Infochiosc

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 11478
Mărime: 54.75KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Colescu Maria
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA-ADMINISTRATIE PUBLICA INTEGRARE EUROPEANA

Extras din document

I. Generalitati

Conform HG nr. 1007/2001, administratia publica locala va fi informatizata, iar pentru acest lucru se are in vedere infiintarea de infochioscuri in toate comunele si orasele judetului, precum si la Consiliul Judetean.

Acestea sint puncte electronice, destinate informarii rapide a populatiei, careia i se vor oferi date din toate domeniile: legislatie, taxe si impozite, oferte de lucru etc. Proiectul va fi demarat in 2003, dorindu-se ca, in functie de finantari, sa fie incheiat in acelasi an.

Societatea informaţională reprezintă o nouă etapă a civilizaţiei umane, un nou mod de viaţă, calitativ superior, care implică folosirea intensivă a informaţiei în toate sferele activităţii şi existenţei umane, cu un impact economic şi social major. Societatea informaţională permite accesul larg la informaţie al membrilor săi, un nou mod de lucru şi de cunoaştere, amplifică posibilitatea globalizării economice şi a creşterii coeziunii sociale.

Suportul tehnologic al noii societăţi se constituie prin convergenţa a trei sectoare: tehnologia informaţiei, tehnologia comunicaţiilor, producţia de conţinut digital. Progresul tehnologic a permis apariţia unor noi servicii şi aplicaţii telematice multimedia, care combină sunetul, imaginea şi textul şi utilizează toate mijloacele de comunicaţie (telefon, fax, televiziune şi calculatoare). Dezvoltarea acestor noi mijloace de comunicaţie şi de tehnologia informaţiei reprezintă un factor important de creştere a competitivităţii agenţilor economici, deschizând noi perspective pentru o mai bună organizare a muncii şi crearea de noi locuri de muncă. Totodată se deschid noi perspective pentru modernizarea serviciilor publice, a asistenţei medicale, a managementului mediului şi noi căi de comunicare între instituţiile administraţiei publice şi cetăţeni. Accesul larg la educaţie si cultură - pentru toate categoriile sociale, indiferent de vârstă sau de localizarea geografică - poate fi de asemenea realizat cu ajutorul noilor tehnologii.

Societatea Informaţională integrează obiectivele dezvoltării durabile, bazată pe dreptate socială şi egalitatea şanselor, protecţie ecologică, libertate, diversitate culturală şi dezvoltare inovativă, restructurarea industriei şi a mediului de afaceri.

Schimbările majore din ultimii ani – creşterea exponenţială a comunicaţiilor mobile şi a utilizatorilor de Internet, contribuţia sectorului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă, restructurarea/reingineria companiilor şi a business-ului în general pentru a beneficia mai eficient de noile tehnologii, dezvoltarea accelerată a comerţului electronic – susţin tranziţia de la era industrială la cea post - industrială, trecerea la "noua economie".

Noile tehnologii digitale fac ca accesul, stocarea şi transmiterea informaţiei să fie din ce în ce mai facile şi mai accesibile ca tarife. Dispunând de informaţia digitală, aceasta poate fi transformată în noi valori economice şi sociale, creând imense oportunităţi pentru dezvoltarea de noi produse şi servicii. Informaţia devine resursa-cheie şi factor de producţie pentru economia digitală. In acest context Uniunea Europeană , prin organismele sale politice şi executive a acţionat începând din 1993 printr-o serie de decizii strategice şi programe, cel mai recent document strategic fiind eEurope – O Societate Informaţională pentru toţi. Comisia Europeană a luat această iniţiativă prin adoptarea Comunicării “eEurope an information Society for All” la 8 decembrie 1999, prin care se propune accelerarea implementării tehnologiilor digitale în Europa şi asigurarea competenţelor necesare pentru utilizarea acestora pe scară largă. Această iniţiativă are un rol central în agenda reînnoirii economico-sociale pe care şi-o propune UE, constituind totodată elementul cheie pentru modernizarea economiei europene, pentru tranziţia la noua economie bazată pe cunoaştere în perspectiva anului 2010.

Aplicarea tehnologiilor digitale a devenit un factor vital al creşterii şi al asigurării de locuri de muncă în noua economie. Deşi Europa este lider tehnologic în multe domenii (ex. comunicaţii mobile, televiziune digitală), în altele - în special în utilizarea Internet - a rămas în urmă comparativ cu S.U.A. şi Canada. In consecinţă iniţiativa eEurope îşi propune să aducă Europa în situaţia de a beneficia din plin de avantajele economiei digitale, de a valorifica la maxim priorităţile sale tehnologice, de a-şi creşte potenţialul educaţional şi antreprenorial ncesar.

Obiectivele cheie ale eEurope sunt:

- asigurarea comunicării on-line pentru fiecare locuinţă, şcoală, întreprindere şi instituţie din administraţia publică;

- crearea culturii digitale şi antreprenoriale a Europei, de care să beneficieze investitorii dinamici dispuşi să finanţeze şi să dezvolte aceste idei noi;

- asigurarea principiului conform căruia tranziţia la era digitală să fie un proces care să includă întreaga societate, să asigure încrederea consumatorilor şi să întărească coeziunea socială.

Pentru implementarea acestor obiective a fost adoptat planul de acţiune eEurope (Feira, 2000), actualizat în 2002, la Sevilia (prin planul de acţiune eEurope 2005). In primul plan, sunt propuse o serie de acţiuni pentru asigurarea accesului ieftin, sigur şi rapid la Internet, pentru asigurarea resurselor umane capabile să dezvolte şi să utilizeze noile tehnologii şi pentru stimularea utilizării Internet la nivel european. Progresele importante ale ţărilor membre UE din anii 2000-2001 au permis definirea unui nou plan de acţiune având ca orizont anul 2005. eEurope 2005 se bazează pe progresele tehnologice din domeniul comunicaţiilor în bandă largă şi al multi-platformelor de acces, mizând totodată pe sinergia dintre dezvoltarea infrastructurii de bandă largă şi industria de servicii TI şi de conţinut digital.

Prin HG nr. 1007/2001 a fost adoptată de către Guvernul României „Strategia privind informatizarea administraţiei publice”. Prin această strategie au fost fixate liniile directoare ale procesului de informatizare a administraţiei publice.

Societatea informaţională este un obiectiv al dezvoltării şi nu un deziderat în sine, este o componentă esenţială a programului politic şi economic de dezvoltare şi o condiţie majoră pentru integrarea României în structurile euro-atlantice. Trecerea la Societatea Informaţionala este unul din obiectivele strategice ale Guvernului Romaniei pentru perioda 2001-2004 şi una din condiţiile de preaderare la Uniunea Europeana.

Motorul societăţii informaţionale îl constituie infrastructura informaţională şi de comunicaţii, care înglobează, în sens larg:

- infrastructura de comunicaţii;

- calculatoarele şi software-ul de bază;

- resursele informaţionale de interes general (nomenclatoare, registre generale, bănci )

Pe structurile existente au fost implementate aplicaţii menite să optimizeze activitatea unităţilor administrative şi să restructureze relaţia administraţiei publice locale cu cetăţenii (există implementări de sisteme de management electronic al documentelor, colectarea prin medii electronice ale taxelor şi impozitelor locale, infochioşcuri, etc). Toate acestea reprezintă punctul de pornire pentru generalizarea procesului de informatizare a administraţiei publice.

În ceea ce priveşte relaţia administraţiei publice locale cu cetăţeanul, există de asemenea căteva direcţii prioritare de acţiune:

- crearea la nivelul fiecărei unităţi administrativ teitoriale a site-urilor Web care să permită accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public legate de activitatea autorităţilor administraţiei publice locale

- realizarea unei reţele de infochioşcuri care să faciliteze accesul cetăţenilor la informaţie (formulare administrative, documentaţii necesare pentru obţinerea unor avize, organigrama şi atribuţiile reprezentanţilor a.p.l. atc.)

Preview document

Infochiosc - Pagina 1
Infochiosc - Pagina 2
Infochiosc - Pagina 3
Infochiosc - Pagina 4
Infochiosc - Pagina 5
Infochiosc - Pagina 6
Infochiosc - Pagina 7
Infochiosc - Pagina 8
Infochiosc - Pagina 9
Infochiosc - Pagina 10
Infochiosc - Pagina 11
Infochiosc - Pagina 12
Infochiosc - Pagina 13
Infochiosc - Pagina 14
Infochiosc - Pagina 15
Infochiosc - Pagina 16
Infochiosc - Pagina 17
Infochiosc - Pagina 18
Infochiosc - Pagina 19
Infochiosc - Pagina 20
Infochiosc - Pagina 21
Infochiosc - Pagina 22
Infochiosc - Pagina 23
Infochiosc - Pagina 24
Infochiosc - Pagina 25
Infochiosc - Pagina 26
Infochiosc - Pagina 27
Infochiosc - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Infochiosc.doc

Alții au mai descărcat și

Arhitectura Calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Informatică

Capitolul 1. CONCEPTE PRIVIND SISTEMELE INFORMAŢIONALE ŞI SISTEMELE INFORMATICE ALE ORGANIZAŢIILOR ECONOMICE 1.1. Implicaţii ale tehnologiei...

Multimedia

MULTIMEDIA CURS 2 12.10.2007 Curs 1: A. Conceptul de multimedia B. Clase de aplicatii multimedia C. Conditii hard-soft pentru multimedia B....

Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică

Tehnologia este un proces cu caracter social-istoric şi, ca atare, nu poate fi abordată separat de întreaga realitate socială, de cultură şi de...

Proiectarea Sistemelor Informatice

CAPITOLUL 1. SISTEME INFORMATICE 1.1. Sistem, Sistem informaţional, Sistem informatic Un sistem reprezintă un ansamblu de elemente (componente)...

Ai nevoie de altceva?