Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 7016
Mărime: 178.24KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

 1. Argument
 2. CAPITOLUL I. GENERALITĂŢI - 2 -
 3. I.1 CLASIFICARE - 3 -
 4. CAPITOLUL II. REŢELELE LOCALE - 4 -
 5. II.1 TOPOLOGIA REŢELELOR - 4 -
 6. II.2 ARHITECTURA REŢELELOR - 6 -
 7. II.3 ECHIPAMENTE DE COMUNICAŢIE - 7 -
 8. II.3.1 HUB-UL - 7 -
 9. II.3.2 SWITCH-UL - 7 -
 10. II.3.3 ROUTER-UL - 8 -
 11. II.3.4 CABLURI ŞI CONECTORI - 9 -
 12. II.4 CONECTAREA LA INTERNET - 10 -
 13. II.5 ADRESE IP - 11 -
 14. II.6 MODELUL DE REŢEA OSI - 14 -
 15. II.6.1 NIVELUL FIZIC - 15 -
 16. II.6.2 NIVELUL LEGĂTURII DE DATE - 16 -
 17. II.6.3 NIVELUL REŢEA - 17 -
 18. II.6.4 NIVELUL TRANSPORT - 20 -
 19. II.6.5 NIVELUL SESIUNE - 21 -
 20. II.6.6 NIVELUL PREZENTARE - 21 -
 21. II.6.7 NIVELUL APLICAŢIE - 21 -
 22. II.7 MONITORIZAREA REŢELEI - 22 -
 23. II.8 ADMINISTRAREA REŢELELOR - 23 -
 24. Bibliografie

Extras din document

ARGUMENT

Pentru îmbunătăţirea propriei activităţi pe care am depus-o în şcoală şi pentru a atinge standardele curriculare prevăzute pentru specializarea prin studii, mi-am ales tema de proiect "Reţele de calculatoare. Ethernet standard IEEE".

Tema aleasă are ca scop atingerea standardelor curriculare solicitate de specializarea pe care am făcut-o în liceu contribuind astfel la o bună formare profesională în domeniu.

Tema aleasă este structurată în trei capitole abordate separat ca părţi distincte.

Contribuţia personală privind elaborarea proiectului constă în selectarea informaţiilor tehnice specifice electronicii/telecomunicaţiilor, structurarea pe capitole a acestora.

Lucrarea prezintă în mod sintetic şi actualizat sub forma unor scheme principalele aspecte, importanţa, funcţionarea şi realizarea echipamentelor electronice.

În elaborarea lucrării am folosit cunoştinţe tehnice asimilate la diferite obiecte de învăţământ studiate în anii de liceu: matematică, fizică, electronică analogică, electronică digitală, bazele automatizării.

În partea finală a lucrării am specificat bibliografia.

În actuala etapă când factorii intensivi ai creşterii economice capătă un rol preponderent în raport cu cei extensivi, se accentuează necesitatea ca toate pârghile economice sa fie folosite cu maximum de randament pentru atingerea obiectivului central – obţinerea unei înalte eficiente economice economice corespunzătoare eforturilor materiale şi financiare facute de stat în toate domeniile economiei naţionale.

Astfel, consider că tema aleasă asigură atingerea curriculară solicitată de specializarea „Tehnician operator tehnici de calcul” contribuind la o mai bună formare profesională în domeniu.

Capitolul I. Generalităţi

Reţeaua de calulatoare (engl.: computer network) leagă între ele o mulţime mai mică sau mai mare de calculatoare, astfel încât un calculator poate accesa datele, programele şi facilităţile unui alt calculator din aceeaşi reţea. De obicei e nevoie desigur şi de măsuri de restricţie/siguranţă a accesului.

Metodele de conectare sunt în continuă dezvoltare şi deja foarte diverse, începând cu tot felul de cabluri metalice şi de fibră de sticlă, cabluri submarine, şi terminând cu legături prin radio cum ar fi WLAN, WiFi sau Bluetooth, prin raze infraroşii ca de ex. IrDA sau chiar prin intermediul sateliţilor. Foarte răspândită este metoda Ethernet, termen care se referă la natura fizică a cablului folosit şi la tensiunile electrice ale semnalului. Cel mai răspândit protocol de comunicare în reţelele Ethernet se numeşte CSMA/CD ("Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection"). Dacă drept mediu fizic sunt utilizate undele radio, atunci reţeaua se numeşte reţea fără fir.

O reţea de calculatoare reprezintă un ansamblu de calculatoare interconectate prin intermediul unor medii de comunicaţie, asigurându-se în acest fel utilizarea în comun de către un număr mare de utilizatori a tuturor resurselor fizice (hardware), logice (software şi aplicaţii de bază) şi informaţionale (baze de date) de care dispune ansamblul de calculatoare conectate. Printre avantajele lucrului într-o reţea de calculatoare amintim:

• împărţirea resurselor existente;

• creşterea fiabilităţii prin accesul la mai multe echipamente de stocare alternative;

• reducerea costurilor prin partajarea datelor şi perifericelor folosite;

• scalabilitatea: creşterea performanţelor sistemului prin adăugarea de noi componente hardware;

• obţinerea rapidă a datelor;

• furnizează un mediu de comunicare etc.

O altă noţiune strâns legată de o reţea de calculatoare este lucrul în reţea care reprezintă conceptul de conectare a unor calculatoare care partajează resurse. Resursele utilizate în comun de către o reţea de calculatoare pot fi:

 resurse fizice (imprimante, scanner-e, etc.);

 resurse logice (software şi aplicaţii de bază: orice program: Word, un program de gestiune a stocurilor, etc.);

 resurse informaţionale (baze de date).

Preview document

Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 1
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 2
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 3
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 4
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 5
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 6
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 7
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 8
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 9
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 10
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 11
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 12
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 13
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 14
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 15
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 16
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 17
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 18
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 19
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 20
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 21
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 22
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 23
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 24
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 25
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 26
Rețele de calculatoare - ethernet standard IEEE - Pagina 27

Conținut arhivă zip

 • Retele de Calculatoare - Ethernet Standard IEEE.DOC

Alții au mai descărcat și

Aspecte Generale ale Sistemelor de Operare Windows și Unix

ASPECTE GENERALE ALE SISTEMELOR DE OPERARE WINDOWS ŞI UNIX 1.1 Sisteme de operare; definiţii, componente, clasificări Sistemul de operare...

Windows Server 2003

In tehnologia informatiei, un server este un program de aplicatie (deci nu un sistem de operare) care furnizeaza servicii altor aplicatii (numite...

Proiectarea unei rețele de calculatoare și analiza costurilor

Ceea ce-mi propun în continuare este realizarea unei retele de bloc pentru început numai pe scara unde locuiesc cu posibilitatea extinderii în tot...

Arhitectura calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Sistem de Prognosticare a Unei Avarii

Acest sistem calculeaza gradul de avariere a unei cladiri în cazul unui cutremur, precum si posibila necesitate a reconstructiei cladirii (partiala...

Arhitectura unui PC

CAPITOLUL I ARHITECTUARA PC Ce este un PC ? Calculatorul este un echipament electronic ce permite prelucrarea automata a datelor sau realizarea...

Evoluția Sistemelor de Calcul

1. INTRODUCERE 1.1. Evolutia sistemelor de calcul Sistemele de calcul au evoluat si evolueaza odata cu dezvoltarea tehnologiei de realizare a...

Rețele de calculatoare și interconectarea lor

Prin retea de calculatoare se intelege un numar de echipamente de procesare a infornatiei conectate intre ele si capabile sa schimbe mesaje....

Te-ar putea interesa și

Arhitecturi Lan

CAPITOLUL l NOŢIUNI GENERALE REFERITOARE LA REŢELE DE CALCULATOARE 1.1 INTRODUCERE Utilitatea calculatoarelor este de necontestat în toate...

Studiul rețelelor LAN cablat

Local Area Networks Acest proiect are rolul de a vă familiariza cu elementele fundamentale caracteristice reţelelor locale, prezentând aspecte...

Standardul Ethernet

Introducere Ethernet este denumirea unei familii de tehnologii de reţele de calculatoare, bazate pe transmisia cadrelor ( engleză: frames ) şi...

Fiabilitatea și siguranța rețelelor de calculatoare - noțiuni de securitate în rețelele 802.11

INTRODUCERE Comunicaţia fără fir se traduce prin transferul de informaţie la distanţă, fără uzul de conductori electrici. Distanţele pot fi...

Rețele de Calculatoare

I. Concepte fundamentale despre retele de calculatoare 1. Ce înseamna lucrul în retea? Calculatoarele personale, lucrând individual realizeaza o...

Arhitecturi de Rețea

Topologii de baza " Magistrala (bus) " Stea (star) " Inel (Ring) " Topologii hibride " Magistrala Stea " Daisy chained " Structura...

Rețele Ethernet partajate

I. SCOPUL LUCRARII Determinarea traficului (throughput) pe o retea Ethernet partajata pentru diverse incercari (trafic scazut si ridicat). II....

CMT

1.1 Aspecte introductive - Comunicatii mobile orice sistem de comunicatie la care cel putin unul dintre terminale se poate deplasa chiar daca...

Ai nevoie de altceva?