Probleme cu care se Confrunta Firma si Principalele Programe Software pe Care le Necesita un Manager

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Probleme cu care se Confrunta Firma si Principalele Programe Software pe Care le Necesita un Manager.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

Măsurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice si juridice" reprezintă contabilitatea unui agent economic, în care scop "trebuie să asigure înregistrarea cronologică si sistematică, prelucrarea, publicarea si păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară si fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât si în relațiile cu investitorii prezenți si potențiali, creditorii financiari si comerciali, clienții, instituțiile publice si alți utilizatori"

Realizarea tuturor activităţilor pe care le presupune contabilitatea de către persoanele desemnate prin înregistrări manuale în diverse evidenţe, registre este greu de realizat putând genera la un moment dat disfuncţionalităţi în activitatea agentului economic, drept pentru care un program informatic care să asigure realizarea corelată a tuturor activităţilor reprezintă un instrument util şi necesar oricărui agent economic.

SAGA PS este un program pentru evidenţa contabilă in partida simpla, destinat persoanelor fizice autorizate – cabinete de avocatură şi notariat, cabinete medicale, experţi financiari şi alte profesii liberale.

Cu ajutorul programului, puteţi informatiza marea majoritate a evidenţei contabile şi financiare, cu eforturi şi costuri minime. Programul permite generarea declaraţiilor fiscale, a diverselor situaţii financiare, precum şi listarea rapoartelor cerute de legislaţia în vigoare.

2. Activitatea de resurse umane în cadrul agentului economic se realizează prin compartimentul specializat al acestuia, evidenţele privind contractele de muncă, retribuţiile, modificările intervenite în relaţiile de muncă dintre angajat şi angajator trebuie să fie întotdeauna actualizate. Prevederile legale sunt imperative şi trebuie respectate întocmai astfel încât gestiunea contractelor de muncă încheiat la nivel de unitate este realizată facil prin programele software specializate.

Modulul Resurse Umane al pachetului CUANTUM, automatizează activitatea de evidenţă a angajaţilor şi acordare a retribuţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Acest modul are ca prim scop calculul şi editarea listelor pentru acordarea salariilor ţinând cont de salariul de bază, avansuri acordate, prime, reţineri, sume concediu. De asemeni permite culegerea datelor referitoare la pontaj,sporuri,concedii de odihnă şi de boală, necesare în procesul de calcul al salariilor cuvenite angajaţilor.

3. În funcţie de mărimea agentului economic fluxul de documente poate fi mai mare sau mai mic, toate intrările şi ieşirile trebuie înregistrate în registrul general de intrare ieşire, de asemenea se asigură urmăririi corespondenţei. Programele software de registratură scurtează timpul de înregistrare şi urmăresc soluţionarea corespondenţei în termen, de asemenea se poate asigurarea urmărirea transferului unui document între diferitele departamente cunoscându-se exact locul unde acesta se află.

Programul NTI are posibile următoarele avantaje:

- îmbunătăţirea serviciilor faţă de clienţi

- atragerea de noi clienţi

- creşterea calităţii

- reducerea costurilor

- creşterea oportunităţilor de afaceri

- realizarea unei infrastructuri informatice competitive

- colaborarea cu clienţii şi furnizorii

- sporirea modalităţilor de control ale conducerii

- ameliorarea informării conducerii

- creşterea flexibilităţii în afaceri

Noile tehnologii informaţionale (NTI) influenţează incontestabil productivitatea organizaţiilor, economia de timp şi resurse, modelul decizional, strategii de marketing, designul şi legătura directă cu clienţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Probleme cu care se Confrunta Firma si Principalele Programe Software pe Care le Necesita un Manager.doc