şi riscul la maximum, cumpără obligaţiuni cu un venit fix exprimat procentual şi denumit cupon.

Preview document

Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012 - Pagina 1
Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012 - Pagina 2
Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012 - Pagina 3
Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012 - Pagina 4
Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012 - Pagina 5
Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012 - Pagina 6
Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012 - Pagina 7
Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012 - Pagina 8
Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012 - Pagina 9
Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012 - Pagina 10
Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012 - Pagina 11
Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012 - Pagina 12
Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012 - Pagina 13
Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012 - Pagina 14
Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012 - Pagina 15
Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012 - Pagina 16
Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012 - Pagina 17
Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012 - Pagina 18
Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012 - Pagina 19
Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012 - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Evolutia Bursei in 2011 si Perspective pentru 2012.doc

Alții au mai descărcat și

Indicii Bursei de Valori Bucuresti

Introducere Lucrarea urmăreşte evoluţia pe o perioada de 4 ani a indicilor oficiali ai Bursei de Valori Bucureşti, studiul având ca scop...

Sibiu Stock Exchange

1. Introducere Sibiu Stock Exchange (SIBEX) a fost înființată în 1994 având ca obiect ințial de activitate intermedierea de mărfuri, iar din 1997...

Bursa de Valori București

Introducere Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe...

Bursa de Valori București

INTODUCERE Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe...

Indici bursieri ai Bursei de Valori București

Indicii bursieri ai Bursei de Valori Bucureşti 1. Introducere Analiza unei pieţe bursiere pe ansamblul său se realizează, ca pentru orice alt...

Analiza a cinci firme pe piața financiară

Introducere Orice economie natională, indiferent de nivelul său de dezvoltare este caracterizată de existenta şi funcţionarea unor pieţe...

Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România

Capirolul I Fondurile de investiţii I.1 Motivarea alegerii temei Într-o economie instabilă, investiţiile joacă un rol esenţial în dezvoltarea...

Lucrare practică SIF 1, SIF2, BET FI- aprilie 2012

Lucrarea practică nr. 1 Identificarea şi interpretarea trendului preţului de închidere a acţiunilor SIF 1, SIF 2 şi a indicelui BET-FI pentru...

Ai nevoie de altceva?