Sistemul Informational

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 20558
Mărime: 674.18KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

1.Sistemul informaţional: notiuni, definitii, concepte, legătura dintre sistemul decizional si sistemul informaţional al întreprinderii

2.Spaţiul informaţional unic al întreprinderii (firmei)

3.Etapele de dezvoltare a sistemelor informaţionale

4.Componentele sistemului informaţional: clasificarea şi caracteristica

5.Societatea informaţională: definiţii, trăsăturile caracteristice ale societăţii informaţionale

6.Întreprinderea virtuală

7.Noul tip de economie, întreprindere şi management bazate pe cunoştinţe

Extras din document

1.Sistemul informaţional: notiuni, definitii, concepte, legătura dintre sistemul decizional si sistemul informaţional al întreprinderii, avantaje şi dezavantaje

Sistemul informaţional se defineşte ca totalitatea de mijloace, metode şi personal, ce se utilizează pentru păstrarea, prelucrarea şi eliberarea informaţiei în interesul realizării obiectivului stabilit.

Tehnologia informaţională se defineşte ca totalitatea acţiunilor concentrate a personalului privind prelucrarea informaţiei primare în vederea obţinerii pentru consumator / utilizator a informaţiei de “ieşire”. Tehnologia informaţională reprezintă o categorie mai amplă, ce reflectă viziunea contemporană despre procesele de transformare a informaţiei în societatea informaţională.

Sistemul informaţional reprezintă sistemul om-calculator pentru asistarea procesului decizional şi a producţiei produselor informaţionale în baza tehnologiilor informaţionale computerizate.

Direcţiile principale de utilizare a sistemelor informaţionale în economie:

1.Mijloace pentru prelucrarea masivelor mari de informaţie nestructurată – asigură accesul şi prelucrarea informaţiei, ce de regulă, este generată de macromediul întreprinderii, permit realizarea accesului la bazele de date la distanţă, sistemele de informare şi de căutare; se folosesc în investigaţii de marketing, monitorizarea modificărilor în legislaţia în vigoare.

2.Mijloace pentru automatizarea business-proceselor întreprinderii – permit lucrătorilor întreprinderii să execute munci la nivel mai calitativ şi eficient; se referă mijloacele de prelucrare a masivelor mari de date structurate, de exemplu, baze de date, arhivele electronice.

3.Mijloace pentru automatizarea muncii managerilor – permit utilizarea experienţei mondiale, incorporate în produsele informaţionale pentru managementul întreprinderii.

Destinaţia sistemelor informaţionale.

Consumatorii mijloacelor informaticii aplicate sînt grupele de utilizatori, ce lucrează nemijlocit cu produsele (aplicaţiile)de program sau ce obţin anumită informaţie pregătită cu ajutorul acestor produse, precum şi alte rezultate de ieşire intermediate.

Grupele de consumatori:

1.executorii munca cărora este mai uşurată şi eficientă prin utilizarea mijloacelor informaticii aplicate sau nu poate fi realizată fără acestea;

2.conducătorii, care utilizează asigurarea aplicativă de programare în mod nemijlocit (de sine stătător), precum şi în formă de rezultate (rapoarte, documente, etc.), pregătite de alţi lucrători;

3.proprietarii afacerii, care au posibilitatea realizării unui control permanent cu periodicitatea şi profunzimea dorită a activităţii întreprinderii

Procesul managerial este înţeles, în primul rînd,ca un proces de folosire a informaţiei, actul conducerii reaiizîndu-se în cadrul ciclului:

INFORMAŢIE —> DECIZIE —> ACŢIUNE

Momentul central al acestui proces îl reprezintă luarea deciziei, adoptarea căreia generează informaţia decizională care, transmisă la executanţi, se traduce în acţiuni de producţie propriu-zisă.

Sistemul managerial al oricărei întreprinderi (firme) poate fi privit ca reţea de informaţii, de comunicări orizontale si verticale în cadrul căreia compartimentele, personalul de conducere si personalul condus reprezintă nodurile reţelei. lată de ce, pe structura organizatorică, sistemul managerial trebuie să folosească un sistem informaţional adecvat si eficient. Deoarece managementul înseamnă în primul rînd informaţie si comunicare, se poate fundamenta folosirea informaţiilor ca metodă. Sub acest aspect (si nu strict ca subsistem) sistemul informaţional al managementului poate fi definit ca sistem manual sau computerizat, proiectat si aplicat cu scopul de a furniza managerilor de la toate nivelurile si funcţiile informaţiile parvenite din sursele interne si externe organizaţiei, pentru comunicarea si utilizarea acestora în adoptarea de decizii eficiente în activităţile de previziune, organizare, coordonare si control, conform competenţelor specifice.

În acest context, ca "sistem de management" sau doar ca "tehnică" în etapa de luare a deciziei, sistemul informaţional al managementului prezintă următoarele caracteristici:

- se bazează pe o circulaţie verticală a informaţiilor (de exemplu, între subordonaţi si conducători);

- este alcătuit dintr-o multitudine de subsisteme care furnizează informaţii de la cele curente, operative, pînă la cele strategice;

- subsistemele componente sînt astfel coordonate st integrate, încît formează un tot unitar;

- necesită o bază de date bine pusă la punct, actualizată si structurată astfel încît să permită accesul rapid al managerilor la informaţiile stocate în ea;

- utilizează în mare măsură instrumentarul tehnic, solicitînd extinderea utilizării sistemelor automate;

- presupune antrenarea continuă a unui personal cu o înaltă competenţă profesională.

Preview document

Sistemul Informational - Pagina 1
Sistemul Informational - Pagina 2
Sistemul Informational - Pagina 3
Sistemul Informational - Pagina 4
Sistemul Informational - Pagina 5
Sistemul Informational - Pagina 6
Sistemul Informational - Pagina 7
Sistemul Informational - Pagina 8
Sistemul Informational - Pagina 9
Sistemul Informational - Pagina 10
Sistemul Informational - Pagina 11
Sistemul Informational - Pagina 12
Sistemul Informational - Pagina 13
Sistemul Informational - Pagina 14
Sistemul Informational - Pagina 15
Sistemul Informational - Pagina 16
Sistemul Informational - Pagina 17
Sistemul Informational - Pagina 18
Sistemul Informational - Pagina 19
Sistemul Informational - Pagina 20
Sistemul Informational - Pagina 21
Sistemul Informational - Pagina 22
Sistemul Informational - Pagina 23
Sistemul Informational - Pagina 24
Sistemul Informational - Pagina 25
Sistemul Informational - Pagina 26
Sistemul Informational - Pagina 27
Sistemul Informational - Pagina 28
Sistemul Informational - Pagina 29
Sistemul Informational - Pagina 30
Sistemul Informational - Pagina 31
Sistemul Informational - Pagina 32
Sistemul Informational - Pagina 33
Sistemul Informational - Pagina 34
Sistemul Informational - Pagina 35
Sistemul Informational - Pagina 36
Sistemul Informational - Pagina 37
Sistemul Informational - Pagina 38
Sistemul Informational - Pagina 39
Sistemul Informational - Pagina 40
Sistemul Informational - Pagina 41
Sistemul Informational - Pagina 42
Sistemul Informational - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Informational.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme Informatice si Sisteme Informationale

1. Sistemul informatic versus sistemul informational de conducere Un sistem informational este un ansamblu de oameni, echipamente, software,...

Monitorul - Dispozitiv Periferic

DEFINITIE, CARACTERISTICI, GENERALITATI 1. Definitie: Monitorul reprezinta acea componenta a calculatorului care se ocupa cu prezentarea sub...

Placa de Baza

Placa de baza 1. Istoria si arhitectura placilor de baza Lucrarea are un caracter general, de introducere in arhitectura sistemului de calcul cel...

Metode de Proiectare a Sistemelor Informatice

Metode de proiectare a sistemelor informatice Capitolul 1 - Prezentare generala Sistemul informatic - este un sistem care permite introducerea de...

Proiect Excel - Planificator pentru Bugetul Familial

Prezentare generala a programului de calcul tabelar Excel Excel este un program de calcul tabelar. O foaie de calcul este un plan dreptunghiular...

Pachete de Aplicatii pentru PC-uri - Proiect Excel

CAPITOLUL I PROCESORUL DE TABELE EXCEL Produsul Excel, elaborat de firma Microsoft, face parte din sistemul integrat de programe MS-Office,...

Caracteristica Generala a Memoriei PC

Introducere Ce este memoria? Psihologia defineşte memoria ca un proces prin care oamenii şi alte organisme reuseşc să codifice, să stocheze şi să...

Rețele de calculatoare

1. Rețeaua de calculatoare 1.1Definiție rețea de calculatoare. Rețeaua de comunicație reprezintă un ansamblu de calculatoare/terminale...

Ai nevoie de altceva?