Limbajul HTML

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Limbajul HTML.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

Un document HTML cuprinde:

<HTML>…………..</HTML> defineşte începutul şi sfârşitul documentului

<HEAD>…………..</HEAD> început/sfârşit antet document

<TITLE>………….</TITLE> început/sfârşit titlu document

<BODY>………….</BODY> început/sfârşit document propriu-zis

Limbajul HTML include o mare diversitatea de tag-uri sub următoarele minim două forme:

1. <Nume_tag> Text ……… [</Nume_tag>]

Tagu-urile sunt :

• Singulare (Ex: <p> trecerea la un nou paragraf)

• Pereche (Ex: <HEAD>……</HEAD>)

• Unele deţin atribute

2. <Nume_tag atribut_1= “valoare_1” atribut_2= “valoare_2”>

(Ex: IMG src= “URL_imagine” align= “top”>

IMG = numele tag-ului ce are rolul de a include în document o imagine.

src = numele primului atribut ce are ca valoare URL-ul fişierului imagine

align = numele celui de-al doilea atribut ce are valoarea TOP referindu-se la aranjarea imaginii în document.

Câteva tag-uri elementare:

• <Hi>……..</Hi> - stabileste dimensiunea caracterelor pentru textul din interiorul tag-ului. Acest “i” ia valori de la i=1(dimensiunea cea mai mare) la i = 6 (dimensiunea cea mai mică)

• <B>……… </B> - text bolduit

• <I>……….</I> - text italic

• <BR> - întrerupe linia curentă şi trece pe următoarea indiferent dacă urmează text sau imagine

• <P> - trece la un nou paragraf. Spre deosebire de <BR> acesta mai lasă şi un rând liber ca separator de paragraf.

• <! …….. TEXT……> - reprezintă un comentariu, fiind ignorat de navigator

• <HR SIZE=n WIDTH=n ALIGN=LEFT/RIGHT/CENTER> - trasează o nouă linie orizontală de separare caracterizată prin SIZE – grosime, WIDTH – lungime, ALIGN – aliniere

• <BR CLEAR=c> - permite spaţierea unei imagini faţă de textul documentului HTML. “C” poate lua valorile: LEFT/RIGHT/ALL aceasta însemnând că se lasă un spaţiu liber în stânga/dreapta/ între cele două imagini dacă vrem să avem două imagini pe pagină – una aliniată la stânga şi alta la dreapta.

• <BODY BGCOLOR=C TEXT=T LINK=L VLINK=V ALINK=A > - controlează culorile pentru fontul ecranului (BGCOLOR), text (TEXT) şi legături (LINK), culoarea legăturilor care au fost vizitate (VLINK), culoarea temporară a legăturii din momentul activării acesteia (ALINK). Toate valorile din tag-ul BODY se specifică sub forma “#rrggbb” (roşu, verde, albastru).

• <BODY BACKGROUND= “fişier_imagine.gif”> - fontul ecranului poate conţine o imagine ce are numele “fişier_imagine.gif”

• <FONT COLOR=a SIZE=b > - controlează culoarea textului şi dimensiunea acestuia.

LISTE ORDONATE

Forma generală a unei liste ordonate este :

<OL Type=t Start=s>

<LI> TEXT 1

<LI> TEXT 2

<LI> TEXT 3

</OL>

Unde Type=t permite specificarea tipului de dată cu care să înceapă numerotarea din lista (Ex: a – ca să se înceapă cu text (a,b,c…) minuscule sau cu A pentru majuscule, 1 – ca să se înceapă cu cifre (1,2,3…) sau I ca să scrie cu litere romane mari sau i pentru a începe numerotarea cu litere romane mici; Start=s defineşte valoarea de început.

EXEMPLU:

<HTML>

<HEAD>

<B><TITLE>EXEMPLU</TITLE></B>

</HEAD>

<BODY>

<B> <CENTER>LISTA ORDONATA</B></CENTER><P>

<OL TYPE=1 START=3>

<B>

<LI> MATEMATICA

<LI> INFORMATICĂ

<LI> CONTABILITATE

<LI> MANAGEMENT

<LI>FINANTE

</B>

</OL>

</BODY>

</HTML>

Ceea ce se va afişa este :

LISTE NEORDONATE

Forma generală a unei liste neordonate este :

<UL Type=t >

<LI> TEXT 1

<LI> TEXT 2

<LI> TEXT 3

</OL>

Fisiere in arhiva (1):

  • Limbajul HTML.doc