Organizarea și Conducerea BVB

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4701
Mărime: 63.53KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Administrarea B.V.B. este incredintata Consiliului Bursei.

Membrii Consiliului Bursei sunt alesi/revocati de Adunarea Generala a actionarilor B.V.B. si isi

desfasoara activitatea in conditiile Actului constitutiv, Legii 31/1990, Legii 297/2004 si reglementarilor C.N.V.M.

Consiliul Bursei poate hotari infiintarea in cadrul B.V.B. a unor Comisii speciale, cu rol consultativ si/sau prin delegarea unora din propriile competente catre un comitet de directie al B.V.B.

In cazul infiintarii Comisiilor cu rol consultativ, Consiliul Bursei va adopta hotarari, in baza

avizelor emise de comisiile respective, in legatura cu cereri, contestatii, actiuni/inactiuni sau alte acte sau fapte a caror analizare, investigare, solutionare si/ sau constatare sunt de competenta acestora.

Consiliul Bursei numeste si revoca membrii Comisiei speciale.

Consiliul Bursei va desemna, din randul membrilor sai numiti pentru a face parte din Comisia speciala, membrii titulari si Presedintele titular, respectiv membrii supleanti si Presedintele supleant al Comisiei speciale.

Consiliul Bursei poate hotari, dupa caz, la cererea Presedintelui Comisiei speciale si cu ratificarea Adunarii Generale a actionarilor B.V.B., acordarea de remuneratii sau/si avantaje membrilor cu drept de vot ai Comisiei Speciale, pentru activitatea depusa in cadrul sedintelor Comisiei.

Pe langa B.V.B. poate functiona Camera Arbitrala a B.V.B., ca institutie permanenta de

arbitraj, fara personalitate juridica, independenta, pentru solutionarea litigiilor izvorate din operatiunile derulate pe pietele reglementate la vedere si la termen si sistemul alternativ de tranzactionare administrate de B.V.B., care isi va desfasura activitatea potrivit propriului regulament de organizare si functionare adoptat de Consiliul Bursei. Persoanele care vor fi inscrise pe lista Camerei Arbitrale a B.V.B. se numesc de Consiliul Bursei.

Organele si departamentele B.V.B. nu au dreptul sa intervina in solutionarea litigiilor deduse spre

judecata Camerei Arbitrale sau sa influenteze in vreun fel hotararea tribunalului arbitral.

Conducerea B.V.B. este incredintata Directorului general, numit si concediat de catre

Consiliul Bursei. Directorul general al B.V.B. este conducatorul B.V.B., in sensul reglementarilor

C.N.V.M.

Conducerea efectiva a B.V.B., in calitate de operator de piata va fi asigurata in afara Directorului

general de o a doua persoana, denumita conducator, numita si concediata de catre Consiliul Bursei.

De regula cel de-al doilea conducator al B.V.B. va fi suplinit de directorii B.V.B. in ordinea

calificarii dupa criteriul vechimii in munca, cumulat cu criteriul vechimii in munca in cadrul B.V.B.

Directorul general este reprezentantul legal al B.V.B. ca persoana juridica, in fata autoritatilor publice si in relatiile cu persoanele fizice si juridice, romane si/sau straine, in conditiile Actului constitutiv al B.V.B., Legii 297/2004 si reglementarilor C.N.V.M.

Conducatorii B.V.B. sunt angajati cu contract individual de munca si pot fi membri ai consiliului de

administratie. Conducatorii sunt persoanele care potrivit dispozitiilor actului constitutiv si hotararii

Consiliului de administratie sunt imputernicite sa coordoneze activitatea zilnica a acesteia si sunt

investite cu competenta de a angaja raspunderea operatorului de piata.

Directorul general poate delega unor angajati ai B.V.B., potrivit procedurilor interne ale B.V.B. o parte a atributiilor sale sau dreptul de semnatura, cu caracter temporar sau permanent.

Directorul general exercita competentele de organizare, conducere si cele privind functionarea

B.V.B., inclusiv pe cele de angajare si salarizare a personalului, prevazute in Actul constitutiv al

B.V.B., Legea 297/2004, reglementarile C.N.V.M. si alte acte normative incidente, inclusiv de

autorizare a agentilor pentru servicii de investitii financiare ca agenti de bursa, sanctionare sau

instituire de masuri cu caracter preventiv asupra Participantilor la sistemul de tranzactionare al B.V.B. si asupra agentilor pentru servicii de investitii financiare autorizati ca agenti de bursa.

Asociaţia Bursei de Valori Bucureşti a fost constituită la 27 aprilie 1995 de către 24 de societăţi de valori mobiliare fondatoare. Ea reprezintǎ organul suprem de luare a deciziilor privind activitatea bursierǎ, fiecare societate de valori membrǎ având dreptul la un vot în adunǎrile generale ale Asociaţiei.

Membrii Asociaţiei Bursei sunt societǎţile de valori mobiliare şi primesc din partea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare “Autorizaţia de Negociere în Bursǎ”.

Calitatea de membru al Asociaţiei Bursei este dobânditǎ la data înscrierii societǎţii de valori mobiliare autorizate sǎ negocieze în Bursǎ în Registrul de Asociaţi. Înscrierea în acest registru se efectueazǎ de cǎtre secretariatul Asociaţiei Bursei, la data adoptǎrii hotǎrârii de admitere în Asociaţie de cǎtre Comitetul Bursei.

Membrii Asociaţiei Bursei se bucurǎ în mod egal de toate drepturile conferite de calitatea de membru, indiferent de data dobândirii acestei calitǎţi. Membrii vor respecta Statutul Asociaţiei Bursei, regulamentele, procedurile şi orice alte reglementǎri emise de cǎtre Bursǎ şi Comisia Naţionalǎ a Valorilor Mobiliare.

ROLUL SI ATRIBUTIILE COMISIILOR SPECIALE

Comisiile speciale ale B.V.B. se infiinteaza in temeiul prevederilor art. 63 din Actul constitutiv al B.V.B. si au rol consultativ.

Comisia de Admitere la Tranzactionare are rol consultativ pentru asigurarea unei activitati

unitare, ordonate si eficiente de admitere, promovare, retrogradare si retragere in/de pe piata

reglementata la vedere si sistemul alternativ de tranzactionare administrate de B.V.B.

Comisia de Admitere la Tranzactionare are rol consultativ in materia:

a) propune Consiliului Bursei admiterea instrumentelor financiare ale unui Emitent la tranzactionare in cadrul categoriilor pietelor reglementate si sistemului alternativ de tranzactionare administrate de B.V.B.;

b) propune Consiliului Bursei promovarea instrumentelor financiare ale unui emitent dintr-o categorie in alta, pe pietele reglementate administrate de B.V.B.;

c) propune Consiliului Bursei retrogradarea instrumentelor financiare ale unui emitent dintr-o

categorie in alta a pietelor reglementate administrate de B.V.B.;

d) propune Consiliului Bursei retragerea instrumentelor financiare ale unui Emitent de la

tranzactionare pe pietele reglementate administrate de B.V.B.;

e) propune Consiliului Bursei admiterea si retragerea instrumentelor financiare ale unui Emitent la si de la tranzactionare in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de B.V.B.

Comisia de Apel are rol consultativ in solutionarea contestatiilor introduse de Participantii

la sistemul de tranzactionare al B.V.B. si agentii de bursa impotriva deciziilor de sanctionare sau de dispunere de masuri preventive emise de Directorul general al B.V.B.

Comisia de Apel are urmatoarele atributii:

a) dispune masurile necesare in vederea analizarii contestatiilor de catre personalul B.V.B., prin prisma motivelor de fapt si de drept invocate;

b) propune Consiliului Bursei aprobarea/respingerea, in tot sau in parte, a contestatiilor formulate

impotriva deciziilor de sanctionare sau de dispunere de masuri preventive emise de Directorul general al B.V.B., procedand la mentinerea, modificarea sau desfiintarea acestora.

Comisia de Apel este competenta sa propuna Consiliului Bursei solutionarea favorabila/nefavorabila a cererilor de reabilitare depuse de Participantii la sistemul de tranzactionare al B.V.B. si agentii de bursa, precum si sa propuna Consiliului Bursei revocarea reabilitarii, in cazul mentionat in regulile B.V.B.

Preview document

Organizarea și Conducerea BVB - Pagina 1
Organizarea și Conducerea BVB - Pagina 2
Organizarea și Conducerea BVB - Pagina 3
Organizarea și Conducerea BVB - Pagina 4
Organizarea și Conducerea BVB - Pagina 5
Organizarea și Conducerea BVB - Pagina 6
Organizarea și Conducerea BVB - Pagina 7
Organizarea și Conducerea BVB - Pagina 8
Organizarea și Conducerea BVB - Pagina 9
Organizarea și Conducerea BVB - Pagina 10
Organizarea și Conducerea BVB - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Organizarea si Conducerea BVB.doc

Alții au mai descărcat și

Bursa de Valori București

INTODUCERE Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe...

Organizarea Bursei de Valori

1. Organizarea, rolul şi funcţiile bursei în economia contemporană 1.1. Scurtă istorie a burselor Bursele, în general, joacă în lumea...

Piata Bursiera din Romania

Piata Bursiera Din Romania 1. Principalele activitati si masuri legislative ce au contribuit la reinfiintarea Bursei de Valori Bucuresti In...

Principalele Piete Bursiere ale Lumii si Indicii lor Caracteristici

1. Definirea bursei Termenul desemneaza o institutie cu putere de autoreglementare, specifica economiei de piata libera - bursa - ca forma...

Efectele fuziunii dintre Bursa de Valori Bucuresti si Piata Rasdaq

Introducere Evolutia pietei interne dintre cerere si oferta, în România din secolul XXI, cunoaste, în sfârsit, dupa mai bine de 100 de ani, o...

Bursa de Valori Bucuresti

1.Aspecte generale privind piata de capital Piata de capital reprezinta o piata specializata unde se intalnesc si se regleaza in mod liber cererea...

Bursa de Valori Bucuresti

Construirea celei mai performante piete de capital din regiune, dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. Misiunea Bursei este de a asigura si a...

Bursă de Mărfuri

1.1. ISTORICUL BURSELOR DE MARFURI Aparitia si formarea burselor de marfuri este rezultatul unui proces evolutiv firesc care a început în urma...

Te-ar putea interesa și

Tranzacțiile bursiere și tipologia acestora

1.Definirea și tipologia tranzacțiilor bursiere 1.1.Definirea, structura tranzacțiilor bursiere. La modul general, tranzacția este definita ca o...

Bursa

Capitolul I BURSA – PREZENTARE GENERALA 1.1. Ce este bursa? 1.1.1. Conceptul de bursă În limbajul comun cuvântul bursă este utilizat în două...

Bursa de Valori București

CAPITOLUL 1 BURSELE: ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 1.1. BURSA: CONCEPT SI CARACTERISTICI Bursele, în general, joaca în lumea contemporana, atât pe...

Managementul IMM-urilor - BRD Group Societe Generale

CAP I. PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI I. 1 SCURT ISTORIC Istoria BRD a început în 1923, odată cu înfiinţarea prin lege a Societăţii Naţionale pentru...

Lucrare de Practica - Monografie BRD

I. 1 SCURT ISTORIC Istoria BRD a început în 1923, odata cu înfiintarea prin lege a Societatii Nationale pentru Credit Industrial ca institutie...

Bursa de Valori București

1. PREZENTARE GENERALĂ Activitatea bursieră în ţara noastră datează din anul 1839, prin întemeierea burselor de comerţ. La 1 decembrie 1882 a avut...

Tipuri de Ordine Acceptate de Catre Sistemul de Tranzactionare al BVB

Introducere Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe...

Guvernanta Corporativa si Audit Intern

Guvernanta corporativa inseamna conducerea in ansamblu a intregii organizatii prin acceptarea tuturor componentelor interne, care functioneaza...

Ai nevoie de altceva?