Analiza Critica a Sistemului Informational Bazat pe Analiza Software si Hardware

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Critica a Sistemului Informational Bazat pe Analiza Software si Hardware.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

1. PREZENTAREA UNEI INSTITUTII DE INVATAMANT
1.1 Prezentarea generala
1.2 Misiunea
1.3 Tinte strategice
1.4 Rezultate asteptate
1.5 Elemente de organizare
2. STRUCTURA UNUI PC
2.1 Componentele hardware
2.2 Componentele software
3. DESCRIERE ARHITECTURII INFORMATIONALE A UNEI INSTITUTII DE INVATAMANT
3.1 Descrierea sistemului informational din punct de vedere hardware
3.2 Descrierea arhitecturii informationale din punct de vedere software
4. BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA COLEGIULUI NATIONAL

“FERDINAND I” BACAU

1.1 Prezentare generala

Printre unităţile şcolare din judeţ şi din ţară, Colegiul Naţional "Ferdinand I" se bucură de un renume de excepţie, ca urmare a unei evoluţii în timp de-a lungul a 142 ani de existenţă, în care şi-a conturat identitatea. Este drumul parcurs de Gimnaziul clasic din 1867 la Colegiul Naţional de astăzi.

În primii ani de funcţionare, şcoala s-a confruntat cu numeroase dificultăţi: definirea statutului, lipsa cadrelor, a unui local proprei sau a materialului didactic. În anul şcolar 1870-1871, şcoala a dat prima promoţie de absolvenţi, iar în 1891 s-a încheiat construcţia primului local. În acelaşi an, şcoala a primit denumirea de Gimnaziul "Principele Ferdinand" iar după 1897, prin înfiinţarea clasei a V-a, i se acordă titulatura de Liceul "Principele Ferdinand", nume sub care a fost cunoscut oficial până în anul 1914. Între 1914 şi până la reforma învăţământului din 1948, denumirea sa este schimbată în Liceul "Ferdinand I".

Multă vreme, între 1948-1967, fără o denumire proprie, cu prilejul centenarului din 1967, şcolii i se atribuie numele marelui poet George Bacovia, fost elev al liceului.

Începând cu anul şcolar 1997-1998, în urma unei hotărâri a corpului profesoral şi a Ordinului nr. 4133/25.06.1997, Ministerul Educaţiei Naţionale a dispus schimbarea denumirii liceului în Colegiul Liceal "Ferdinand I". În aceste condiţii şcoala şi-a recăpătat propria identitate istorică, redobândindu-şi vechiul nume şi titlul de Colegiu Naţional. A fost, în ultimă instanţă, un act reparatoriu pe deplin meritat şi îndelung aşteptat.

În existenţa sa, gimnaziul, liceul şi apoi Colegiul “Ferdinand I”, a avut şi are ca profesori oameni de mare prestigiu cultural şi academic. Chiar şi o înşiruire succintă nu poate exclude numele unor personalităţi precum: Garabet Ibrăileanu, D.D. Pătrăşcanu, Gheorghe Dima, Vasile Pârvan, Nicolae Corivan, Lascăr Veniamin, Panait Topliceanu, Grigore Haralambie Grandea….

Prin pasiunea cu care şi-au îndeplinit misiunea de dascăli, au contribuit esenţial la formarea multor generaţii, între care se regăsesc atât de mulţi foşti elevi. Menţionarea doar a câtorva nume este ilustrată pentru înţelegerea exactă a ceea ce reprezintă, prin elevii săi, acest locaş de cultură: Solomon Marcus, Toma Caragiu, Radu Beligan, Constantin Arseni, Gheorghe Cartianu, Eugen Uricariu, Vladimir Hanga, Diana Lupescu, Nicolae Şova, Ioan Berilă, Gh. Platon…

Ştiind bine că tradiţia singură nu creează valoare, la 142 ani de existenţă, Colegiul Naţional “Ferdinand I” îşi propune, prin profesorii şi elevii săi de astăzi, să obţină rezultate cât mai bune în aşa fel, încât între trecut, prezent şi viitor o continuitate mereu ascendentă să nu poată fi, în nici un fel, contestată.

1. 2 Misiunea noastra

Misiunea Colegiului National“Ferdinand I ” din Bacau este să ofere, servicii educaţionale la standardele calităţii, care să conducă la dezvoltarea personalităţii sub toate aspectele şi la inserţia corectă pe piaţa muncii interne şi europene.

Dorim pentru elevii noştri un învăţământ calitativ care să le formeze până la sfârşitul fiecărui ciclu şcolar, competenţe intelectuale, şi abilităţi sociale în care să probeze valorile societăţii româneşti şi europene.

Noi credem cu tărie că misiunea şcolii este aceea de a suprapune dimensiunea educaţiei pe dimensiunea întregii existenţe a individului învăţându-l cum să înveţe permanent şi să devină într-o lume în continuă schimbare.

Totodată, noi vizăm creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin formarea resurselor umane, printr-o mai bună comunicare în triada şcoală-elevi-părinţi, prin cultivarea valorilor neamului românesc, valori care, de-a lungul istoriei, au asigurat perenitatea neamului românesc!

1. 3 Ţintele strategice pe care noi ni le propunem în Proiectul de Dezvoltare Instituţională pentru perioada 2009-2012 :

a. Dezvoltarea competenţelor resurselor umane de a utiliza şi valorifica noile tehnologii de informare, formare si comunicare într-o societate a cunoaşterii în vederea valorizării aptitudinale a fiecăruia şi participării active la proiectarea, organizarea, coordonarea şi evaluarea demersului didactic şi a proiectelor educaţionale folosind noile tehnologii.

b. Promovarea unei oferte educaţionale diversificate şi centrate pe nevoile şi interesele educabililor, ale comunitatii si pe cerintele pieţei forţei de muncă pentru a facilita inserţia socială a absolventilor.

c. Întărirea parteneriatului unitate şcolara-elevi-părinţi-comunitate prin asumarea unui rol activ în viaţa şcolii şi prin cooperarea în vederea realizării programelor, proiectelor educaţionale şi accesarea fondurilor extrabugetare necesare derulării programelor.

d. Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale şi naţionale din perspectiva interculturalităţii europene.

e. Atragerea de noi finanţări pentru o mai bună dezvoltare a bazei materiale şi implicarea grupurilor de interes în proiectarea şi implementarea unui program de autofinanţare şi de monitorizare a cheltuielilor extrabugetare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Critica a Sistemului Informational Bazat pe Analiza Software si Hardware.doc