Compusi Functionali cu Oxigenul

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Compusi Functionali cu Oxigenul.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Stoica Ligia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Chimie Organica

Extras din document

1. Definitia compusilor functionali

Prin combinatii cu functiuni simple se inteleg acele substante care contin in molecula o grupa caracteristica unei functiuni organice. Formula cea mai simpla a unei asemenea combinatii este R-X, in care R reprezinta restul de hidrocarbura (radicalul) si X-grupa functionala. Cand in molecula substantei exista mai multe grupe functionale identice, combinatia respectiva are functie multipla.

2. Clasificarea compusilor functionali

a) Compuşi organici cu funcţiuni simple

R-F funcţiune simplă; F- grupare funcţională:

- monovalentă

- divalentă

- trivalentă

F R-F Denumirea funcţiunii Nomenclatura I.U.P.A.C.

Monovalente

-X R-X Compuşi halogenaţi Halogen + hidrocarbură

-OH R-OH Compuşi hidroxilici (olici) Hidrocarbură + ol

-NH2 R-NH2 Amine Amino + hidrocarbură

-NO2 R-NO2 Nitroderivaţi Nitro + hidrocarbură

-NO R-NO Nitrozoderivaţi Nitrozo + hidrocarbură

-N=N- Ar-N=N-Ar Azoderivaţi Azo + hidrocarbură

-NH-NH- Ar-NH-NH-Ar Hidrazoderivaţi Hidrazo + hidrocarbură

-[NN]+ Ar-NN]+X- Săruri de diazoniu Halogenură de arendiazoniu

-SH R-SH Tioli Hidrocarbură + tiol; alchil + mercaptan

S=O

Sulfoxizi Alchil + sulfoxid

Sulfone Alchil + sulfonă

-SO3H R-SO3H Acizi sulfonici Acid hidrocarbură + sulfonic

-SO2H R-SO2H Acizi sulfinici Acid hidrocarbură + sulfinic

Divalente

>C=O

Compuşi carbonilici

Aldehide Hidrocarbură + al

Cetone Hidrocarbură + onă

Trivalente

-C=O

OH Compuşi carboxilici

Acizi carboxilici Acid hidrocarbură + oic

Prin modificarea grupărilor funcţionale rezultă derivaţi funcţionali.

b) Compuşi organici cu funcţiuni multiple

R(F)n

c) Compuşi organici cu funcţiuni mixte

RF1F2

2.1. Compusi functionali cu functie monovalenta

Compusii functionali cu functie monovalenta au formula generala R-OH.

Daca R este o hidrocarbura saturata atunci compusii se numesc alcooli, iar daca radicalul de hidrocarbura este o arena, atunci compusii se numesc fenoli(Ar-OH).

In cadrul compusilor functionali cu functie monovalenta, mai intalnim si eterii ce eu formula generala R-O-R, unde R este radicalul de hidrocarbura.

2.1.1. Alcoolii

Definiţie: Sunt compuşi hidroxilici cu formula R-OH la care gruparea OH este legată de un Csp3 aparţinând unui rest hidrocarbonat saturat, nesaturat sau unei catene laterale a unei arene.

Clasificare:

- saturaţi CH3–OH;

După natura rădăcinii hidrocarbonat: - nesaturaţi CH2=CH–CH2OH;

- aromatici C6H5–CH2OH

- primari R–CH2–OH;

După natura atomului de carbon: - secundari R2CH–OH;

- terţiari R3C–OH.

După numărul grupărilor OH: - alcool monohidroxilici CH3–OH

- alcool polihidroxilici CH2 – CH2

| |

OH OH

Nomenclatura

Regulă: Numele alcoolilor se formează prin adăugarea sufixului ol sau al prefixului hidroxi la numele hidrocarburii de bază.

Pentru unii compuşi simpli se utilizează şi o nomenclatură mai veche, în care cuvântul alcool este urmat de numele radicalului hidrocarburii la care s-a adăugat sufixul ic.

CH3OH metanol 2-propen 1-ol

hidroximetan alcool alilic

Fisiere in arhiva (1):

  • Compusi Functionali cu Oxigenul.doc