Masurarea Temperaturii Solului

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Masurarea Temperaturii Solului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Stefan Iordache, Sterie Ciulache

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Chimie Generala

Extras din document

Temperatura solului reprezintă elementul de care depinde încălzirea aerului din imediata apropiere a solului, ea influenţând procesele de evaporare» de transformare a materiei organice din sol, de dizolvare sau precipitare a unor săruri solubile. La nivelul suprafeţei solului are loc transformarea energiei solare în energie calorică, De căldura din sol depinde viaţa microorganismelor şi dezvoltarea plantelor. De asemenea, în proiectarea diferitelor construcţii amplasate în interiorul solului (fundaţiile clădirilor, conductele de apă, canalizare, gaze naturale, reţele telefonice) trebuie să se ţină seama de distribuţia temperaturii în adâncimea solului.

Regimul temperaturii soiului este determinat de cantitatea de energie solară incidenţă pe suprafaţa lui, precum şi de schimburile reciproce de căldură cu atmosfera şi cu straiele mai adânci ale solului. Mărimea variaţiilor diurne, anuale şi neperiodice este strâns legată de proprietăţile fizice ale solului, conţinutul de apă, natura învelişului vegetal, prezenţa stratului de zăpadă, altitudinea absolută şi relativă a terenului, forma reliefului precum şi de orientarea şi înclinarea pantei.

Procesele termice care se produc în sol, respectiv răcirea şi încălzirea sa, sunt condiţionate de proprietăţile calorice ale solului, care sunt: capa¬citatea calorică, conductivitatea calorică şi conductivitatea termică. Acestea sunt strâns legate de proprietăţile fizice ale solului, adică de: compoziţie, structură, culoare şi grad de umectare. Aceste proprietăţi fac ca la aceleaşi valori ale radiaţiei solare, solurile să se încălzească şi să se răcească diferit pe distanţe orizontale mici.

Observaţiile privind temperatura solului în cadrul staţiilor meteo¬rologice se fac atât la suprafaţă cât şi în adâncimea lui, iar în timpul iernii, când se produc ninsori, termometrele sunt menţinute permanent deasupra stratului de zăpadă, întrucât ele determină temperatura la nivelul supra feţei active, reprezentată în acest anotimp de zăpadă.

Măsurarea temperaturii suprafeţei solului sau zăpezii pe parcela lipsită de vegetaţie

In cadrul, acestor determinări se folosesc instrumente termometrice aerologice reprezentate de termometrul ordinar, termometrul de maximă şi cel de •minimă. Ele sunt instalate pe o parcelă cu solul alinat şi nivelat, situată în sudul platformei meteorologice, având rezervoarele pe jumătate introduse în sol. Distanţa dintre termometre trebuie să fie de 10 cm, ele fiind aşezate în poziţie orizontală, cu excepţia celui de maximă, care este puţin înclinat (5°) spre rezervor.

In privinţa orarului observaţiile, acestea se efectuează zilnic la termenele climatologice reprezentate de orele 01, 07, 13 şi 19, precizia măsurătorilor fiind de 0,1 °C.

Observatorul citeşte mai întâi termometrul ordinar, apoi capătul coloanei de alcool şi al indicelui iar la sfârşii, termometrul de maximă. Acesta trebuid să se apropie de termometre dinspre nord, pentru a nu le umbri. In funcţie de stările de timp în care se fac măsurătorile apar următoarele siluaţii:

- în timpii sezonului cald. termometrul de minimă se ridică de pe sol după observaţia climatologică de la ora 07 (pentru a se proteja de temperaturile ridicate din timpul zilei) şi, se repoziţioneazâ cu aproximativ 60 de minute înainte de observaţia de la ora ll);

- atunci când temperaturile suprafeţei solului sau zăpezii se apropie

de 36"C. termometrul ordinar şi cel de maximă se ridică de pe platformă,

deoarece funcţionarea lor devine improbabilă;

Posibilitatea înregistrării unor temperaturi extrem de ridicate la nivelul suprafeţei solului face ca limitele scărilor termometrice să fie mai largi (între 35° şi 70; sau chiar si 80°C).

Valorile astfel obţinute în urma măsurătorilor se notează în registrul RM-1M, neaplicând-se nici o corecţie. Protecţia termometrelor contra îngheţului se asigură prin ungerea rezervoarelor şi a părţilor care vin în contact cu stilul sau zăpada cu un amestec de vaselină şi ulei mineral.

Măsurarea temperaturii solului ta diferite adâncimi

Se realizează la staţiile meteorologice din România cu ajutorul unor termometre do sol numite şi geotermometre. In această categorie intră următoarele tipuri de instrumente termometrice: termometre cu cot, termometre drepte Junkalor, termometre cu tragere verticală şi termometre sondă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Masurarea Temperaturii Solului.doc