Pietele de Capital

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Pietele de Capital.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Burse

Extras din document

1. PIAŢA DE CAPITAL

Piaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin care se realizează transferul fondurilor de la cei care au un surplus de capital –investitorii- către cei care nevoie de capital, cu ajutorul unor intrumente specifice (valori mobiliare emise) şi prin intermediul unor operatori specifici (societăşile de servicii de investiţii financiare).

Piaţa de capital este specializată în efectuarea de tranzacţii cu active financiare cu scadenţe pe termeni medii şi lungi. Prin intermediul ei, capitalurile disponibile sunt dirijate către agenţii naţionali sau sunt atrase de pe pieţele naţionale sau sunt atrase de pe pieţele altor ţări, unde resursele de caital depăşesc necesităţile financiare interne sau autorităţile monetare impun anumite restricţii privind accesul la resursele financiar-interne.

Piaţa de capital este o piaţă în care persoanele şi instituţiile comercializează titluri financiare. Organizaţiile / instituţiile în sectoarele public şi privat, de asemenea, pot vinde, de mai multe ori, valori mobiliare pe pieţele de capital, în scopul de a strânge fonduri. Astfel, acest tip de piaţă este compus din atât pe pieţele primare şi secundare.

Funcţiile pieţei de capital sunt în aceeaşi măsură importante pentru toate economiile, indiferent de gradul lor de dezvoltare, fapt care a condus la conturarea unor tendinţe comune de evoluţie: instituţionalizarea investitorilor, generalizarea informatizării şi integrarea pieţelor de capital naţionale, respectiv globalizarea.

2. GLOBALIZAREA/ INTEGRAREA PIEŢELOR DE CAPITAL

Globalizarea reprezintă, în fapt, integrarea pieţelor de capital naţionale într-o piaţă internaţională şi, în mod natural, accentuarea interdependenţelor dintre pieţele naţionale. Tendinţa de globalizare este o continuare firească a proceselor de regionalizare.

Cercetările indică faptul că ţările care aplică politici de deschidere către fluxurile internaţionale de capital, permiţând astfel achiziţionarea noilor tehnologii, împreună cu respectarea dreptului de proprietate şi a legilor naţionale, au cele mai mari şanse de a se dezvolta mult mai rapid.

Globalizarea progresivă a pieţelor şi procesul de inovare financiară au impus comunicarea rapidă şi meca-nisme de reglare a disfuncţionalităţilor. În acest context, în cadrul Băncii Reglementelor Internaţionale (BRI) s-a instituit un comitet care a examinat şi a urmărit evoluţia pieţelor financiare, impactul datoriilor internaţionale şi implicaţiile macroeconomice ale instrumentelor derivate. Globalizarea stimulează dezvoltarea fluxurilor financiare internaţionale, reducerea costului tranzacţiilor, conexiunea pieţelor financiare, diversificarea riscurilor din relaţiile economice internaţionale.

Condiţiile actuale ale economiei mondiale au creat posibilitatea pentru pieţele de capital de a fi în contact continuu şi de a realiza astfel o permanentă comunicare între pieţele naţionale de capital.

Generalizând cele expuse referitor la piaţa financiară internaţională şi la procesele de globalizare şi integrare, putem spune că piaţa financiară internaţională are un rol deosebit în dezvoltarea raporturilor economice dintre state. Starea ei se reflectă la nivelul şi dinamica investiţiilor internaţionale de capital şi, prin consecinţele acestora, în însăşi evoluţia economiei mondiale. Gradul de dezvoltare a pieţelor de capital din fiecare ţară este strâns legat de gradul de dezvoltare a economiei, dar şi de relaţiile financiare internaţionale.

Pieţele de capital din ţările dezvoltate sunt mai integrate şi mai interdependente decât în urmă cu 10-20 de ani. Măsurile luate de diferitele ţări în scopul dezvoltării şi creşterii eficienţei sistemelor lor financiare au contribuit şi la creşterea internaţionalizării pieţelor de capital1. În acest context, măsurile luate sunt:

• deschiderea pieţelor de capital naţionale investitorilor străini;

• încurajarea concurenţei şi liberalizarea pieţelor bursiere naţionale;

• renunţarea totală sau parţială la măsurile de control valutar, care au încurajat investiţiile internaţionale de portofoliu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Pietele de Capital.docx

Alte informatii

sunt pietele de capital mai integrate decat acum 10 de ani?