Integrarea Tehnologiilor Inteligente in Analiza Finaciar-contabila

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Integrarea Tehnologiilor Inteligente in Analiza Finaciar-contabila.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

1. Tehnologia informaţiei şi comunicarea 2
2. SAP Business Information Warehouse 3
2.1 Considerente generale 3
2.2 Arhitectura sistemului 3
2.3 Agentul de raportare 3
3. Concluzii 3

Extras din document

1. Tehnologia informaţiei şi comunicarea

Comunicările, ca relaţii economice reprezintă raporturi ce se stabilesc între componentele unui sistem socio-cultural, şi între acestea şi componentele din infrastructura altor sisteme. Întregul sistem de comunicaţii şi, implicit, reţeaua de reţatii care ia nastere în cadrul acestuia, are ca support comunicarile interumane. Informaţia este materia primă în procesul de afaceri, care prin intermediul comunicării foloseste la elaborarea deciziilor, acestea fiind principalele rezultate ale abordării utilizate in management. Metodele, metodologiile şi procedurile prin care organinizaţia procura, integrează şi interpretează informatiile din intra şi extraNet, fie interne şi externe, necesare pentru luarea deciziilor, pentru planificare şi control, creează sistemul communicaţional al firmei.

Economia electronică se distinge de economia generală clasică şi în special de economia industrială asa cum au fost cunoscute până la apariţia Internet-ului, prin cinci caracteristici fundamentale:

- dispariţia întreprinderilor integrate pe veriticală şi implicit scăderea costurilor de interacţiune şi cooperare;

- scăderea rolului activelor tangibile şi cresterea rolului activelor intangibile ;

- efectul de reţea sau de creştere a ratei profitului;

- informaţia perfectă sau scăderea rolului producătorului asupra canalelor de distribuţie;

necesitatea şi posibilitatea accelerării construirii unei afaceri.

În sens general, tehnologia informaţiei este termenul generic ce defineste colectarea, stocarea, transmisia si receptarea informaţiei prin intermediul unor noi tehnologii legate în principal de utilizarea multifunctională a calculatoarelor electronice. Ea cuprinde atât echipamente (hardware) necesare pentru mânuirea datelor cât şi programarea (software) pentru, organizarea, prelucrarea şi finisarea informatiilor rezultate din transferul datelor.

Încă de la începutul anilor ´80, Europa a acordat atenţie emergenţei tehnologiei informaţiei şi a sprijinit o mulţime de programe apreciate şi în România care participă în ultimii ani la ESPRIT sau RACE, finanţate de Comunitatea Europeană.

Cele mai importante sunt:

- Euronet DIANE, acronimul provenind de la denumirea programului: Direct Information Access Network from Europe, o reţea de comunicaţii pan-europeană;

- INSIS, un sistem inter-instituţional pentru fosta Piată Comună;

- CADDIA, Co-operation in Autonomation of Data and Documentation for Exports, Imports and Agriculture;

- ESPRIT, European Strategic Programme for Research and Development in Information Tehnology;

- RACE, Research in Advaced Communications for Europe.

Dezvoltarea rapidă a tehnologiei computerelor, telecomunicaţiilor si prelucrării informaţiei va determina o însemnată creştere a eficienţei economice şi a rapidităţii comercializării produselor şi serviciilor, precum şi a transferului de tehnologie. Schimburile din acest domeniu sunt atât de cuprinzătoare incât au fost caracterizate drept o „revoluţie a informaţiei”. Astfel, cercetarea aplicată este mai rapidă pe masură ce cunoştiinţele devin tot mai rapid disponibile cercetărilor si experimentarea este prijinită de simularea si începuturile inteligenţei artificiale. Producţia asistată de calculator, cuplată cu sistemul de satisfacere imediată a cererii, revoluţionează procedeele de bază ale fabricaţiei, nivelul stocurilor si reducerea costurilor de stocare.

Ciclurile de viaţă ale produselor se scurtează. Tehnologiile de proces si de produs pot fi transformate instantaneu prin legături de telecomunicaţii globale creând astfel nu numai posibilitatea creşterii rapide a numarului de furnizori potenţiali de bunuri şi servicii, dar si pe aceeia a restructurării rapide a ierarhiei internaţionale de domeniu şi, drept consecinţă a globalizării, majoritatea operaţiilor care au o flexibilitate mai mare de relaţii, majoritatea afacerilor importante sunt conduse la scară mondială, în sectorul comercial, reflecând profesionalismul şi calitatea la fiecare nivel.

Noţiunea de informaţie este complexă şi de mare generalitate. La momentul apariţiei sale, conceptul de informaţie a suscitat dispute filosofice pe tema caracterului material al acesteia.

Informaţia este un tip deosebit de raport între procesele materiale, raport ce nu există în afara acestor procese. Se poate afirma că informaţia reprezintă un atribut fundamental al materiei alături de masă, câmp şi substanţă. Informaţia, ca atribut fundamental al materiei, este prezentă atât în materia vie (informaţie genetică), cât şi în cea nevie.

Pentru determinarea riguroasă a cdantităţii de informaţie se foloseşte de un aparat matematic bazat pe elemente din teoria probabilităţilor, conducând spre entropii informaţionale (Formula lui Shannon). Transferul informaţiilor, deciziilor, datelor şi cerinţelor între diferite procese şi/sau între diferite sisteme sau subsisteme creează o problematică complementară cantităţii de informaţie, şi anume problema comunicării.

Fisiere in arhiva (1):

  • Integrarea Tehnologiilor Inteligente in Analiza Finaciar-contabila.doc