Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică

Referat
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 6210
Mărime: 357.79KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof.dr. Nicolescu Carmen

Cuprins

1. Generalităţi. Definirea metodei de analiză 2

2. Principiul metodei 4

3. Avantajele metodei 8

4. Dezavantajele metodei 10

5. Aparatura utilizată 11

6. Etapa preparativă de pregătire a probelor 14

7. Descrierea metodei de lucru specifice 16

8. Rezultate furnizate 19

9. Interpretarea rezultatelor obţinute 20

10. Aplicaţii în identificarea componentelor alimentare 21

11. Bibliografie 24

Extras din document

1.Definirea metodei de analiză

Spectroscopia a reprezentat iniţial studiul interacţiunii dintre radiaţie şi materie în funcţie de lungimea de undă (λ). De fapt, istoric, spectroscopia s-a referit la utilizarea luminii vizibile dispersate în funcţie de lungimea de undă a sa, de exemplu, printr-o prismă.

Fig.1. Dispersia luminii trecând printr-o prismă triunghiulară

Mai târziu, conceptul a fost extins foarte mult pentru a cuprinde orice măsurare a unei cantităţi în funcţie de lungimea de undă sau de frecvenţă. Astfel, de asemenea, se poate referi la un răspuns la un câmp alternativ sau frecvenţă variabilă (ν). O nouă prelungire a domeniului de aplicare al definiţiei adăugată de energie (E), ca o variabilă, o dată ce relaţia foarte strânsă E = hν pentru fotoni a fost realizată (h este constanta lui Planck).

Spectroscopie de absorbţie este o tehnică, în care puterea unui fascicul de lumină măsurate înainte şi după interacţiune se compară cu un eşantion. Tehnici specifice de absorbţie tind să fie menţionate de lungimea de undă a radiaţiilor măsurate cu spectroscopia de absorbţie cu ultraviolete, în infraroşu sau cu microunde. Absorbţia se produce atunci când energia fotoniilor se potriveşte cu diferenţa de energie dintre cele două stări ale materiei.

La baza spectrometriei de absorbţie atomică se află fenomenul de autoabsorbţie sau autoinversie a liniilor spectrale observat de Fraunhofer în 1817 si definit de Kirchoff în 1859 prin legea : orice corp chimic poate absorbi acele radiaţii pe care el însuşi le poate emite în condiţii determinate şi ulterior aplicate analitic de către Walsh în 1955.

Filiala spectroscopiei care se ocupă de măsurarea energiei radiante transmise sau reflectate de către un organism, este o funcţie a lungimii de undă. Măsurarea este de obicei, comparată cu cea transmisă sau reflectată de un sistem care serveşte ca un standard. În chimie şi fizică, diferite tipuri de spectrofotometre acoperă game largi ale spectrului electromagnetic: ultraviolete (UV), lumina vizibilă, infraroşu (IR), sau cu microunde. Spectrofotometria UV este deosebit de utilă în detectarea şi cuantificarea substanţelor incolore, în soluţie.

În metoda spectrofotometrică se măsoară valoarea absolută a absorbanţei folosind aparate numite spectrofotometre.

2.Principiul metodei

Fig.2.Procesul de absorbţie atomică

Spectrofotometria de absorbţie atomică se bazează pe determinarea concentraţiei unui element chimic din proba ce se analizează, prin măsurarea absorbţiei unei radiaţii electromagnetice cu lungime de undă specifică, la trecerea acesteia prin mediul în care sunt uniform distribuiţi atomii liberi ai elementului respectiv. Nivelul de absorbţie este proporţional cu concentraţia atomilor în mediul de distribuţie.

Dacă lumina doar a lungimii de undă influenţează drumul liber, starea de bază a unui atom, atomul poate absorbi lumina şi intră într-o stare excitată într-un proces cunoscut sub denumirea de absorbţie atomică.

Preview document

Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 1
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 2
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 3
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 4
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 5
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 6
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 7
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 8
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 9
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 10
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 11
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 12
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 13
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 14
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 15
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 16
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 17
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 18
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 19
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 20
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 21
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 22
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 23
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 24
Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Analiza Chimica a Alimentelor prin Spectrofotometrie cu Absorbtie Atomica.doc

Alții au mai descărcat și

Studii privind Compoziția și Structura Materialelor Compozite Utilizate în Tehnologia Apei

CAPILTOLUL I STRUCTURA MATERIALELOR COMPOZITE 1.1. Compozitia si structura zeolitilor Sitele moleculare zeolitice îsi au un început modest...

Geochimia Metalelor Grele

INTRODUCERE Termenul de metale grele se refera la orice element chimic metalic, care are o densitate relativ mare si este toxic sau otrăvitor in...

Spectrofotometrie

1.1 Prezentare generală a metodei de analiză chimică prin spectrofotometrie Spectrofotometria este o metodă optică de determinarea a...

Coroziunea

6. METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A MATERIALELOR METALICE Protectia împotriva coroziunii reprezinta totalitatea masurilor care se iau pentru a...

Adsorbanți alimentari. săruri anorganice anhidre

1. Adsorbtia Adsorbtia (v. Adsorbtie) este procesul unitar bazat pe retinerea substantelor impurificatoare (sorbati) pe corpuri solide sau...

Hidrocarburi aciclice saturate (Alcani)

Hidrocarburile aciclice saturate numite alcani sau parafine, au formula generala CnH2n+2. Conform cu aceasta formula fiecare termen din seria...

Te-ar putea interesa și

Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi

Capitolul 1. Tema lucrării: Să se proiecteze o staţie de alimentare şi epurare a apei potabile pentru un oraş de 30000 locuitori şi o industrie...

Proiectarea unei instalații de epurare a apelor uzate municipale

CAPITOLUL 1. TEMA DE PROIECTARE A. Sa se elaboreze proiectul tehnologic al unei instalatii de epurare a apelor uzate municipale. Se dau...

Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii

Capitolul I – Consideraţii preliminare Secţiunea I: Noţiunea de urmă in criminalistică. Clasificarea urmelor. Urmele-materie. „Noţiunea de urmă...

Contaminarea cu Mercur a Produselor Zaharoase

Introducere În acest referat s-a abordat problema contaminării produselor zaharoase cu mercur şi compuşi ai mercurului precum şi efectul pe care...

Tehnici Analitice Folosite pentru Autentificarea Produselor Alimentare

Tehnicile analitice au fost amplu dezvoltate in ultima perioada datorita descoperirii a noi instrumente performante si mai ales nevoii de a...

Determinarea plumbului și cadmiului din alimente prin spectometrie de absorbție

1. SCOP Prezenta procedura stabileste modul in care se efectueaza determinarea continutului in metale grele ( Pb, Cd ) al produselor alimentare si...

Contaminarea cu Mercur a Produselor Alimentare

INTRODUCERE În acest referat s-a abordat problema contaminării produselor alimentare cu mercur şi compuşi ai mercurului precum şi efectul pe care...

Spectrofotometrie

1.1 Prezentare generală a metodei de analiză chimică prin spectrofotometrie Spectrofotometria este o metodă optică de determinarea a...

Ai nevoie de altceva?