Proceduri și Tehnici de Activitate Experimentală Specifice Chimiei

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 6463
Mărime: 45.05KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

I. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND EXPERIMENTUL DIDACTIC

I.1. Rolul şi locul experimentului de laborator

I.2. Criterii de clasificare a experimentului de laborator

II. PROCEDURI ŞI TEHNICI DE ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ SPECIFICE CHIMIEI

II.1. Operaţii fundamentale de laborator

II.1.1. Cântărirea

II.1.2. Dizolvarea şi calcinarea substanţelor

II.1.3. Decantarea şi cristalizarea

II.1.4. Precipitarea, filtrarea, spălarea, uscarea şi calcinarea precipitatelor

II.2. Analiza chimică calitativă

II.2.1. Analiza cationilor (separarea şi identificarea)

II.2.2. Analiza anionilor (separarea şi identificarea)

II.3. Analiza chimică cantitativă.

II.3.1. Analiza gravimetrică

II.3.2. Analiza volumetrică

III. ADECVAREA PROCEDURILOR ŞI TEHNICILOR DE ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, PROFIL, SPECIALIZARE

III.1. Obţinerea unor soluţii(clasa a VII-a)

Lucrare de laborator nr.1: Prepararea unei soluţii saturate de NaCl

Lucrare de laborator nr.2: Prepararea unei cantităţi determinate de soluţie de o anumită concentraţie,pornind de la solvent şi o substanţă solidă

Lucrare de laborator nr 3: Obţinerea unei anumite cantităţi de soluţie, de concentraţie dată, pornind de la un cristalo-hidrat.

Lucrare de laborator nr 4: Obţinerea unei anumite cantităţi de soluţie, cu o anumită concentraţie, dintr-o soluţie, prin diluare.

Lucrare de laborator nr 5: Obţinerea unei anumite cantităţi de soluţie, cu o anumită concentraţie, dintr-o soluţie, prin concentrare.

III.2. Cercetarea proprietăţilor unor acizi(clasa a VIII-a)

Lucrare de laborator nr.1: Identificarea unor soluţii de acizi

Lucrare de laborator nr.2: Acţiunea acizilor asupra metalelor

Lucrare de laborator nr.3: Acţiunea acizilorasupra oxizilor metalici

Lucrare de laborator nr.4: Acţiunea acizilor asupra bazelor

Lucrare de laborator nr.5: Acţiunea acizilorasupra sărurilor

III.3. Analiza calităţii unor produse alimentare

III.3.1. Analiza laptelui

III.3.2. Analiza cărnii

Anexă: Caracteristicile senzoriale ale cărnii cu diferite grade de prospetime

Extras din document

I. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND EXPERIMENTUL DIDACTIC

I.1. Rolul şi locul experimentului de laborator

Experimentul de laborator este metoda euristică de organizare şi realizare a activităţilor

practice pentru deducerea informaţiilor teoretice, concretizarea, verificarea, aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor psiho-motorii în perspective pregătirii elevilor pentru integrarea socio-profesională.

Experimentul de laborator fiind o metodă de dobândire de cunoştinţe şi de formare de priceperi şi deprinderi de muncă intelectuală şi practică permite o intensă antrenare a elevilor şi o participare deosebit de activă a acestora în procesul instructive-educativ, are un caracter accentuat aplicativ cu pondere deosebită în formarea deprinderilor practice ale elevilor având la bază intuiţia.

Chimia fiind o ştiinţă experimentală care îşi bazează procesul teoretic şi îşi găseşte aplicativitatea practică în încercările de laborator, are la bază experimentul atât ca metodă de investigaţie ştiinţifică cât şi ca metodă de învăţare.

Conceput în corelaţie cu principiile didacticii moderne, experimentul de laborator urmează treptele ierarhice ale învăţării, conducând elevul de la observarea unor fenomene chimice pe baza demonstraţiei, la observarea fenomenelor prin activitatea proprie( faza formării operaţiilor concrete), apoi la verificarea şi aplicarea în practică a acestora( faza operaţiilor formale) când se cristalizează structura formală a intelectului şi în continuare, la interpretarea fenomenelor observate care corespunde cu faza cea mai înaltă din treptele ierarhice ale dezvoltării( faza operaţiilor sintetice).

Experimentele chimice se folosesc de obicei, integrate, în număr mai mare sau mai mic, în diferite etape ale lecţiilor. Multitudinea sferelor de informaţii din domeniul chimiei, reprezentate prin noţiuni, concepte, fenomene şi legi solicită o gamă diversificată a experimentelor. Deci, experimentele de laborator pot fi organizate foarte diferenţiat, formularea sarcinilor concrete pentru efectuarea unui experiment ridicând probleme care implică: scopuri ale învăţării, accesibilitatea la învăţare, conţinutul învăţării, locul în procesul învăţării, corelarea cu alte strategii didactice de învăţare.

I.2. Criterii de clasificare a experimentului de laborator

Clasificarea experimentelor de laborator este strict legată de varietatea de sarcini şi se poate face după mai multe criterii:

a) Criteriul locului în ierarhia învăţării

După acest criteriu, experimentele de laborator pot fi:

-reproductive (demonstraţia se reproduce după un program dinainte stabilit indicându-se şi ceea ce trebuie să se observe şi la ce concluzie se ajunge);

-productiv- creative şi de cercetare (au loc în context problematizat complex în care se afirmă capacităţi operaţionale la nivel superior).

b) Criteriul participativ al elevilor

După acest criteriu, experimentele de laborator pot fi:

-experiment demonstrative efectuat de professor sau de o grupă de elevi;

-experiment frontal realizat de toţi elevii, în acelaşi timp individual sau pe grupe.

c) Criteriul capacităţii umane

Aceasta include noţiunea de capacitate de investigare experimentală, adică metoda experimentului ştiinţific în cunoaşterea realităţii. În funcţie de sfera acestor capacităţi, experimentele pot fi:

-experimente pentru deprinderi motorii

-experimente pentru deprinderi intelectuale.

Această clasificare nu poate delimita strict sfera experienţelor ce se desfăşoară în laboratorul de chimie. Este importantă precizarea faptului că nu există experienţă care să fie destinată în exclusivitate însuşirii deprinderilor intelectuale în afara deprinderilor motorii, iar fiecare activitate experimentală este concepută sub forma unei anumite strategii de învăţare.

d) Criteriul locului de învăţare (în lecţii)

După locul pe care îl ocupă în lecţie, experimentele de laborator se pot clasifica în:

-experimente pentru stimularea interesului faţă de noile informaţii (se află în momentul de introducere în lecţie);

-experimente pentru învăţarea noilor informaţii, aprofundarea sau extinderea lor (în lecţia propriu-zisă);

-experimente pentru fixarea lecţiei (se introduce pe parcursul lecţiei în momentele de feed-back sau în lecţiile de recapitulare);

-experimente pentru evaluare (locul lor este variabil putând fi utilizate la începutul învăţării, pe parcursul ei sau la sfârşitul procesului de învăţare).

Preview document

Proceduri și Tehnici de Activitate Experimentală Specifice Chimiei - Pagina 1
Proceduri și Tehnici de Activitate Experimentală Specifice Chimiei - Pagina 2
Proceduri și Tehnici de Activitate Experimentală Specifice Chimiei - Pagina 3
Proceduri și Tehnici de Activitate Experimentală Specifice Chimiei - Pagina 4
Proceduri și Tehnici de Activitate Experimentală Specifice Chimiei - Pagina 5
Proceduri și Tehnici de Activitate Experimentală Specifice Chimiei - Pagina 6
Proceduri și Tehnici de Activitate Experimentală Specifice Chimiei - Pagina 7
Proceduri și Tehnici de Activitate Experimentală Specifice Chimiei - Pagina 8
Proceduri și Tehnici de Activitate Experimentală Specifice Chimiei - Pagina 9
Proceduri și Tehnici de Activitate Experimentală Specifice Chimiei - Pagina 10
Proceduri și Tehnici de Activitate Experimentală Specifice Chimiei - Pagina 11
Proceduri și Tehnici de Activitate Experimentală Specifice Chimiei - Pagina 12
Proceduri și Tehnici de Activitate Experimentală Specifice Chimiei - Pagina 13
Proceduri și Tehnici de Activitate Experimentală Specifice Chimiei - Pagina 14
Proceduri și Tehnici de Activitate Experimentală Specifice Chimiei - Pagina 15
Proceduri și Tehnici de Activitate Experimentală Specifice Chimiei - Pagina 16
Proceduri și Tehnici de Activitate Experimentală Specifice Chimiei - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Proceduri si Tehnici de Activitate Experimentala Specifice Chimiei.doc

Alții au mai descărcat și

Reacții chimice - rolul experimentului de laborator în studiul reacțiilor chimice la gimnaziu

INTRODUCERE „ Lucrul cel mai minunat cu care ne putem întâlni este misterul. La baza artei si stiintei adevarate se afla emotia primara. Cel care...

Clorofila - colorant natural E 140

INTRODUCERE Industria alimentara are ca obiectiv principal obtinerea produselor alimentare care sa satisfaca din ce in ce mai mult cerintele...

Aerosoli

AEROSOLII Aerosolii reprezinta starea de dispersie foarte fina a unei substante lichide sau solide intr-un mediu gazos. Mediul gazos este...

RMN

INTRODUCERE Rezonanţa Magnetică Nucleară este o tehnică foarte des folosită în chimie pentru determinarea structurii diverşilor compuşi chimici,...

Te-ar putea interesa și

Proceduri și Tehnici Experimentale Specifice Chimiei

«“Ştiinţa nouă” nu poate fi decât experimentală… Materia primă a cunoaşterii este percepţia senzorială, pe care omul de ştiinţă o obţine din...

Ai nevoie de altceva?