Combinatii Complecse ale Fierului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Combinatii Complecse ale Fierului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lector VLASE GABRIELA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Chimie Organica

Cuprins

I. CLASIFICAREA COMBINAŢIILOR COMPLEXE AI Fe pag. 4
II. FIER – METAL – PROTEINE pag.7
A. HEMOFIERPROTEINE pag.7
A.1. HEMOGLOBINA, MIOGLOBINA pag.7
A.1.1. STRUCTURA MOLECULARĂ A MIOGLOBINEI ŞI HEMOGLOBINEI
pag.8
A.1.2. CHIMIA COORDINATIVĂ A HEMOGLOBINEI ŞI MIOGLOBINEI
pag.11
A.1.2.a. STEREOCHIMIA COMPLEXULUI pag.11
A.1.2.b. LEGĂTURA Fe-O2 pag.13
A.1.2.c. OXIGENAREA REVERSIBILĂ pag.14
A.2. CITOCROMII pag.16
A.2.1. CITOCROMUL C pag.17
A.2.2. ALTE TIPURI DE CITOCROMI pag.20
III. ALTE COMBINAŢII COMPLEXE ALE FIERULUI pag.21
IV. BIBLIOGRAFIE pag.25

Extras din document

I. CLASIFICAREA COMBINAŢIILOR COMPLEXE AI FERULUI

A. COMPLECŞI CU LIGANZI POLIDENTAŢI (M’- Fe(C2O4))

- Fe(phen)33+

- Fe(Ndiox)2-

- Fe(acac)3

- Fe(phen)33+

- FeX4 (x = Cl, Br)

- FeCl2(diars)2Cl2

- FeBr2(diars)2Br2

B. COMPLECŞI ORGANO-METALICI

1. METALCARBONILII ŞI DERIVAŢI MONONUCLEARI

Fe(CO)5

Fe(CO)42-

HFe(CO)5+

L2HFe(CO)3+

2. METALCARBONILI ŞI DERIVAŢI DINUCLEARI

Fe(CO)9

Fe2(CO)82-

Fe2(CO)8J2

H2Fe2(CO)8

3. METALCARBONILI ŞI DERIVAŢI TRINUCLEARI

Fe(CO)2

FeRu2(CO)12

FeMn2(CO)14

FeRe2(CO)14

Fe3(CO)112-

N2Fe3(Co)11

4. METALCARBONILI ŞI DERIVAŢI TETRANUCLEARI

Fe4(C)132-

H2Fe4(CO)13

5. METALCARBONILI ŞI DERIVAŢI HEXANUCLEARI

Fe4Re2(CO)24

6. COMPLECŞI -OLEFINICI

a) COMPLECŞI REZULTAŢI PRIN UNIREA Fe CU OLEFINE MONODENTATE

- (-C2H4)2Fe(CO)4 cu structura:

- (-C2H4)Fe(CO)2(-C5H5) cu structura:

b) COMPLECŞI REZULTAŢI PRIN UNIREA Fe CU OLEFINE BIDENTATE

- (ciclooctadiena)Fe(CO)3 cu structura:

7. COMPLECŞI - ALILICI

- (-C3H5)Fe

- (-C3H5)Fe (CO)3

- (-C3H5)Fe (-C5H5)

8. COMPLECŞI CU DIENE

a) Fe CU BUTADIENA FORMEAZĂ:

- (-C4H6)Fe (CO)3 cu structura:

- (-C5H5)Fe(CO)2 (-C4H6) cu structura:

b) Fe CU CICLOBUTADIENA FORMEAZĂ:

- (-C4H4)Fe (CO)3

9. COMPLECŞI -CICLOPENTADIENILICI

10. COMPLECŞI -CARBORANICI (CU LIGANZI CARBORANICI)

(-1,2-C2B9N11)2Fe –

(-1,2-C2B9N11)Fe(-C5H5)

C. FIER-METAL-PROTEINE

1. HEMOFIERPROTEINE

2. CITOCROMII

D. DUPĂ FUNCŢIILE COMPLECŞILOR ÎN ORGANISMUL UMAN:

1. PENTRU TRANSPORTUL O2 ÎN ORGANISM: HEMOGLOBINA

2. PENTRU DOZAREA O2 ÎN ORGANISM (ŢESUTURI): MIOGLOBINA, CITOCROMII

E. COMPLECŞI PENTRU TRANSPORTUL ALTERNATIV AL O2 LA ANIMALE INFERIOARE:

- HEMERITRINA

- HEMOCIANINA

F. PROTEINE Fe-S

G. PROTEINE Fe-PROTEINE NONHEMICE

1. CENTRE (2Fe-2S)

2. RUBREDOXINE

3. CLUSTERI Fe/S POLINUCLEARI

4. ENZIME ALE Fe-MONONUCLEARE NEHEMICE

H. COMPLECŞI DE PRELUARE, TRANSPORT ŞI DEPOZITARE A Fe:

1. SIDEROFORI

2. FOTOSIDEROFORI

3. FERITRINA

4. HEMOSIDERINA

În continuare se vor prezenta câteva clase de complecşi ai Fe.

II. FIER-METAL-PROTEINE

Dintre fier-metal-proteine face parte atât grupa HEMOPROTEINELOR (HEMOFIERPROTEINE) cât şi grupa NEHEMOPROTEINELOR.

Ultima grupă cuprinde proteine cu greutate moleculară mică care, nu conţin HEM, aşa cum este FIEREDOXINA şi alte metal-proteine similare, un transportor de electroni asociat cu fixare de azot şi cu alte procese.

A. HEMOFIERPROTEINE

A.1. HEMOGLOBINA Ş MIOGLOBINA

HEMUL este o PORFIRINĂ DE Fe (II), cea mai răspândită atât din punct de vedere al apariţiei într-o varietate de organisme cât şi al variaţiei de funcţii.

PORFIRINA DE Fe (II) are cei 8 atomi de H înlocuiţi cu 1 radical vinil, 4 radicali metil şi 2 radicali propionil.

HEMUL B rezultă prin chelarea Fe2+ de către PROTOPORFIRINA IX, cei 2 atomi de H sunt înlocuiţi (şi rezultă HEMUL B SAU PROTOHEMUL).

HEMUL B este neutru din punct de vedere electric.

HEMOFIERPROTEINELE se formează prin unirea PROTOPORFIRINEI IX cu o APOPROTEINĂ.

Fisiere in arhiva (1):

  • Combinatii Complecse ale Fierului.doc

Alte informatii

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE CHIMIE-BIOLOGIE-GEOGRAFIE, SECŢIA CHIMIE