Poluarea Mediului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Poluarea Mediului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Nistreanu Viorica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Chimie Generala

Extras din document

GENERALITĂŢI

Acţiunile pentru reducerea poluării sunt esenţiale daca vrem ca viata pe Pamant sa continue. Ele pot fi întreprinse numai de guverne si sunt costisitoare. Dar ar trebui sa fim dispuşi sa plătim scump supravieţuirea omenirii.

Ca rezultat al progreselor din industrie, agricultură si tehnologie, se creează cantităţi tot mai mari de deşeuri. Gazele, lichidele, deşeurile solide, deşeurile menajere si apele reziduale poluează mediul si in unele locuri nivelele de poluare sunt periculos de ridicate.

Intr-un mediu ecologic echilibrat, deşeurile putrezesc producând materiale noi, utile:

- frunzele căzute creează un îngrăşământ natural care îmbogăţeşte solul;

- excrementele animalelor sunt descompuse de insecte si organisme mai mici, eliminând din nou in aer si in sol elemente importante.

Un asemenea mediu, in care prospera multe forme de viata, ar trebui sa fie un model pentru viata moderna. Daca vrem sa trăim intr-o lume sănătoasa, trebuie sa minimalizam efectele reziduurilor produse de societate.

Daca se va permite reziduurilor sa domine mediul, echilibrul natural este pierdut si acest dezechilibru poate avea efecte dezastruoase asupra animalelor, vegetaţiei si a climei.

Poluarea are diferite cauze si afectează uscatul, apele, atmosfera si biosfera. Chiar si zgomotul este un tip de poluare care ar trebui limitat. Studiul si împiedicarea poluării a devenit o ramura importanta a ştiinţei.

Daca uneori poluarea mediului înconjurător este un rezultat al cauzelor naturale cum ar fi erupţiile vulcanice, cea mai mare parte a substanţelor poluante provine din activităţile umane.

Exista doua categorii principale de materiale poluante (poluanţi):

- Poluanţii biodegradabil sunt substanţe, cum ar fi apa menajera, care se descompun rapid în proces natural. Aceşti poluanţi devin o problema când sunt adunaţi mai rapid decât pot sa se descompune.

- Poluanţii nondegradabili sunt materiale care nu se descompun sau se descompun foarte lent în mediul natural. O dată ce apare contaminarea, este dificil sau chiar imposibil sa se îndepărteze aceşti poluanţi din mediu. Compuşii nondegradabili cum ar fi Diclor-Difenil-Tricloretan (DDT), dioxine, difenili policrorurati (PCB) si materiale radioactive pot sa ajungă la nivele periculoase de acumulare si pot sa urce în lanţul trofic prin intermediul animalelor. De exemplu, moleculele compuşilor toxici pot sa se depună pe suprafaţa plantelor acvatice fara sa distrugă acele plante. Un peste mic care se hrăneşte cu aceste plante acumulează o cantitate mare din aceste toxine. Un peste mai mare sau alte animale carnivore care se hrănesc cu peşti mici pot sa acumuleze o cantitate mai mare de toxine. Acest proces se numeşte bioacumulare.

Principalele surse de poluare:

- Industria

- Transporturile

- Eruptiile vulcanice

- Furtunile de praf

- Incendiile naturale

- Activitatile casnice

Industria

Industria este, la momentul actual, principalul poluant la scara mondiala. Procesele de producţie industriala. Emisiile sunt substanţe eliberate in atmosfera de către uzine, sau alte centre. Procedeele de producţie industriala eliberează emisiile, care se redepun in cazul in care nu exista filtre pentru epurarea gazelor reziduale. Substanţele specifice sunt atunci eliberate si pot provoca local catastrofe.

In momentul procesului de combustie, substanţele gazoase, lichide si solide sunt eliberate in atmosfera de furnale. In funcţie de înălţimea furnalelor si de condiţiile atmosferice, gazele de eşapament provenind din focare se răspândesc local sau la distante medii, - uneori chiar si mari - cazând din nou sub forma de particule mai fine decât poluarea atmosferica măsurabila in locurile de emisie.

Degajările industriale in ultima instanţa nimeresc in sol, e cunoscut faptul ca in jurul uzinelor metalurgice in perimetrul a 30-40 km in sol e crescută concentraţia de ingrediente ce intra in compoziţia degajaţilor aeriene a acestor uzine.

Transporturile

Transporturile sunt, după cum bine ştiţi, o alta importanta sursa de poluare. Astfel, in S.U.A. 60% din totalul emisiilor poluante provin de la autovehicule, iar in unele localităţi ajung chiar si pana la 90%. Autovehiculele care funcţionează cu motor cu combustie, sunt un factor poluant care este luat din ce in ce mai mult in seama. Orasele mari sau aglomeratiile urbane dense sunt afectate in mare masura de transporturile cu eliberare de noxe.

Poluarea aerului realizata de autovehicule prezintă doua mari particularităţi: in primul rând eliminarea se face foarte aproape de sol, fapta care duce la realizarea unor concentraţii ridicate la înălţimi foarte mici, chiar pentru gazele cu densitate mica si mare capacitate de difuziune in atmosfera. In al doilea rând emisiile se fac pe întreaga suprafaţa a localităţii, diferenţele de concentraţii depinzând de intensitatea traficului si posibilităţile de ventilaţie a străzii. Ca substanţe care realizează poluarea aerului, formate dintr-un număr foarte mare (sute) de substanţe, pe primul rând se situează gazele de eşapament. Volumul, natura, si concentraţia poluanţilor emişi depind de tipul de autovehicul, de natura combustibilului si de condiţiile tehnice de funcţionare. Dintre aceste substanţe poluante sunt demne de amintit particulele in suspensie, dioxidul de sulf, plumbul, hidrocarburile poliaromatice, compuşii organici volatili (benzenul), azbestul, metanul si altele.

Fisiere in arhiva (1):

  • Poluarea Mediului.doc