Considerente Teoretice privind Managementul Proiectelor Software

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Considerente Teoretice privind Managementul Proiectelor Software.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ing. Udrea Emilian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

Realizarea unui sistem informatic reprezintă o activitate complexă şi de durată, ce antrenează mari resurse materiale, umane şi de timp. Prin analogie, realizarea unui sistem informatic se poate asemăna foarte bine cu realizarea unui obiectiv de investiţii. În acest sens, este lesne de intuit paralelismul dintre acestea. Aşa cum obiectivele de investiţii necesită un plan de realizare şi de urmărire sub aspectul încadrării în costuri, termene de punere în funcţiune şi niveluri calitative, tot la fel se pune problema şi pentru realizarea unui proiect informatic.

1. CE ESTE UN PROIECT ÎN GENERAL?

Aşadar să încercam să reproducem o definiţie, definind noţiunea utilizată. Un proiect este:

- un ansamblu de activităţi, aparţinînd unor faze care se interferează între ele (cum?);

- avînd un sfîrşit comun şi fericit (ce?);

- permiţînd satisfacerea unei nevoi sau cerinţe identificate (de ce?);

- prin contribuţia unor participanţi (cine?);

- coordonaţi de un responsabil;

- pentru care există un obiectiv triplu: costul, termenul şi calitatea produsului rezultat (cît?, cînd?, conformitate?).

Din cîte se observă această definiţie ilustrează complexitatea conceptului iar dacă am vrea să înţelegem noţiunea proiectului şi mai pe scurt, atunci am putea s-o reducem la obiectivul ei triplu de mai sus, adică la cele trei exigenţe fundamentale:

- gestiunea resurselor, inclusiv a costurilor (este esenţială în cadrul relaţiei contractuale client-furnizor);

- gestiunea termenelor (este o exigenţă mai mult sau mai puţin importantă, în funcţie de priorităţile organizaţiei clientului şi de criticitatea proiectului);

- respectarea cerinţelor exprimate (este exigenţa cea mai tare, fără îndoială).

Programe şi proiecte de tehnologia informaţiei

Cercetarea şi dezvoltarea domeniului tehnologiei informaţiei se realizează în cadrul unui program de anvergură, având un sistem de finanţare deosebit.

Elaborarea aplicaţiilor informatice se realizează :

- ca iniţiativă privată, cu fonduri proprii, în vederea fructificării unei idei, obţinerii unui profit şi dezvoltării unei afaceri în mod solitar; există riscul risipei de resurse atunci când apar elemente de simultaneitate în crearea de aplicaţii cu acelaşi obiectiv de către mai multe companii de software, în mod independent, pe un segment de piaţă;

- în cadrul unui program de finanţare; există o metodologie de derulare a unui program, însoţită de reguli şi criterii foarte precise care declanşează o competiţie îndreptată spre performanţă; prin structurarea programului şi prin nivelul de exigenţă impus, sunt create condiţiile pentru realizarea integrală a obiectivelor;

- prin licitaţii punctuale, oferindu-se specificaţii, impunând criterii economice de selectare a executantului; selecţia ofertele urmează aceleaşi reguli care pe care le au licitaţiile pentru produse şi servicii complexe; aplicaţiile informatice astfel elaborate sunt tratate ca produse şi supuse regulilor de achiziţie pe care le defineşte cadrul oricărei licitaţii; firma producătoare de software trebuie să accepte rolul de executant, fără invocarea diferenţelor pe care le au produsele software faţa de alimente, topuri de hârtie, strunguri sau spălatul geamurilor.

Programul de finanţare a cercetărilor are un nume sugestiv, definitoriu, scurt şi consistent. De exemplu există programe pentru:

- dezvoltarea învăţământului deschis la distanţă;

- efectuarea plăţilor electronice;

- realizarea componentelor civilizaţiei virtuale;

- elaborarea site-urilor de informare.

2. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL PROIECTELOR INFORMATICE

Obiectivul planificării proiectelor este acela de a asigura realizarea acestora la termenele şi cheltuielile prestabilite. Acest obiectiv nu este uşor de realizat şi poate întîlni multe obstacole pe durata realizării proiectului. Unele din acestea sunt previzibile şi, cu ajutorul experienţei acumulate în decursul realizării unor proiecte anterioare, pot fi depăşite, altele nu pot fi prevăzute şi numai abilitatea managerului de proiect poate determina surmontarea acestor obstacole. În acest context, managerul de proiect trebuie să dispună de capacitatea de a alege cea mai buna cale pentru evitarea şi depaşirea obstacolelor şi să realizeze acţiunile de remediere necesare la întîlnirea unor neajunsuri.

Practica dovedeşte că fără o planificare riguroasă, proiectele complexe nu pot fi realizate deoarece o estimare a costurilor şi a termenelor de realizare pentru activităţile implicate necesită o buna pregatire încă de la început.

Fisiere in arhiva (1):

  • Considerente Teoretice privind Managementul Proiectelor Software.doc