Retele de Calculatoare - Ethernet Standard IEEE

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Retele de Calculatoare - Ethernet Standard IEEE.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 27 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

Argument
CAPITOLUL I. GENERALITĂŢI - 2 -
I.1 CLASIFICARE - 3 -
CAPITOLUL II. REŢELELE LOCALE - 4 -
II.1 TOPOLOGIA REŢELELOR - 4 -
II.2 ARHITECTURA REŢELELOR - 6 -
II.3 ECHIPAMENTE DE COMUNICAŢIE - 7 -
II.3.1 HUB-UL - 7 -
II.3.2 SWITCH-UL - 7 -
II.3.3 ROUTER-UL - 8 -
II.3.4 CABLURI ŞI CONECTORI - 9 -
II.4 CONECTAREA LA INTERNET - 10 -
II.5 ADRESE IP - 11 -
II.6 MODELUL DE REŢEA OSI - 14 -
II.6.1 NIVELUL FIZIC - 15 -
II.6.2 NIVELUL LEGĂTURII DE DATE - 16 -
II.6.3 NIVELUL REŢEA - 17 -
II.6.4 NIVELUL TRANSPORT - 20 -
II.6.5 NIVELUL SESIUNE - 21 -
II.6.6 NIVELUL PREZENTARE - 21 -
II.6.7 NIVELUL APLICAŢIE - 21 -
II.7 MONITORIZAREA REŢELEI - 22 -
II.8 ADMINISTRAREA REŢELELOR - 23 -
Bibliografie

Extras din document

ARGUMENT

Pentru îmbunătăţirea propriei activităţi pe care am depus-o în şcoală şi pentru a atinge standardele curriculare prevăzute pentru specializarea prin studii, mi-am ales tema de proiect "Reţele de calculatoare. Ethernet standard IEEE".

Tema aleasă are ca scop atingerea standardelor curriculare solicitate de specializarea pe care am făcut-o în liceu contribuind astfel la o bună formare profesională în domeniu.

Tema aleasă este structurată în trei capitole abordate separat ca părţi distincte.

Contribuţia personală privind elaborarea proiectului constă în selectarea informaţiilor tehnice specifice electronicii/telecomunicaţiilor, structurarea pe capitole a acestora.

Lucrarea prezintă în mod sintetic şi actualizat sub forma unor scheme principalele aspecte, importanţa, funcţionarea şi realizarea echipamentelor electronice.

În elaborarea lucrării am folosit cunoştinţe tehnice asimilate la diferite obiecte de învăţământ studiate în anii de liceu: matematică, fizică, electronică analogică, electronică digitală, bazele automatizării.

În partea finală a lucrării am specificat bibliografia.

În actuala etapă când factorii intensivi ai creşterii economice capătă un rol preponderent în raport cu cei extensivi, se accentuează necesitatea ca toate pârghile economice sa fie folosite cu maximum de randament pentru atingerea obiectivului central – obţinerea unei înalte eficiente economice economice corespunzătoare eforturilor materiale şi financiare facute de stat în toate domeniile economiei naţionale.

Astfel, consider că tema aleasă asigură atingerea curriculară solicitată de specializarea „Tehnician operator tehnici de calcul” contribuind la o mai bună formare profesională în domeniu.

Capitolul I. Generalităţi

Reţeaua de calulatoare (engl.: computer network) leagă între ele o mulţime mai mică sau mai mare de calculatoare, astfel încât un calculator poate accesa datele, programele şi facilităţile unui alt calculator din aceeaşi reţea. De obicei e nevoie desigur şi de măsuri de restricţie/siguranţă a accesului.

Metodele de conectare sunt în continuă dezvoltare şi deja foarte diverse, începând cu tot felul de cabluri metalice şi de fibră de sticlă, cabluri submarine, şi terminând cu legături prin radio cum ar fi WLAN, WiFi sau Bluetooth, prin raze infraroşii ca de ex. IrDA sau chiar prin intermediul sateliţilor. Foarte răspândită este metoda Ethernet, termen care se referă la natura fizică a cablului folosit şi la tensiunile electrice ale semnalului. Cel mai răspândit protocol de comunicare în reţelele Ethernet se numeşte CSMA/CD ("Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection"). Dacă drept mediu fizic sunt utilizate undele radio, atunci reţeaua se numeşte reţea fără fir.

O reţea de calculatoare reprezintă un ansamblu de calculatoare interconectate prin intermediul unor medii de comunicaţie, asigurându-se în acest fel utilizarea în comun de către un număr mare de utilizatori a tuturor resurselor fizice (hardware), logice (software şi aplicaţii de bază) şi informaţionale (baze de date) de care dispune ansamblul de calculatoare conectate. Printre avantajele lucrului într-o reţea de calculatoare amintim:

• împărţirea resurselor existente;

• creşterea fiabilităţii prin accesul la mai multe echipamente de stocare alternative;

• reducerea costurilor prin partajarea datelor şi perifericelor folosite;

• scalabilitatea: creşterea performanţelor sistemului prin adăugarea de noi componente hardware;

• obţinerea rapidă a datelor;

• furnizează un mediu de comunicare etc.

O altă noţiune strâns legată de o reţea de calculatoare este lucrul în reţea care reprezintă conceptul de conectare a unor calculatoare care partajează resurse. Resursele utilizate în comun de către o reţea de calculatoare pot fi:

 resurse fizice (imprimante, scanner-e, etc.);

 resurse logice (software şi aplicaţii de bază: orice program: Word, un program de gestiune a stocurilor, etc.);

 resurse informaţionale (baze de date).

Fisiere in arhiva (1):

  • Retele de Calculatoare - Ethernet Standard IEEE.DOC