Internetul

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Internetul.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

MEMORIU JUSTIFICATIV 1
1) SERVICII DE UTILIZATOR ŞI TERMINALE 3
1.1 Servicii de utilizator... 3
1.2 Terminale.. 4
2) STANDARDE, PROTOCOALE INTERNET. 5
2.1 IP (Internet Protocol) 6
2.2 TCP (Transmission Control Protocol) 7
2.3 UDP (User Datagram Protocol) 8
2.4 Protocoale la nivelul apilicaţiei 8
3) RUTAREA 9
3.1 Adresa IP 9
3.2 DNS (Domain Name System) 9
4) TEHNICI DE TRANSMISIE 10
5) SERVICII SERVER 10
5.1 Securitatea 10
5.2 Reţele private virtuale 10
5.3 WWW (Word Wide Web) 11
5.4 Poşta electronică (e-mail –electronic mail) 11
6) REŢELELE DE ACCES LA INTERNET 12
6.1 Acces „dial-up” 12
6.2 Utilizarea partajată a mediului de transmisie 12
7) SEMNALIZAREA 14
7.1 Transferul documentelor HTML 14
7.2 Transfer e-mail 15
8) INTERCONECTAREA ÎNTRE REŢELE 16
9) CALITATEA SERVICIULUI (QOS = QUALITY OF SERVICE) 17
9.1 Parametri QoS ai reţelei 17
9.2 IntServ 19
9.3 DiffServ 19
10) TELEFONIE PRIN INTERNET (VOIP = VOICE OVER IP) 19
BIBLIOGRAGIE 23

Extras din document

MEMORIU JUSTIFICATIV

Internetul (derivat din Inter-Networking) este o reţea globală formată din interconectarea unui număr foarte mare de subreţele care utilizează:

• Protocolul TCP/IP (Transmission Control Protocol şi Internet Protocol)

• O structură de adresare comună.

Serviciile oferite de Internet sunt următoarele:

• E-mail (electronic mail);

• Transfer fişiere;

• Conectare distantă la un calculator;

• WWW (Word Wide Web);

• Comerţ electronic (e-commerce);

• Telefonie;

• Multi-media;

• Video-conferinţa;

• Video-transmisie;

• Servicii de afaceri (business services);

• Intranet (retransmisie internă de informaţii din baze de date, pagini www);

• Extranet (retransmisie externă de informaţii din baze de date, pagini www pentru clienţi sau subcontractori / acces limitat);

• VPN (Virtual Private Network) pentru interconectarea LAN.

Între 1970-1980 au fost dezvoltate protocoalele de comunicaţii Internet, care stau la baza creării unei reţele dinamice şi robuste, care poate funcţiona chiar dacă un număr de noduri sunt distruse. Iniţial reţeaua Internet a fost văzută ca bază pentru comunicaţii militare şi între universităţi. Ea a devenit în prezent o reţea comercială, o reţea deschisă pentru oricine.

Dezvoltarea reţelei Internet este influenţată de următoarele aspecte:

• dezvoltarea extraordinară a serviciilor Internet;

• introducerea telefoniei şi a serviciilor multimedia pe Internet;

• dezvoltarea serviciilor cu valoare adăugată, care face ca numărul de “service providers” să fie mult mai mare decât în orice altă reţea;

• dezvoltarea tehnologiei calculatoarelor poate conduce la cerinţe de lărgimi de bandă foarte mari. Luând în considerare şi creşterea numărului de calculatoare conectate la reţea, se estimează o creştere mare a volumului de biţi transportaţi;

• comunicaţiile Internet au dezvoltat un nou concept de publicitate pentru afaceri, ceea ce sporeşte veniturile societăţilor;

• numărul de operatori este mult mai mare fata de PSTN, ISDN, PLMN

Evoluţia serviciilor Internet

Accesibilitatea la reţeaua internet poate fi realizată prin:

• folosirea gateway pentru acces la servicii furnizate de alte reţele;

• acces radio de mare capacitate;

• acces Internet prin reţeaua TV sau reţeaua de distribuţie a energiei electrice;

• acces prin sistemele cu sateliţi cu acces fix sau mobil, în special pentru zone izolate.

Scenariile cele mai probabile de dezvoltare a Internetului sunt următoarele:

• Internetul se adaptează uşor la alte tehnologii, în principal la ATM. Planul general de dezvoltare al reţelei pentru comutaţia şi transportul traficului poate fi orientat spre mod circuit sau mod celule. Sunt dezvoltate metode de rutare a traficului IP printr-o reţea ATM.

• Este estimată o fuziune între tehnologia Internet şi tehnologia ATM.

• Se va realiza o distribuţie a serviciilor Internet în clase, care să difere prin rata de transfer asigurată şi prin calitatea serviciilor (QoS) garantată.

Acces la Internet

Utilizatorii Internet comunică cu ajutorul calculatoarelor folosind protocoalele TCP/IP. Ei preferă comunicaţiile de date de mare viteza şi în unele cazuri accesul la funcţii care să le permită mobilitatea.

Alegerea unei variante de acces trebuie să ia în calcul aspectele economice.

Posibilităţile de acces la Internet sunt următoarele:

1. Accesul Internet partajează mediul de transmisie, banda de frecvenţă şi comutaţia cu o reţea de telecomunicaţii existentă (PSTN, ISDN, PLMN);

2. Accesul Internet partajează mediul de transmisie şi banda de frecvenţă cu o reţea de telecomunicaţii existentă;

3. Accesul Internet partajează mediul de transmisie cu o reţea de telecomunicaţii existentă;

4. Accesul Internet este dedicat.

1) SERVICII DE UTILIZATOR ŞI TERMINALE

1.1 Servicii de utilizator oferite de Internet sunt numeroase şi cu implicaţii directe şi imediate în toate domeniile de activitate (social, cultural, educaţional, politic, etc.)

Primele servicii oferite de Internet au fost:

• e-mail-ul - permite transferul de mesaje scurte constând în texte, fişiere document, fişiere imagine, clipuri video între utilizatori care au adrese de e-mail pe Internet. Scrisorile electronice sunt transmise aproape instantaneu. Ele pot fi păstrate în cutia poştală electronică şi sunt citite la cererea destinatarului. Serviciul de e-mail are la bază protocoalele SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) şi POP (Post Office Protocol);

• transferul de fişiere prin folosirea protocolului FTP (File Transfer Protocol), asigură transferul de fişiere între două calculatoare conectate la reţeaua Internet.

• logare dinstantă – permite utilizatorilor conectarea la alte calculatoare şi utilizarea resurselor acestora, folosind în acest scop protocolul TELNET.

• chat – permite comunicarea imediată între utilizatori, printr-o interfaţă bazată pe text, printr-o reţea de servere interconectate. Protocolul care controlează această comunicaţie în timp real este numit IRC (Internet Realy Chat).

In ultimii ani, traficul în Internet a crescut datorită creşterii numărului de

utilizatori şi de aplicaţii. Aplicaţiile noi, cum ar fi telefonia, radiodifuziune şi televiziunea prin Internet, videoconferinţa, impun noi probleme pentru reţeaua Internet impuse de asigurarea calităţii serviciilor (QoS= Quality of Service)

Fisiere in arhiva (1):

  • Internetul.doc

Alte informatii

INTERNET proiect