Informatica Juridica si Contractele Informatice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Informatica Juridica si Contractele Informatice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

.Informatica juridică
1. Informatica juridică documentară
1.1 Caracteristicile generale ale sistemelor de documentare juridică automatizată
1.2 Specificitatea limbajului juridic şi constituirea unui tezaur
1.3 Principalele sisteme de documentare juridică automatizate
1.4 Programe de documentare juridică
1.5 Documentarea în Internet
2.Informatica judiciară
2.1 Informatizarea tribunalelor
2.2 Gestiunea criminalităţii
3.Auxiliarele Informatice
3.1 Luarea unei decizii
3.2 Ajutor la redactare
B. Contractele informatice
1 Contractul de echipament
2 Contractul de produse-program (software)
3 Contractul de dezvoltare informatică
4 Contractul de service (întreţinere)
5 Contractul OEM (Original Equipment Manufacturers)
6 Contractul de tratare informatică
7 Contractul privind accesul la bazele de date
8 Contractul de furnizare a serviciilor Internet

Extras din document

1. Informatica juridică documentară

Ansamblul aplicaţiilor informatice din domeniul dreptului constituie informatica juridică, disciplină recentă dar bine dezvoltată în ţările industrializate.Principala aplicaţie este documentară: informatica juridică documentară pune puterea calculatorului în serviciul juristului depăşit de masa de surse formale ale dreptului pozitiv.

Dezvoltarea sistemelor de documentare automată corespunde unei realităţi din toate domeniile cunoaşterii : creşterea volumului documentar în asemenea proporţii încât metodele tradiţionale de cercetare şi căutare sunt de cele mai multe ori inoperante.

1.1 Caracteristicile generale ale sistemelor de documentare juridică automatizată

Principalele operaţii care se execută asupra documentelor sunt :

A. Introducerea documentelor (reglementări, legi, articole de doctrină, jurisprudenţă, ordonanţe)

B. Căutarea documentelor : se pot efectua căutări combinate graţie operatorilor booleeni ŞI (AND) , SAU (OR) şi NEGAŢIA (NOT) ; de exemplu : Protecţia programelor de calculator prin alte mijloace decât prin brevet sau invenţie; calculatorul va produce toate documentele în care figurează simultan condiţiile specifice.

1.2 Specificitatea limbajului juridic şi constituirea unui tezaur

Principiul unui sistem juridic este simplu, dar punerea sa în operă întâmpină destule dificultăţi.Spre deosebire de alte dicipline ,dreptul nu utilizeză un limbaj ştiinţific, adică descriptiv şi precis : - limbajul dreptului nu descrie dreptul numai ca un obiect ; este, în mare parte, dreptul însuşi

- termenii utilizaţi nu corespund biunivoc unei realităţi sau unui obiect ; ambivalenţa este însuşi natura profundă a dreptului

A. Stilul juridic recurge deseori la comparaţii sau la efecte care pot face să intervină o noţiune parazită în cursul textului ; poate, de asemenea , prin perifraze ,sugera o noţiune sau o situaţie fără ca termenul care desemnează de obicei acea noţiune sau acea situaţie să apară. Dificultăţile inerente stiului juridic de tratare a datelor documentare pot fi eliminate cu ajutorul a două metode :

- metoda textului integral (full-text), constă din introducerea textului aşa cum este; documentul va fi analizat integral de calculator.

- metoda indexării (sau prin cuvinte-cheie -keywords),constă în analizarea prealabilă a documentului pentru a extrage caracterisiticile fundamentale (concepte, circumstanţe, elemente de decizie)

B. Sintaxa juridică prezintă ,de asemenea ,dificultăţi de alotaxie si aranjarea termenilor.

a) Alotaxia [de la termenii greceşti allos(altul) şi taxis (loc , aşezare)] este fenomenul lingvistic care permite formularea aceluiaşi concept cu ajutorul unor termeni distincţi ,morfologic asemănători .

b) Ordinea termenilor poate conduce,după cum se modifică, la accepţiuni foarte diferite.Astfel, puterea de lege,puterea legii şi legea puterii au sensuri diferite,respectiv : valoare de lege, autoritatea legii,impactul violenţei.

c) Vocabularul juridic este,el însuşi ,de natură particulară ; dacă anumite cuvinte sunt aproape exclusiv juridice (uzufruct , dol, evicţiune)aceasta nu reprezintă decât o minoritate. Majoritatea cuvintelor ,împrumutate din limbajul curent,preiau o semnificaţie specială într-un context juridic (act, absenţă)

Specificitatea marcată a limbajului juridic face inoperant orice sistem documentar dacă nu are integrat,în legătură cu programele de căutare şi de conversaţie cu utilizatorul, un tezaur adaptat. Tezaurul este un lexic ierarhic ,conţinând o reţea de interconexiuni, de excluziuni,de discriminări şi de proximităţi semantice sub forma unor liste de substitute, de contrarii,de termeni alăturaţi sau generici.

Fisiere in arhiva (1):

  • Informatica Juridica si Contractele Informatice.doc

Alte informatii

Universitatea “ George Bacovia ” Bacău Facultate: Drept şi Administraţie Specializare: Drept