Clasa Graphics

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Clasa Graphics.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Adina Cocu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

Desenarea Folosind Contextul Grafic

Dat de Clasa Graphics

Abstract. Prezenta lucrare ofera informatii elementare realizarii desenelor în limbajul Java si anume o scurta prezentare a claselor java.awt.Graphics, java.applet.Applet, la ce folosesc instantele acestor clase (cele ale clasei Applet ca suport de desenare, iar cele ale clasei Graphics ca instrumente de desenare), cunostinte minime de HTML necesare pentru vizualizarea unui applet si bineînteles un exemplu simplu de applet vizualizat cu un Java Applet Viewer..

1 Desenarea

În principiu, desenarea se poate face pe suprafata oricarei componente, folosind meto-dele:

public void paint(Graphics g);

public void repaint();

existente în clasa Component. Clasa Graphics furnizeaza contextul grafic, iar metoda paint() foloseste aceasta clasa pentru trasarea desenului. Metoda repaint() apeleaza metoda paint(), furnizându-i acesteia ca argument contextul grafic.

În general, pentru realizarea desenelor cu pachetul java.awt se folosesc clasele Canvas, Applet, Panel pentru realizarea suprafetei de desenare, si Graphics - pentru trasarea desenului propriu-zis.

1.1 Clasa Graphics

Clasa Graphics este o clasa abstracta din pachetul java.awt, prin care este specifi-cat un context grafic abstract. La trasarea desenelor se folosesc, de fapt, extensii (concretizari) ale acestei clase, care depind de platforma pe care se lucreaza. Pro-gramatorul foloseste, însa, în programele sale metodele clasei abstracte Graphics, astfel incât aceste programe sa fie independente de platforma. Clasa Graphics ofera atât metode de obtinere si de setare a proprietatilor contextului grafic (dimensiuni, culoare, font) cât si metode de trasare a segmentelor de dreapta, liniilor poligonale deschise, arcelor si de trasare a unor figuri plane ca dreptunghi, dreptunghi cu col-turile rotunjite, dreptunghi tridimensional, oval si poligon. În cazul figurilor, se poate trasa fie numai conturul, fie figura plina.

1.2 Clasa Applet

Clasa Applet este superclasa tuturor miniaplicatiilor care sunt încorporate în pagini Web sau pot fi vizualizate cu un Java Applet Viewer.

Clasa Applet se gaseste în pachetul java.applet si este o subclasa a clasei Panel din pachetul java.awt. În consecinta, appletul este, de fapt, un caz special de con-tainer.

Clasa Applet mosteneste metodele superclaselor sale Component, Container si Panel, oferind si metode specifice. Dintre acestea, cele mai importante sunt: init(), start(), stop() si destroy(). Aceste metode sunt apelate de catre browser în momentele importante ale ciclului de viata al unui applet, respectiv în momentul încarcarii aces-tuia în memorie, în momentul începerii sau întreruperii executiei si înainte ca appletul sa fie distrus. Asa cum sunt ele oferite de clasa Applet, aceste metode nu fac nimic. Ele pot fi însa redefinite de programatori în subclasele clasei Applet, astfel încât sa execute anumite actiuni specifice momentelor în care sunt invocate. Metoda init() este utilizata pentru a crea partea "statica" a appletului: adaugarea de componente la app-let, înregistrarea interceptorilor de evenimente etc. Ea este redefinita în marea majori-tate a appleturilor. Metodele start() si stop() se folosesc numai pentru lansarea si opri-rea proceselor dinamice (de exemplu animatie si/sau sunete) care nu trebuie sa conti-nuie când appletul nu este vizibil pe ecran. În fine, metoda destroy() se foloseste în special pentru a distruge firele de executie paralele care au fost create de catre applet, sau a elibera anumite resurse ocupate de acesta.

2 Realizarea lucrarii de laborator

Appletul din aceasta lucrare a fost realizat folosind clasa Graphics. Este un exem-plu simplu de utilizare a metodelor din aceasta clasa.

Fisiere in arhiva (1):

  • Clasa Graphics.doc

Alte informatii

Facultatea de "Stiinta Calculatoarelor