Tendintele Informatizarii Moderne

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Tendintele Informatizarii Moderne.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 30 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Capaţina Valentina Dr. Conf. Univ.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

Introducere
Capitolul I. Scurt istoric.
I.I.. Trei etape ale dezvoltării societăţii .
I.II Dezvoltarea calculatoarelor.
Capitolul II. Noţiunea de informţie
II.I. Funcţiile şi caracteristicele informaţiei
Capitolul III. Strategii de informare
Capitolul IV. Conceptul de sistem informational
VI. Componentele sistemului informaţional
Capitolul V. Noi tendinte în tehnologia informatiei
V.I. Tenologiile internet, derivatele lui şi utilizarea lor
V.II. Intranetul
V.III. Extranetul
V.IV. Reţeaua privată virtuală(VPN)
V.V. Tehnologia Clint –Server
V.VI. Tehnologia-CASE
Capitolul VI. Învăţămîntul electronic
Bibliografie

Extras din document

Introducere

Dezvoltarea rapidă din ultimii ani a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a avut un impact puternic asupra societăţii şi economiei globale , aducînd în prim plan schimbari fundamentale ale modelelor de producţie şi distribuţie , condiţiilor comerciale, ocupării forţei de muncă şi veţii cotidiene. La început de mileniu, economia mondială se afla intr-un proces de trecere de la societatea predominant industrială la cea informaţionlă, definită de un set de reguli care duc la apariţia a ceea ce se numeşte noua economie.

Indentificarea regulilor ce predomină în societatea informaţională, precum şi a consecinţelor ce care structurează relaţiile sociale şi economice constituie o condiţie necesară în evaluarea interesului faţă de muca la distanţă şi a evoluţiei în timp a diferitelor ei forme de manifestare. La baza revoluţiei industriale stă energia şi materia primă, iar revoluţia informaţională este constituită din asimilarea de informaţie, prelucrarea ei şi telecomunicaţii.

Condiţiile trecerii la societatea informaţională sunt influienţate de dinamismul foarte puternic a noilor economii, în care tehnologiile digitale fac tot mai uşore, accesibile şi ieftine, accesarea, procesarea, stocarea şi transmiterea de informaţiilor.

Astăzi informaţiile traduse intr-un limbaj computerizat, ce reprezintă un limbaj de circulaţie internaţională, formează rolul de materie primă strategică, fundamentală dezvoltării economice şi sociale. Informaţia computerizată şi foarte bine structurată dirijează noile premise de producţie ,înlocuidu-le pe cele deja existente şi perturbînd viaţa cotidiană a societăţii. Potenţialul societăţii informaţionale se exprimă prin intensitatea utilizării a acestui limbaj universal, iar transformările cauzate de utilizarea limbajului computerizat reprezintă forţa şi puterea revoluţiei postindustriale

Capitolul I

Scurt istoric

I.I

Trei etape ale dezvoltării societăţii

În procesul de dezvoltare a societăţii se pot diferenţia trei mari etape istorice:

•Prima etapă – civliazaţia agrară ;

•A doua etapă – civilizaţia industrială

•A treia etapă – societatea bazată pe cunoaştere

Pentru apariţia primei etape au trecut mii de ani , raspîndindu-se in toată lumea în decurs de opt mii de ani şi , în cele din urmă , a permis majorităţii populaţiei de pe glob să evoluieze de la etapa tribală la etapa civilizaţiei agrare – feudale. Factorul primordial în cadrul civilizaţiei primei etape îl constituia pămîntul , în jurul cărui se conturau primele forme de logică, raţiune şi cultură umană, prima etapă a constituind fundamentul formării informaţiei ca noţiune.

A doua etapă a trecut cu mult mai repede decît prima ,ce s-a caracterizat prin trecerea de la o economie agrară caracterizată de activităţi de schimb de bunuri la o economie industrializată, tipică economiei de piaţă. În a doua etapă de dezvoltare a societăţii se observă o devizare a muncii, practic neaccesibilă pînă la momentul dat.

A treia etapă o putem numi contemporană cu toate că nu o putem delimita în careva date cronologice, fiindcă pe parcursul dezvoltării omenirii s-a observat o tendinţă aprigă de formare intelectuală a societăţi la baza căreia este cunoaşterea şi in primul rind informaţia, astfel a treia etapă doar se dezvoltă, acum este în mişcare şi nu putem cunoaşte limitele temporale de atingere a apogeului de cunoaştere . Ea este numită explozie informaţională, economie postindustrială, noua economie, economie digitală- cu toate că un termen acceptat de toată lumea nu există. Observăm astfel că a treia etapă reprezintă o punte de trecere de la munca fizică la cea intelectuală ,fiind începutul dezvoltării societăţii informaţionale, bazată pe cunoaştere

Fisiere in arhiva (1):

  • Tendintele Informatizarii Moderne.doc

Alte informatii

Rederat prezentat in cadrul conferintei de informatica ASEM 2007