Tranzactii Bursiere

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Tranzactii Bursiere.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Burse

Cuprins

Introducere 2
Tipuri de tranzacţii 2
Tranzacţiile cu titluri primare 4
Tranzacţiile pe bani gata (la vedere/ cash) 4
Tranzacţiile în marjǎ 4
Vânzarea scurtǎ 8
Tranzacţiile cu lichidare imediatǎ 11
Tranzacţiile cu lichidare lunarǎ 11
Tranzacţiile cu primǎ 12
Tranzacţiile cu stelaj 12
Tranzacţiile la termen (futures) 13
Tranzacţiile cu opţiuni 15
Tranzacţiile cu firme 18
Concluzii 19
Bibliografie 20

Extras din document

Tranzacţii bursiere

Introducere

O tranzacţie bursieră reprezintă o operaţiune comercială având la bază un contract de vânzare-cumpărare de valori mobiliare, prin care se realizează transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare tranzacţionate pe o piaţă reglementată de capital (Bursa de Valor Bucureşti) sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare (Alternative Trading System).

Tranzacţiile bursiere reprezintă esenţa funcţionării pieţei bursiere, de al cărei volum şi valoare depinde eficienţa pieţei bursiere respective.

Interpretările cu privire la noţiunea de tranzacţie bursieră au evoluat treptat în timp, şi mai ales în ultima perioadă, astfel încat dacă în mod tradiţional erau considerate tranzacţii bursiere doar acele contracte încheiate în incinta bursei şi în timpul sedinţei de tranzacţionare, acum sunt acceptate ca fiind tranzacţii bursiere şi cele care sunt efectuate în afara bursei cu singura condiţie de a fi înregistrate aici. De altfel, acest lucru a fost impus de fenomenul de delocalizare a burselor, de globalizare precum şi de apariţia pieţelor OTC.

Tipuri de tranzacţii

În literatura de specialitate se apreciazǎ cǎ existǎ trei orientǎri în definirea tranzacţiilor bursiere, şi anume:

• concepţia prohibitivǎ, care considerǎ operaţiunile la bursǎ, contractele ce sunt încheiate în incinta bursei în timpul şedinţelor oficiale, de cǎtre intermediari autorizaţi (agenţi de bursǎ) şi în conformitate cu regulamentul şi uzanţele bursiere;

• concepţia restrictivǎ, care lǎrgeşte sfera de cuprindere a tranzacţiilor de bursǎ, incluzând şi operaţiunile încheiate în afara bursei, dar cu condiţia ca acestea sǎ fie realizate între membrii bursei şi prin intermediul agenţilor de bursǎ recunoscuţi;

• concepţia liberalǎ, defineşte ca tranzacţie bursierǎ orice afacere încheiata, fie în bursǎ, fie în afara acesteia, de cǎtre persoane abilitate, cu condiţia de a înregistra operaţiunea la bursǎ.

Principalele tranzacţii cu titluri financiare primare (acţiuni şi obligaţiuni) sunt:

a) pe pieţele de tip american:

- pe bani gheaţǎ (for cash);

- în marjǎ (on margin);

- cu lichidare imediatǎ (cash delivery);

- cu lichidare normalǎ (regular seettlement);

- cu lichidare pe bazǎ de angajament;

- cu lichidare „la emisiune” (when issued);

- vânzǎrile scurte (shor selling).

b) la bursele europene:

- la vedere (au comptant);

- la termen sau „cu reglementare lunarǎ” (á reglement mensuel);

- operaţiunile condiţionale (á prime).

Dupǎ scopul tranzacţiilor bursiere, întâlnim urmǎtoarele tipuri de operaţiuni:

- speculative;

- de arbitraj;

- de acoperire;

- cu caracter tehnic.

Mecanismul dupǎ care se realizeazǎ o tranzacţie bursierǎ, se prezintǎ in figura 1.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tranzactii Bursiere.doc

Alte informatii

Tranzactii bursiere: la termen, la vedere, cu prima, cu stelaj, tranzactii futures, forward, cu optiuni, cu firme, aplicatii, concluzii