Microsoft Word

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Microsoft Word.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 1 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

nul din cele mai bune programe de redactare a textului este Word sub Windows. Cu acest program se pot edita diferite texte, de la scrisori pânã la lucrari de cercetare. Programul înlocuieste vechea masinã de scris zgomotoasã si are avantajul cã se pot tipãri sute de copii fãrã a fi nevoie sa fie scrise fiecare în parte. În acest capitol vom învãta despre caracteristicile principale ale programului Word si despre cum sã manipulãm cuvintele pe ecran.

Pentru a lansa programul Word, se executã clic pe pictograma Word, iar programul afiseazã o paginã de document goalã.

În zona de lucru goalã existã o liniutã verticalã care pâlpâie care se numeste reper de inserare. Aceastã linie începe din acelasi loc pânã când începem sã tastãm cuvintele.

Pentru a introduce text folosim tastatura calculatorului. Atunci când începem sã tastãm, reperul de inserare se mutã spre dreapta. În momentul în care ajungem la marginea din dreapta a ecranului, în mod automat programul Word mutã reperul de inserare la începutul liniei urmãtoare. Aceasta se numeste "word wrapping" (asezarea automatã a cuvintelor). Nu apãsãm pe tasta Enter pentru a începe o nouã linie decât dacã vrem sã începem un nou paragraf. Atunci când introducem mai multe linii decât ar putea încape într-un ecran, liniile de text încep sã se deruleze automat în sus astfel încât reperul de inserare sã rãmânã întotdeauna la vedere.

Pe mãsurã ce deplasãm indicatorul mousului pe ecran vom observa cã acesta îsi modificã forma. Uneori are forma unei sãgeti, dar alteori are o forma ciudatã care seamãnã cu litera I. Atunci când indicatorul mousului se aflã în interiorul zonei text de pe ecranul nostru, acesta are forma unui I. Acesta este cunoscut sub denumirea de cursor. Putem executa clic cu acest cursor într-un anumit loc pentru a efectua modificãri între caractere, înainte si dupã cuvinte, si asa mai departe. De câte ori mutãm indicatorul mousului în afara zonei de text, el se transformã în vechiul indicator în formã de sãgeatã.

Deplasarea pe ecranul programului Word cu ajutorul tastaturii

Apãsãm Deplasare

ï La stânga cu un caracter

ð La dreapta cu un caracter

ñ În sus cu o linie

ò În jos cu o linie

Ctrl+ï La stânga cu un cuvânt

Ctrl+ð La dreapta cu un cuvânt

Home La începutul unei linii

End La sfârsitul unei linii

PgDn În jos cu un ecran

PgUp În sus cu un ecran

Ctrl+PgDn În partea de jos a ecranului

Ctrl+PgUp În partea de sus a ecranului

Ctrl+Home La începutul documentului

Ctrl+End La sfârsitul documentului

Normele de etichetã ale redactãrii

Motivul numãrul unu pentru care existã programele de redactare este simplificarea prelucrãrii. Redactarea este procesul de modificare a unei lucrãri înainte de a aseza documentul pe hârtie. Pe vremea masinilor de scris, textul era pus pe hârtie imediat ce se apãsa tasta masinii de scris. Dacã se fãcea vreo gresealã trebuia luat de la capãt cu o hârtie curatã. sau se încerca repararea greselii cu tot felul de solutii de stergere care nu fãceau altceva decât sã murdãreascã totul. Cu un program de calculator, se poate tasta textul, se pot face modificãri în text, se poate rescrie tot textul si rearanja fãrã a pierde timp, hârtie sau cernealã. Se fac toate aceste modificãri pe ecran utilizând o diversitate de tehnici, pe care le vom vedea în continuare.

Selectarea

Exemplu de text selectat

În timpul prelucrãrii documentelor, vom vedea cã, pânã la urmã, avem nevoie sã mutãm, sã stergem sau sã copiem un text. Pentru a lucra în acest mod, va trebui sã învãtãm cum sã selectãm un text. Textul selectat va apãrea evidentiat pe ecran ca un negativ fotografic; scris cu alb pe fond negru în loc sã fie scris cu negru pe fond alb, cum apare textul normal. Selectând textul, indiferent dacã e un caracter, un cuvânt sau mai multe paragrafe, avem posibilitatea sã-l prelucrãm rapid.

Fisiere in arhiva (1):

  • Microsoft Word.doc