Calculatorul - Un Mijloc Modern de Invatare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Calculatorul - Un Mijloc Modern de Invatare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

Avansul tehnologiei informationale schimbă radical modul nostru de viată , de comunicare cu ceilalti , de receptionare a informatiilor În secolul următor este de asteptat ca rolul calculatorului în viata noastră sa fie esenttal ; orice elev va trebui să stăpânească acest domeniu pentru a obtine cu usurintă ceea ce îsi doreste Folosirea calculatorului poate fi si o lectie de logica ; elevul întelege regulile după care functionează computerul si lucrurile din viata sa se vor desfasura sub semnul ordinii Este necesară dotarea scolilor cu calculatoare pentru ca elevul să beneficieze de această modalitate de a-si croi drum spre viitor

Exista multe programe interactive ce pot fi achizitionate Calculatorul este un mijloc foarte util pentru scrierea temelor pentru scoală sau a altor sarcini asemanatoare ; informatiile primite în scoală au rol important pentru pregătirea de mai târziu a elevului , pentru sarcinile de serviciu si , de ce nu , pentru relaxare. Este firesc să fie alese jocuri educative ce oferă informatii îintr-un mod interactiv si distractiv Scoala , prin dotarea cu calculatoare individuale a sălilor de informatică dar si a altor cabinete-limbi străine, geografie, biologie,etc.-macar cu un singur computer, reprezintă ocazia de a învăta si a comunica la nivel înalt. Elevii stiu că Internetul permite accesarea cu usurintă a informatiilor dintr-un număr infinit de domenii ; potenăialul de învătare este imens Este o modalitate de a trece peste izolare Cadrele didactice , în colaborare cu familia , trebuie să pregatească elevul pentru întâlnirea cu Internetul acesta trebuie protejat când e vorba de exploatarea acestei noi si uluitoare surse si acest lucru se face prin prezentarea site-urilor pe care trebuie să le viziteze si prin discutarea despre atitudinea pe care trebuie să o adopte fată de informatiile nepotrivite, daunatoare Este o noua ocazie de a-l învtta pe elev responsabilitatea pe care o implică luarea unei decizii

Experţii în sisteme de reforme în învăţământ susţin tot mai mult ideea că promovarea unui învăţământ modern, prospectiv, flexibil, deschis unei pieţe a muncii şi continuu adaptabil la cerinţele schimbării şi dezvoltării complexe nu se mai poate face astăzi fără o regândire şi o renovare structural sistemică a învăţământului din perspectiva concepţiei integratoare a educaţiei permanente. Educaţia permanentă urmăreşte formarea şi perfecţionarea personalităţii omului pe parcursul întregii vieţi. Realizarea unei educaţii permanente impune colaborarea interdisciplinară a mai multor domenii: psihologie, sociologie, economie, stiinte si altele. Astfel, procesul educaţional este asociat nu numai cu şcoala sau calitaţile intelectuale, el este strâns legat de totalitatea experienţei de viaţă şi a activităţilor umane, de maturizarea sentimentelor, de puterea imaginaţiei şi capacităţile intelectuale, de curiozitatea care însoţeşte căutarea răspunsului la toate întrebările şi sentimentul responsabilităţii pentru opinii si acţiuni în activitatea socială.

În educaţia permanentă, cărţile nu mai constituie singurul instrument al educaţiei. Teatrul, radioul, televizorul, cinematograful, calculatorul sunt din ce în ce mai utilizate.

Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia trebuie realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze.

Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit a calculatorului in timpul lecţiei duce la plictiseală, monotonie; ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor elevi la lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei, izolarea elevilor şi chiar repulsie fată de acest mijloc modern de predare-învăţare. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, de calcul şi de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane.

Deci integrarea softurilor educaţionale în lecţie trebuie să ţină seama de scopurile şi obiectivele operaţionale, de gradul de pregătire al profesorului în utilizarea calculatorului, de stilul profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoştiinţele şi abilităţile acestora, de atmosfera din clasă şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în lecţie, de sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de lucru elaborate.

Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştiinţe şi formarea unor deprinderi care sa permita elevului sa se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă evoluţie. Acesta trebuie sa fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm nu cu frică şi rezistenţă.

Dacă elevii sunt orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi instruiţi cât mai bine pentru a face faţa noilor tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea capacităţii de a reacţiona la schimbare poate atrage dupa sine pasivitatea şi alienarea.

Profesorul trăieşte el însuşi într-o societate în schimbare, şi din fericire, în prima linie a schimbării, astfel încât va trebui să se adapteze, să se acomodeze să se perfecţioneze continuu. El trebuie să se comporte în aşa fel încât să fie un model de educaţie permanentă pentru elevii săi. Într-un fel deci, profesorul şi elevii trebuie să fie “colegi de invăţare”.

Rolul profesorului este cel de orientator şi coordonator al învăţării. Profesorul nu va împărţi pur şi simplu cunoştiinţe în formă rezumată, cunoştiinţe care au fost selecţionate de calculator pentru că ele conţin exact ceea ce are nevoie un elev pentru o anumită etapă a învăţării. El va ajuta elevii să înveţe în felul cel mai bun pentru ei.

De asemenea, educaţia nu se realizează numai prin simpla dezvoltare intelectuală. Tot atât de importantă este şi necesitatea educaţiei pentru viaţa, tot ceea ce generează interes şi cunoaştere. Deci nu se poate pune problema înlocuirii profesorului cu calculatorul, ci acesta trebuie utilizat doar pentru optimizarea procesului instructiv-educativ, în anumite etape.

Calculatorul, acest mijloc modern şi inteligent, reprezintă o necesitate a prezentului şi cu atât mai mult a viitorului. Valenţele formative ale calculatorului sunt multiple. Pe lângă faptul că le dezvoltă copiilor atenţia, gândirea logică şi creativă, le dezvoltă interesul pentru cunoaştere şi le cultivă încrederea în forţele proprii, permiţând acestora să participe la propria lor formare.

Folosind calculatorul în activitatea instructiv-educativă contribuim la schimbări majore în ceea ce priveşte strategiile de lucru cu elevii, se reînnoiesc tehnicile de predare şi de învăţare, modificând radical rolul învăţătorului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Calculatorul - Un Mijloc Modern de Invatare.doc