Analiza Sistemului Informational la SC ProSoft SRL

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Analiza Sistemului Informational la SC ProSoft SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

I. Cuprins 2
II. Prezentare generala 3
III. Principalele activităţi şi servicii 3
IV. Prezentare sectoare si departamente 3
a. Adunarea Generala a Asociaţilor 3
b. Directorul General 3
i. Departamentul Service IT: 4
c. Directorul Economic 4
i. Departamentul Financiar-contabil: 4
d. Directorul Comercial 4
i. Aprovizionare: 4
ii. Desfacere: 5
iii. Comercializare: 5
e. Directorul Logistic 5
i. Departamentul Personal-salarizare: 5
ii. Serviciul Juridic: 5
iii. Serviciul Administrativ: 5
V. Organigrama societăţii 6
VI. Lista documentelor 7
a. Fişă defect/ Proces verbal predare-primire (D1) 7
b. Contractul individual de muncă (D2) 7
c. Adeverinţă de salariat (D3) 7
d. Contractul de vânzare-cumpărare (D4) 7
e. Avizul de însoţire (D5) 7
f. Factura (D6) 7
g. Comanda (D7) 7
h. Balanţa de verificare (D8) 7
i. Foaie colectiva de prezenta (D9) 7
j. Lista de avans chenzinal (D10) 8
k. Decizia (D11) 8
l. Extrasul de pe cartea de munca (D12) 8
m. Ştat de salarii (D13) 8
n. Adeverinţa pentru recalcularea pensiei (D14) 8
VII. Fluxul documentelor 8
VIII. Sistemul informatic din cadrul DSVSA Olt 9
IX. Aplicaţii informatice identificate 10

Extras din document

II. Prezentare generala

Denumire: S.C. ProSoft SRL

Sediul central: Str. Recunoştinţei , Nr.16 Craiova , Dolj , România

Forma juridică: Societate comercială cu răspundere limitată.

Principala activitate: Comerţ cu echipamente audio

Cifra de afaceri: 3 570 366 RON (2006)

Număr de angajaţi: peste 27

Grupul de Firme ProSoft include firme de distribuţie echipamente profesionale audio BOSE si Yamaha (importator si distribuitor pe România), comercializare si service echipamente IT, partener Vodafone , partener CISCO Systems partener DIGI TV , etc. Grupul de firme ProSoft a fost înfiinţat in 1998 si are o experienţa de peste 7 ani in domeniul IT&C si multimedia.

Produsele si serviciile au ca piaţa principala de desfacere România. Clienţii sunt firme importante de pe plan local si naţional.

III. Principalele activităţi şi servicii

- distribuţie echipamente profesionale audio BOSE si Yamaha

- importator si distribuitor

- comercializare si service echipamente IT

- partener Vodafone, CISCO Systems, DIGI TV, etc.

IV. Prezentare sectoare si departamente

a. Adunarea Generala a Asociaţilor

- este cel mai important organism de management participativ al societăţii comerciale, cu activitate decizionala predominant strategica, orientata spre rezolvarea unor probleme complexe ce influenţează situaţia prezentă şi viitoare a societăţii.

b. Directorul General

- nominalizat de Adunarea Generală a Asociaţilor, asigură conducerea curentă a societăţii comerciale prin directorii executivi şi compartimentele funcţionale subordonate nemijlocit acestuia, conform structurii organizatorice aprobate. De asemenea, Directorul General reprezintă societatea în relaţiile cu terţii si asigura coordonarea departamentului de Service IT.

i. Departamentul Service IT:

asigură asistenţa tehnică şi prestările de servicii în post garanţie, conform hotărârilor adoptate de conducerea societăţii, urmăreşte comportarea în exploatare, la beneficiari, a produselor livrate de societate în perioada de garanţie şi asigură remedierea, cu prioritate, a produselor refuzate la plată de clienţi pentru evitarea penalizărilor bancare.

c. Directorul Economic

- este subordonat Directorului General şi are în subordinea activităţile Departamentului Financiar - Contabil. Directorul economic este responsabil de organizarea şi îndrumarea acţiunii de întocmire a dărilor de seamă statistice în domeniul financiar-contabil, a bilanţului contabil, a balanţei de verificare şi a altor situaţii informaţionale specifice.

i. Departamentul Financiar-contabil:

elaborează şi fundamentează indicatorii financiari ai societăţii, reflectaţi de bugetul de venituri şi cheltuieli, asigură organizarea şi funcţionarea normală a contabilităţii patrimoniale, asigură respectarea integrităţii patrimoniului societăţii şi ia măsuri pentru întregirea lui, întocmeşte documentele de salarizare a personalului (fluturaşii de salarii), şi întocmeşte jurnalele conturilor.

d. Directorul Comercial

este subordonat Directorului General şi are în subordine activităţile următoarelor departamente: Aprovizionare, Desfacere, Puncte de comercializare. Directorul Comercial asigură fundamentarea şi elaborarea strategiei şi politicii comerciale a societăţii şi, de asemenea, asigura şi întreţine legăturile contractuale cu furnizorii.

i. Aprovizionare:

răspunde de asigurarea stocurilor de produse necesare, precum şi prestării de servicii incluse în obiectul de activitate al societăţii, se preocupa de contractarea de noi furnizori interni şi externi şi asigură derularea ritmică şi în cantităţile necesare a contractelor de aprovizionare.

ii. Desfacere:

prezintă oferte la intern şi export cu privire la vânzarea produselor societăţii, precizându-se, totodată, şi serviciile pe care le poate oferi, prin compartimentul de specialitate, la produsele livrate, de asemenea, furnizează informaţiile necesare pentru fundamentarea strategiei şi politicii comerciale a firmei şi ia masuri pentru preîntâmpinarea formării unor stocuri de produse fără desfacere asigurată.

iii. Comercializare:

se preocupă de existenţa, în cantitatea şi structura sortimentală necesară, a produselor societăţii ce fac obiectul vânzării precum şi de promovarea acţiunilor de reclamă, publicitate etc. menite să sporească cifra vânzărilor , toate acestea făcându-se conform hotărârilor adoptate în acest sens de conducerea societăţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Sistemului Informational la SC ProSoft SRL.doc

Alte informatii

Facultatea de Matematica-Informatica