Informatica Portofoliu

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Informatica Portofoliu.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 52 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Laura Cojocaru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Calculatoare, Limbaje de Programare

Extras din document

I.METODA DIVIDE ET IMPERA

1.Notiuni introductive

Asa cum spune si denumirea metodei (imparte si stapaneste), metoda se bazeaza pe impartirea unei probleme date in subprobleme, iar solutia finala a problemei initiale este data de combinarea tuturor solutiilor partiale ale problemei initiale. Impartirea problemei in doua subprobleme se continua pana cand se ajunge la o problema cu rezolvare imediata. Principiul are la baza metoda recirsivitatii.

2.Aplicatii

- Sortarea prin interclasare

Fiind dat un vector, sa se realizeze sortarea sa folosind metoda divide et impera.

Program interclasare_divide;

Uses crt;

Type sir=array[1..10] of integer;

Var n,i:integer;

A,b:sir;

Procedure inter(m,st,dr:integer; var a:sir);

Var i,j,k:integer;

Begin

i:=st; j:=m+1; k:=1;

while (i<=m) and (j<=dr) do

if a[i]<a[j] then begin

b[k]:=a[i];

inc(i);

inc(k);

end

else begin

b[k]:=a[j];

inc(j);

inc(k);

end;

if i<m then

for j:=i to m do begin

b[k]:=a[j];

inc(k);

end

else

for i:=j to dr do begin

b[k]:=a[i];

inc(k);

end;

k:=1;

for i:=st to dr do begin

a[i]:=b[k];

inc(k);

end;

end;

procedure apelare(st,dr:integer; var a:sir);

var aux,m:integer;

begin

if (st<dr) then

begin

if a[st]>a[dr] then

begin

aux:=a[st];

a[st]:=a[dr];

a[dr]:=aux;

end

else begin

m:=(st+dr) div 2;

apelare(st,m,a);

apelare(m+1,dr,a);

inter(st,dr,m,a);

end;

end;

end;

Begin{pp}

clrscr;

write(’n= ’);

readln(n);

for i:=1 to n do

write(’ a[ ’, i , ’]= ’);

readln(a[i]);

apelare(1,n,a);

for i:=1 to n do

write(a[i]:4);

readln;

end.

- Problema de calcul a unei sume

Sa se realizeze program care folosind metoda divide et impera, prina intermediul unor subprograme calculeaza suma: 1+2+3+…+n

Program suma_1;

Uses crt;

Var n:integer;

Function suma (k,p:integer) : integer;

Begin

If (k=p) then suma:=k

Else suma:= suma(k,(k+p) div 2) + suma ((k+p) div 2+1, p);

End;

Begin

Clrscr;

Write(’Dati n = ’);

Readln(n);

Write(’Suma calculata este ’, suma(1,n);

Readln;

End.

- Problema de verificare

Sa se verifice daca un sir este sortat crescator

Program verificare_1;

Uses crt

Type sir=array[1..10] of integer;

Var x:sir;

n:integer;

function verif (var x:sir; k,p:integer);

var ok1,ok2:boolean;

begin

if (k=p) then verif:=true

else begin

ok1:=verif(x,k,trunc(k+p)/2);

ok2:= verif(x,trunc((k+p)/(2+1))p);

verif:=ok1 and ok2 and (x[k+p] div 2)<=(x[k+p]div2+1);

end;

end;

begin

clrscr;

write(’ Dati n= ’);

readln(n);

writeln(’In urma verificarii sirul este sortat ’, verif(1,n));

readln;

end.

- Problema de maxim

Sa se realizeze program care realizeaza maximul elementelor negative.

Program maxim;

uses crt;

type sir=array[1..10] of integer;

var x:sir; n:integer;

function maxim(x:sir; k,p:integer):integer;

var max1, max2:integer;

begin

if (k=p) then

if (x[k]<0) then maxim:=x[k]

else maxim:=-300

else begin

max1:=maxim(x,k,(k+p)div2);

max2:=maxim(x,(k+p) div 2+1,p);

if max1<max2 then maxim:= max2

else maxim:=max1;

end;

end;

begin

clrscr;

write(’Dati n= ’);

readln(n);

writeln(’Maximul elementelor este ’, maxim(1,n));

readln;

end.

- Constructii de siruri

Fiind dat un sir de n elemente, sa se construiasca sirul z cu elemente pozitive.

Program constructie_1;

uses crt;

type sir=array[1..10] of integer;

var x,z:sir; n:integer;

procedure citire(var x:sir; k,p:integer);

begin

if (k=p) then begin

write(’Dati x[‚,k,’]= ’);

readln (x[k]);

end

else begin

citire(x,k,(k+p) div 2);

citire(x,(k+p) div 2+1,p);

end;

end;

procedure afisare(x:sir; k,p:integer);

begin

if (k=p) then write (x[k]:4)

else begin

afisare(x,k,(k+p) div 2);

afisare(x,(k+p) div 2+1, p);

end;

end;

procedure constructie(x:sir; k,p:integer; var z:sir; var nz:integer);

begin

if (k=p) then begin

if (x[k]>0) then begin

Fisiere in arhiva (1):

  • Informatica Portofoliu.doc