Licitatia Electronica

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Licitatia Electronica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

LICITATIA ELECTRONICA

Noua lege a achizitiilor publice a României

Introducere

România si-a aliniat legislatia referitoare la achizitiile publice cu cea folosita în Uniunea Europeana, prin adoptarea Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (OUG nr. 34/2006), ce a intrat în vigoare la 30 iunie. Schimbarea va aduce modificari în contractele în care una din parti este statul român.

Prin abrogarea tuturor actelor ce contin prevederi cu privire la achizitiile publice, printre care OUG 60/2001, Legea 219/1998, OUG 20/2002, noua lege implementeaza Directivele UE, 17 si 18 din 2004 într-un singur act. O singura lege faciliteaza o utilizare mai usoara de catre toti participantii la procesul de achizitie publica.

Modificari

Modificarile cele mai importante ale noii legi se refera la regulile de estimare a valorii contractului de achizitie publica, prevederile specifice pentru atribuirea contractului precum si pentru solutionarea contestatiilor. Conform Directivelor UE, noua lege subliniaza importanta etapei pre-evaluarii unui contract de achizitie, tipurile de produse implicate si posibilitatea de a anticipa orice crestere sau scadere a valorii lor. Odata de pretul este stabilit, nu mai poate fi impusa nici o alta modificare ulterioara referitoare la pret si ambele parti (autoritatea contractanta si ofertantul câstigator) sunt obligate sa-l respecte.

Conform OUG nr. 34/06, autoritatea contractanta are obligatia de a preciza în cadrul documentatiei de atribuire toate criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantilor o informare completa cu privire la procedura de achizitie publica folosita. Aceasta documentatie trebuie sa accentueze detaliile tehnice care trebuie definite în mod explicit în caietul de sarcini cu privire la aspecte calitative, tehnice si de performanta ale ofertei. În timp ce vechea lege impunea conditii minime, noua lege pune mai mult accentul pe conditiile tehnice.

O astfel de conditie tehnica este «eticheta ecologica» sau «eco-eticheta» ce se refera la un fel de standard de mediu ce trebuie îndeplinit de operatorul economic pentru a i se permite sa participe la o licitatie. Noua lege nu ofera totusi nici o definitie cu privire la astfel de cerinte de mediu. În orice caz, daca autoritatile contractante solicita prezentarea unor certificate emise de organisme independente ce confirma respectarea de catre operatorul economic a unor standarde de mediu, acestea trebuie sa se refere la Schema de eco-Management si Audit a Comunitatii Europene (SMACE) sau la standardele de management a mediului având la baza standarde europene sau internationale cu privire la certificare în concordanta cu legislatia Uniunii Europene sau alte standarde de certificare europene sau internationale. Autoritatile contractante românesti trebuie sa recunoasca certificatele constatatoare emise de organisme din Statele Membre. De asemenea, trebuie sa accepte orice alta dovada referitoare la masuri de management a mediului echivalente obtinute de la alti operatori economici. În cazul în care autoritatile contractante românesti propun cerinte de mediu distincte în ceea ce priveste performanta sau functionalitatea, ele trebuie sa utilizeze detaliile specifice sau daca este necesar parti ale acestora, astfel cum sunt definite de catre eco-etichetele europene sau (multi)nationale sau de catre orice alta eco-eticheta, cu conditia ca :

Fisiere in arhiva (1):

  • Licitatia Electronica.doc