Metodologii de Implementare ERP

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2547
Mărime: 108.67KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Luminita Hurbean
Prezentat in cadrul FAcultatii de Economie si Administrarea Afacerilor, Timisoara, sectia Informatica economica.

Extras din document

Metodologii de implementare a sistemelor ERP

Cei mai mulţi furnizori ERP, în general furnizorii din industria software, dar şi firmele de consultanţă au dezvoltat metodologii de implementare a sistemelor proprii.

Pentru a asigura succesul unui proiect de anvergura care presupune schimbări organizaţionale majore, acesta trebuie susţinut printr-un management bine fundamentat.

Metodologia de implementare eficientizează procesul de implementare prin controlul şi urmărirea proceselor, prin reducerea timpului de implementare şi îmbunatăţirea calităţii acestora. Metodologia este astfel considerată calea de urmat în realizarea implementării, avînd ca obiectiv punerea în lucru a sistemului conform specificaţiilor, cu respectarea termenelor şi bugetului.

Pornind de la cadrul general al activităţilor specifice unui proiect ERP, metodologiile descriu fazele de parcurs în desfăşurarea acestuia.

Metodologia de implementare prezintă fazele generale ale proiectului, conţinutul de business şi a specificaţiei de implementare.

Exemple de metodologii de implementare:

- Total Solution de la Ernst & Young;

- Fast Track Workplan de la Deloitte & Touche;

- AcceleratedSAP (ASAP) de la SAP;

- Charisma Enterprise de la TotalSoft;

- Clarvision de la EBS Romania;

- Kazier BPM (Business Process Management) de la Zero Paper, etc.

AcceleratedSAP (ASAP) de la SAP

AcceleratedSAP este un proiect detaliat conceput de către liderul de pe piaţa soluţiilor ERP, SAP, ce prezintă toate activităţile ce trebuie urmate în implementarea unui proiect.

Acesta include tot arealul tehnic pentru a sprijini partea tehnică a managementului de proiect, referindu-se la aspecte precum interfaţă, conversie a datelor, autorizarea datelor, diferenţa fiind ca aceste aspecte se au în vedere mult mai devreme decât în cele mai multe implementări tradiţionale.

ASAP presupune următoarele 5 faze:

1. faza de pregătire a proiectului, care include planificarea şi organizarea proiectului;

2. faza de schiţare a afacerii, care se bazează pe un set complet de procese economice predefinite. Utilizând chestioare şi modele, sunt documentate procesele economice ale organizaţiei. Se stabilesc obiectivele prin anaşiza nevoilor şi propunerea soluţiilor. Rezultatul este un mod visual al afacerii;

3. faza de execuţie, care constă în crearea sistemului. Mai întâi este configurat sistemul de bază, apoi se fac reglaje pentru întrunirea tuturor cerinţelor redate de modelul afacerii;

4. faza de testare, care asigură pregătirea finală a sistemului pentru punerea în lucru şi intruirea utilizatorilor finali;

5. faza de implementare şi sprijinire în mod continuu a schimbărilor

Metodologia ASAP foloseşte cu titlu de mostre, diverse exemple, liste de verificare pe activităţi, şabloane. Aceste elemente sunt denumite „acceleratori” şi se folosesc ca puncte de plecare, din dorinţa de a evita „reinventarea roţii”.

The Fast Track Workplan de la Deloitte & Touche

Această abordare de la Deloitte & Touche prezintă următoarele faze:

1. stabilirea scopului şi planificarea proiectului;

2. stabilirea viziunii şi a ţintelor de atins;

3. reproiectarea, când sunt declanşate reproiectarea software şi dezvoltarea unui nou soft;

4. configurarea, care constă în planificarea procesului de integrare;

5. testarea şi livrarea, reprezintă faza în care se livrează sistemul

Abordarea Fast Track identifică 5 zone care trebuie să fie atinse de-a lungul fazelor de implementare:

- managementul de proiect, ce include organizarea proiectului, managementul de risc, planificarea, monitorizarea, comunicarea, stabilirea bugetului, stabilirea echipei şi asigurarea calităţii;

- arhitectura IT, care implică selecţia componentelor hardware şi de reţea, achiziţia, instalarea, operarea, proiectarea software, dezvoltarea şi instalarea;

- integritatea sistemului şi a proceselor: securitate şi audit;

- schimbare de leadership: structurarea organizaţiei, pregătirea pentru schimbare, pentru noi politici şi măsuri;

- training şi documentare: asigurarea de training echipei de implementare, conducerii, utilizatorilor finali, echipei de helpdesk.

The Total Solution de la Ernest & Young

Preview document

Metodologii de Implementare ERP - Pagina 1
Metodologii de Implementare ERP - Pagina 2
Metodologii de Implementare ERP - Pagina 3
Metodologii de Implementare ERP - Pagina 4
Metodologii de Implementare ERP - Pagina 5
Metodologii de Implementare ERP - Pagina 6
Metodologii de Implementare ERP - Pagina 7
Metodologii de Implementare ERP - Pagina 8
Metodologii de Implementare ERP - Pagina 9
Metodologii de Implementare ERP - Pagina 10
Metodologii de Implementare ERP - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Metodologii de Implementare ERP.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de Caz - Sisteme Informationale Financiar–Contabile - Societatea Comerciala Test – Prolemn - Impex SRL

1.Prezentarea organizaţiei şi a aplicaţiilor informatice economice existente 1.1. Descrierea organizaţiei: A. Denumirea societăţii: Denumirea...

Aplicatiile Enterprise Resource Planning in Gestiunea Intreprinderilor Moderne

Întreprinderea modernă a secolului XXI Se bazează pe următoarele puncte de vedere: utilizarea noilor tehnologiilor informaţionale; globalizarea...

Arhitectura Calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Standardul ISO-IEC privind Ciclul de Viata al SI

International Organizational for Standardization, International Electro technical Commission) 1. Procesele primare ale ciclului de viaţă 2....

Crearea Bazelor de Date - SQL Server

O bază de date SQL Server este compusă din trei tipuri de fişiere: un fişier cu extensia mdf zero sau mai multe fişiere cu extensia ndf şi unul cu...

Curs SQL

Limbajul SQL (Structured Query Language) se bazează pe studiile lui E.F. Codd, prima implementare a acestui limbaj datând din 1970. SQL este un...

Baze de Date SQL

Structured Query Language (SQL) este un limbaj universal care poate fi utilizat pentru a defini, interoga, reactualiza si gestiona baze de date...

Ai nevoie de altceva?