Poluantii Organici si Efectele asupra Mediului Inconjurator

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Poluantii Organici si Efectele asupra Mediului Inconjurator.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Anastasie Corina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Chimie Generala

Cuprins

CAPITOLUL I –Poluanţii organici 4
I.1 Poluanţii organici persistenţi ( POP) 4
I.1.1. Pesticide 4
I.1.2. Substaţe chimice industriale 7
I.1.3. Produse secundare la ardere 8
CAPITOLUL II –Hidrocarburile 9
II.1. Hidrocarburile aromatice 9
II.1. Metode de obţinere 10
CAPITOLUL III –Efectele poluanţilor organici asupra mediului înconjurător 12
III.1. Impactul asupra apei 13
III.1. Impactul asupra solului 13
III.1. Impactul asupra aerului 14
III.1. Impactul asupra sănătăţii umane 14
Concluzii
Bibliografie
Introducere

Extras din document

În ultimele decenii, odată cu creşterea numărului populaţiei de pe glob şi necesităţilor ei, se înregistrează o creştere considerabilă a producerii diferitor substanţe şi articole sintetice, în componenţa cărora intră compuşii chimici care, în timpul fabricării şi utilizării, prezintă un pericol mare pentru sănătatea oamenilor şi mediul ambiant. Plus la aceasta, începand cu mijlocul secolului trecut, a sporit considerabil utilizarea pesticidelor in agricultură, aplicarea intensivă a carora provoaca efecte toxice asupra tuturor fiinţelor vii.

O categorie deosebit de periculoasă o prezintă poluanţii organici persistenti (POP) care se utilizează în industrie şi agricultură şi, in unele cazuri, se generează în cadrul proceselor industriale şi în rezultatul arderii.

Există doisprezece poluanţi organici persistenţi care posedă efecte toxice şi influenţează asupra organismelor vii:

a) Pesticide: aldrina, dildrina, DDT, heptaclor, mirex, clordan, taxofena, endrina;

b) Substanţe chimice industriale: hexaclorbenzolul (se utilizeaza si in calitate de pesticid), BPC (bifenili policlorurati);

c) Produse secundare de la ardere: diaxine, furane.

Hidrocarburile fac parte de asemenea din categoria poluanţiilor organici care afectează mediul înconjurător. Acestea sunt de două tipuri hidrocarburi aromatice: xilenii, toluenul, butadina şi fornaldehida; hidrocarburi aromatice polinucleare: piren şi naftalina.

Până în prezent s-a realizat un număr limitat de studii pentru evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor organici. Singurele date se rezumă la concentraţiile de apă potabilă şi expunerea hranei la aceşti poluanţi, concluzionându-se faptul că în anumite cazuri calitatea apei în România s-a deteriorat rapid în ultimele decenii aceasta reprezentând o ameninţare severă atât faţă de mediu, cât şi faţă de sănătatea umană.

Capitolul I Poluanţii organici

I.1. Poluanţii organici persistenţi POP

Poluanţii organici persistenţi sunt substanţele chimice care rămân intacte în mediu perioade îndelungate, toxice pentru oameni şi organismele sălbatice şi care se acumulează în ţesuturile grase, sunt volatile şi au o circulaţie globală prin atmosferă şi apele mărilor şi oceanelor.

Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi este focalizată pe reducerea şi, unde este cazul, eliminarea a 12 POP-uri de interes internaţional. Aceste POP-uri includ 9 pesticide: aldrin, clordan, diclorodifeniltricloroetan (DDT), dieldrin, endrin, heptaclor, hexaclorbenzen (de asemenea produşi chimici industriali), mirex şi toxafen; doi produşi chimici industriali – bifenili policloruraţi (BPC – de asemenea produşi secundari nedoriţi) şi hexaclorbenzen (HCB); şi patru produşi secundari – dibenzo-p-dioxine policlorurate (DDPC) şi dibenzo-furani policloruraţi (DFPC), HCB şi BPC.

I. 1. 1. Pesticide

a) Aldrin

Aldrin este unul dintre insecticidele organice clorurate care a fost utilizat pe scară largă până în anii 1970, când a fost interzis în majoritatea ţărilor. Acesta este un solid incolor. Înainte de a interdicţiei, a fost foarte mult folosit ca un pesticid pentru tratarea seminţelor şi a solului. Aldrin şi conexe "cyclodiene" pesticide a devenit notorii ca poluanţi organici persistenţi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Poluantii Organici si Efectele asupra Mediului Inconjurator.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI BIOTEHNOLOGII SPECIALIZAREA: SISTEME DE EVALUARE ŞI CONTROL A CALITĂŢII MEDIULUI MASTER, ANUL I DISCIPLINA: METODE FIZICO-CHIMICE DE EVALUARE A CALITATII MEDIULUI